Gängen

De flesta journalister och tyckare i media vet egentligen väldigt lite om de kriminella nätverken och den verklighet de lever i. De vet så lite att deras enda recept mot problemen är rop på mer polis. Men det är faktiskt inte så problemen kan lösas. Där håller jag med Beatrice Ask.

Men vår justitieminister vill inte gå hela vägen. Hon vill inte ta till de åtgärder som verkligen behövs. För att kunna göra det måste först problemen identifieras och sen kan man se vad som ska göras åt det hela. Från min horisont är det rekryteringen till gängen som måste stoppas i första hand. Därefter är det inkomstkällor som är delvis legitima och lagliga som måste stoppas. Sen kan vi ta itu med den kriminella verksamheten. Naturligtvis kan man jobba på all fronter smatidigt, men det duger inte att jobba på bara en front, enbart mot själva kriminaliteten på det sätt som de flesta debattörer och tyckare argumenterar.

De åtgärder som vidtas för att bättre skydda åklagare och för att polisens samarbete med andra polismyndigheter och andra myndigheter överhuvudtaget ska bli bättre är naturligtvis också riktiga och nödvändiga. Men det är inga åtgärder som leder till en minskning av problemen.

Grundproblemet som måste angripas är som sagt, rekryteringen till gängen. Denna underlättas av att ungdomar har svårt att få jobb, att invandrare har svårt att få jobb etc. Den senare aspekten understryks av en av de få tyckare i Sverige som har koll på kriminella miljöer, Renzo Aneröd, i en krönika som jag läste häromdagen i tidningen City Göteborg. (kan inte hitta den på nätet).

Nästa problem som måste angripas är deras verksamhet som sociala hjälpinrättningar. Dvs att de går in och hjälper folk med pengar, myndighetskontakter, lån etc när samhället inte längre gör detta. Gängen träder in när samhället misslyckas.

Bägge de ovanstående problemen kräver sociala åtgärder för att kunna lösas. De kräver att diskriminering på arbetsmarknaden försvinner. De kräver att samhället bättre tar hand om sina medborgare. Det kräver socialbidrag (Ja, jag vet, det heter inte så längre) som folk kan försörja sig på. Det kräver satsningar på fritidsgårdar. Det kräver satsningar på förskola och skola.

Dessutom måste kommuner och andra beställare noggrannare kontrollera de städbolag och de byggbolag de anlitar. Många små såna bolag kontrolleras nämligen av maffiagängen. Enklaste lösningen på detta är att uphandling av såna tjänster upphör och det offentliga anställer sina egna städare och hantverkare. en upprensing i restaurangbranschen behövs också. Där bara välrenommerade och stora vaktbolag frå sköta vaktandet. Där all personal i varje ögonblick måste kunna redovisas på en liggare som finns synlig i lokalen.

Tillsammans med polisiära åtgärder kan kanske ovanstående åtgärder leda till att man kommer närmare en lösning där de kriminella gängens tillväxt och inflytande avtar.

Intressant?
Bloggat: Jinge
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2, SVD5
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements