Även industrikapitalismen hade sina problem

Masskonsumtionssamhället var en skapelse av storbolagen. Det krävdes förstås massmobilisering av i första hand arbetarrörelser för att göra det realistiskt, mot ett många gånger våldsamt motstånd från storbolagen själva. Men initiativet låg helt hos Singer, McCormick, Standard Oil, US Steel och deras gelikar. Läs mer…

Löjligheter på GP:s lista över makthavare i Göteborg

GP har presenterat sin lista över Göteborgs 100 viktigaste makthavare. Den är nerlusad med tveksamheter, löjligheter och trams. Plats tre är inte ens en person utan en påhittad entitet vid namn ”överklagaren”. Det är rent ut sagt otroligt löjligt och Läs mer…

Klassdefinitioner – borgarklassen

Borgarklassen har alltid varit en liten minoritet av befolkningen. En grupp så liten att den och dess numerär är svår att fånga genom folkräkningar och socialstatistik. Therborn skriver så här i sin bok, Klasstrukturen i Sverige 1930-80 (utg. 1981): De Läs mer…