Alternativ till blogspot.com och wordpress.com

En stor del av alla bloggar finns på Googles bloggplattform Blogger (blogspot.com) och väldigt många finns på Automattics blogghotell Wordpress.com och Tumblr. Åter andra finns på Medium.com. Det finns dessutom en väldigt många andra blogghotell. Läs mer…

Vänstern och fediversum – bloggar

Om vänstern ska frigöra sig från storbolagens matk måste vänstern på en trad olika sätt bygga en slags motoffentlighet. En egen infrastruktur på nätet och i verkligheten. En del av en sådan infrastruktur på nätet är publicering via bloggar och nättidningar. Läs mer…

Vanligaste Fediversum-servrarna

Fediversum är det svenska namnet på det fria och delade internet som består av en mängd olika servrar/noder/instanser som kan prata med varandra. Det handlar om sociala medier som med fördel kan användas istället för storbolagens facebook, instagram, X med mera. Läs mer…