Vanligaste Fediversum-servrarna

Fediversum är det svenska namnet på det fria och delade internet som består av en mängd olika servrar/noder/instanser som kan prata med varandra. Det handlar om sociala medier som med fördel kan användas istället för storbolagens facebook, instagram, X med mera.

Sociala medier som kan användas istället för X är exempelvis Mastodon, Pleroma, Misskey och Firefish. För att blogga går det att använda WordPress med tillägget ActivityPub som är det protokoll som Fediversum i huvudsak använder. Istället för facebook kan forumprogramvara som Lemmy eller K-bin användas. Eller så går det använda WordPress med tillägget BuddyPress och tillägget ActivityPub. Istället för Instagram kan Pixelfed användas. Osv.

Det absolut vanligaste av Fediversums sociala medier är Mastodon med nästan 1,8 miljoner aktiva användare enligt Wikipedia. Enligt The Federation har Mastodon mer än 9 miljoner registrerade användare fördelade på mer än 12 000 instanser (servrar/noder). Enligt Fediverse.party har Mastodon 7,5 miljoner användare, 3 miljoner aktiva användare och cirka 12 000 servrar.

De olika siffrorna är ganska typiska. Genom att Fediversum är decentraliserat är det svårt att få tag på statistik. Förhållandena mellan olika sociala medier i Fediversum är dock ungefär likadant oberoende av vilken kälal som används.

Lemmy har nästan 1 miljon användare fördelade på cirka 1 200 noder enligt The Federation. WordPress har näst mest noder (men nästan bara 10% av antalet Mastodon-noder) men få användare (bara cirka 9 000) då det oftast handlar om enskilda personers bloggar.

Topplista antal noder (avrundat uppåt  till jämna hundratal) 
 1. Mastodon, 14 000
 2. WordPress, 1 700
 3. Matrix (Synapze), 1 500
 4. Peertube, 1 300
 5. Lemmy, 1 200
 6. Misskey, 1 200
 7. Pleroma, 1 000
 8. WriteFreely, 600
 9. Pixelfed, 600
 10. Firefish, 400
Topplista antal registrerade användare (avrundat uppåt  till jämna tusental)
 1. Mastodon, 9 101 000
 2. Lemmy, 941 000
 3. Diaspora, 735 000
 4. Misskey, 598 000
 5. Peertube, 262 000
 6. Pixelfed, 207 000
 7. Pleroma, 128 000
 8. Kbin, 125 000
 9. BirdsiteLIVE, 121 000
 10. WriteFreely, 94 000

Källa: The Federation

En av de WordPressnoder som finns på fediverse är nyhetskartan.se. Det kan sägas vara en liten svensk Mastodoninstans. Förutom den finns det en rad svenska Mastodon-instanser (servrar) såsom vänstersajterna Spejset social. spejset.org med 89 aktiva användare och Kulturfront kulturfront.org med 3. Några större Mastodoninstanser i Sverige är Mastodon.nu (störst), Smolnetmastodonsweden.seToots.nuFikaverse och Suedi.social (HBTQI+). Några andra mindre är Oliphant.seSwedishmastodon.social och Mastodon.helvetet.eu.

Andra fediversum-servrar i Sverige är Pixelfed-noden Nixorigin. Det finns också en Friendica-server som drivs av en privatperson.

Läs mer: