Skåne Social Forum och vänstern

Läs rapporten från Skåne Social Forum av Erik Svensson på bloggen Biology and Politics. Det är en dräpande vidräkning vid ”förnyarna” kring den gamle vänsterpartisten Ulf Nymark. Mannen som anser att SP är en sekt. Vilket jag naturligvis omedelbart gick i svaromål om.

Erik kritiserar också den av många så ansedda tidskriften Arena. Vänsterliberal som han kallar den. Suveränt. De anser sig ju själva vara ”radikala” socialdemokrater. Men Erik har rätt. De är vänsterliberaler. Eller ska man kalla dem medelklassens banerförare. I detta sammanhang vill jag påminna om den gamla debatten mellan tidningen Internationalens Katarina Wikström och Arenas Karolina Ramqvist. Med ett inlägg av Mikael Wiehe.

Övriga inlägg i debatten:
Katrine Kielos, Hur höger kan Arena bli?
Karolina Ramqvist, Den riktiga vänstern – check
Katrine Kielos, Ännu mer om Arena
Elin Alvemark, Karolina Ramqvist
Svensson, Karolina Ramqvist går högerns ärenden?
Karolina Ramqvist, Mikael Wiehe läser Arena
Johan Sjölander, Varför dagens vänster suger
Erik Svensson, Roligt och träffande
Ali Esbati, Vänstern

Jag pratade på Skåne Social Forum om den europeiska vänstern och vad som behövs även i Sverige. Om breda vänsterpartier etc.

På Socialistiska Partiets hemsida finns en artikelsamling med en mängd inlägg kring detta. På bloggen har jag också skrivit en mängd inlägg på temat ”breda vänsterpartier”.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements