Länsrätten äventyrar ordningen

När länsrätten i Stockholm inhiberar polismyndighetens beslut att ge tillstånd till demonstrationer i Salem i morgon lördag så äventyrar länsrätten ordningen å det grövsta.

Får inte demonstrationerna genomföras kommer det ändå att åka en massa folk till Salem för att demonstrera. Men de kommer att komma till demonstrationsplatser där det inte finns några ansvariga demonstrationsledningar. Detta kan skapa en situation som blir mycket svårkontrollerbar. Risken för svåra sammanstötningar mellan vänsteranhängare och högeranhängare eller mellan de olika grupperna och polisen ökar rejält genom inhiberingsbeslutet.

Jag har genom välunderrättade källor erfarit att alla inblandade, polisen såväl som de två stora demonstrationsanordnarna, Salemfonden och Nätverket mot rasism har överklagat länsstyrelsens beslut. Ett nytt besked ska komma idag. Det beslutet kan antingen innebära att demonstrationerna får genomförs, att de inhiberas eller att tillstånden avslås.

Avslås tillstånden att demonstrera innebär detta att inga demonstartioner får genomföras. Det betyder att de som är ansvariga för demonstrationerna kan gripas om folk ändå dyker upp i Salem. Det spelar därvidlag ingen roll att demonstrationsrätten skyddas enligt grundlagen. Ordningslagen sätter faktiskt grundlagen ur spel i praktiken. Vilket kan verka underligt, men så fungerar det i verkligheten.

Det finns emellertid inga möjligheter att så här sent hindra folk från att ta sig till Salem för att demonstrerar och därmed har det scenario jag skissade på i andra stycket uppstått. Polisen kommer att vara orolig och rädd för vad som ska hända. Demonstranterna kommer att sakna demonstrationsledningar. Situationen kommer snabbt att kunna bli riktigt obehaglig.

Inhibering innebär att det hela hamnar i en rättslig situation som är helt ny och som varken poliser eller demonstranter upplevt förut. Frågan är hur detta ska lösas i det läget. Mitt förslag är att polisen låter demonstrationerna genomföras som tänkt ändå. Det är det absolut enklaste och säkraste sättet att kunna behålla ordningen och lugnet i Salem i morgon.

Att ändra spelreglerna så här sent är att äventyra lugnet och ordningen i Salem. Det måste länsrätten tänka på.

Intressant?
Bloggat: Slutstadium
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Eric

    Att länsrätten tvingas fatta ett beslut i sista minuten beror på att polisen tog sitt beslut först i måndags trots att ansökningarna om demonstrationstillstånd lämnats in för flera veckor sedan.

    Även i sak är länsrättens beslut klokt. Att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet, men inte att marchera. Gör som polisttyrelsen föreslog och anvisa plats för stillastående manifestationer.

  • Pingback: Svensson » Blog Archive » Det var väl för väl - Salemdemos tillåtna()

  • Har det kommit något besked med anledning av överklagandena av länsstyrelsens beslut (som för övrigt är otroligt korkat)? Jag har varit i Bryssel och ännu inte hittat något sådant.

    Erics invändning att demonstrationsräten skulle begränsas så att den inte gäller ”marscher” är ju tyvärr på samma nivå som länsrättens beslut. Alla människor i vårt land har en grundlagsskyddad rätt att demonstrera – och det gäller förstås också formen för demonstrationen inklusive dess plats. Inskränkningarna som kan göras med hjälp av ordningslagen är ytterst tveksamma i en demokrati och får naturligtvis bara användas i yttersta nödfall annars blir ju våra demokratiska rättigheter bara en skimär.

  • Pingback: Svensson » Blog Archive » Rätten att demonstrera - demokratiskt grundkrav()