Vidare äventyr i Fediversum

Vidare äventyr i Fediversum. Jag fortsätter med att testa olika program och dess funktioner i Fediversum. Idag har jag skaffat ett konto på en Hubzilla-instans. Jag tittade först på en lite mindre instans, libera.site, då de erbjöd inloggning med konton (kallas kanaler på både Friendica och Hubzilla, mycket förvirrande) på Friendicainstanser Läs mer…

Märklig artikel om Fediversum i TechCrunch

Jag har just läst en märklig artikel om Fediversum i TechCrunch. Artikeln heter Välkommen till Fediversum: Din guide till Mastodon, Threads, Bluesky med mera. Fast på engelska förstås. Redan i rubriken är det fel. Bluesky är inte en del av Fediversum annat än via en brygga. Threads är bara till häften en del av Fediversum och då inte ens i alla länder. Läs mer…

Alternativ till blogspot.com och wordpress.com

En stor del av alla bloggar finns på Googles bloggplattform Blogger (blogspot.com) och väldigt många finns på Automattics blogghotell Wordpress.com och Tumblr. Åter andra finns på Medium.com. Det finns dessutom en väldigt många andra blogghotell. Läs mer…

Vad är Fediversum? – information och statistik

Fediversum består av mängder med servrar och programvaror som använder protokollet ActivityPub. En del tar med även andra protokoll, men jag använder i likhet med många andra en snävare definition av vad Fediversum är. Läs mer…

Fediversum – EU i spetsen för utveckling av fria programvaror

De flesta programvaror som är gjorda för Fediversum är fri och öppen programvara.  Många programvaror för Fediversum utvecklas i Japan, Tyskland och Frankrike och EU är en stor finansiär när det gäller utvecklingen av många av dessa programvaror. Läs mer…

Vänstern och fediversum – bloggar

Om vänstern ska frigöra sig från storbolagens matk måste vänstern på en trad olika sätt bygga en slags motoffentlighet. En egen infrastruktur på nätet och i verkligheten. En del av en sådan infrastruktur på nätet är publicering via bloggar och nättidningar. Läs mer…

Varför vänstern borde lämna de stora sociala medierna

Jag har flera gånger skrivit om att vänstern behöver en egen infrastruktur på nätet och jag har också visat på att vänstern tidigare hade just det. Viktiga anledningar till min uppfattning i frågan är att det möjliggör för vänstern att göra sig oberoende av storföretag Läs mer…

Vanligaste Fediversum-servrarna

Fediversum är det svenska namnet på det fria och delade internet som består av en mängd olika servrar/noder/instanser som kan prata med varandra. Det handlar om sociala medier som med fördel kan användas istället för storbolagens facebook, instagram, X med mera. Läs mer…