Segregation – skolans betydelse

De svenska privatskolorna är en grundfaktor i den ökande segregerering och det ökande utanförskap vi ser i Sverige. Överklassen väljer att skicka sina barn till skolor med nästan bara överklassbarn. Arbetarklassen väljer inte alls och blir kvar i de kommunala skolorna. Religiösa sekter skapar egna skolor så att barnen kan indoktrineras ordentligt. En förutsättning för att detta ska lyckas är ju att barnen inte träffar människor med andra versioner av verkligheten.

När rika bara träffar rika, muslimer bara muslimer och kristna bara kristna ökar dessutom främlingskapet. Det annorlunda blir det avvikande. Det avvikande blir det farliga. Denna utveckling, som tydligt finns i smahället, stärks av privatskolornas existens. Segregationen och upplsittringen av smahället ökar. Något som skapar ökande motsättningar och risk för mer våld. Rädsla för det avvikande är dessutom en faktor som gynnar högerextrema partier. Partier som skulle accelerera utvecklingen mot ökad segregation om de fick mer makt.

Skolminister Jan Björklund, en anhängare av privatskolor, vill dessutom understryka klasskillnader och religionsskillnader genom att vara för att införa skoluniformer (i alla fall klädregler). Då kan man ju redan på gatan se vilka som är överklass och vilka som är arbetarklass, vilka som är kristna och vilka som är asatroende. Något som garanterat bidrar till att öka motsättningarna mellan olika grupper i smahället. Något som ökar främlingsskap och segregation. Det ligger förstås i linje med regeringens övriga politik, så Björklund är säkert inte ute och snackar i nattmössan.

Det enda vettiga för att hindra en ökad segregation och för att skapa mer gemenskap är att återföra skolorna i offentlig ägo.

Intressant?
Bloggat: Kaj Raving, Kärlek och socialism, Badlands Hyena, Alliansfritt Sverige
Borgarmedia: AB1, HD, Sydsvenskan1, Sydsvenskan2, AB2, AB3
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Erik

    Dagens privatskolor håller ofta en sämre klass än de kommunala motsvarigheterna, föräldrar känner sig inte trygga med att ha sina barn där helt enkelt. Så länge privatskolorna inte kostar mer än de kommunala skolorna tror jag inte problemet är stort när det gäller segregation. Däremot tror jag att risken finns om Jan björklund får som han vill.
    Däremot håller jag med dig om skoluniformen, den om något bidrar till segregationen. Alla diskuterar just nu som om det bara finns ”ja och nej” ingen diskuterar hur den ska se ut, ska killar ha blått och tjejer rosa?

    Jag fattar för övrigt inte hur folkpartiet kan kalla sig liberaler, när deras policy helt klart är en auktoritär policy hellre än den som bejakar människans friheter.

  • Pingback: FFörsvarare av kvinnomisshandel på moderaternas riksdagslista | Svensson()