Glädjande att svenskar tar avstånd från vidskepelse

Sverige har länge varit det mest ateistiska landet i världen. Detta bekräftas nu i en undersökning som tidningen Dagen presenterar. I Europa tror bara 38% av de tillfrågade ungdomarna på gud. I Sverige är det extremt få:

I undersökningen, som gjorts av framtidsforskningsföretaget Kairos Future, framkommer att religion och tro är något förhållandevis oviktigt för europeiska ungdomar. Bara 38 procent tror på Gud, att jämföra med i USA där siffran är 75 procent. I Sverige är de gudstroende ungdomarna särskilt lätträknade.

– Det är extremt få i Sverige som tror på Gud. Överhuvudtaget allt som har med tro och religion att göra hamnar väldigt långt ner i alla typer av frågeställningar. Det ligger också förvånansvärt lågt i länder i södra Europa, men det är särskilt lågt i Sverige, säger Anna Kiefer på Kairos Future.

Också när det gäller religionen som identitetsskapare är skillnaden mellan de båda kontinenternas ungdomar stor. I USA uppger hälften av de tillfrågade att de ser tron som viktig för sin identitet, medan bara 22 procent av européerna håller med om det påståendet. Trenden i Europa, och Sverige i synnerhet, är i stället mindre religion till fördel för mer fokus på den egna individen.

-Vi är otroligt sekulariserade i Sverige, vi har lämnat det här med religiös tro i stor utsträckning och det råder stark individualism och svag tilltro till auktoriteter, säger Anna Kiefer.

Samtidigt illusterar det också varför det amerikansk samhället är så bakvänt, ålderdomligt och omdodernt. Förmodligen finns här en av anledningarna till att USA kan gå ut i ”korståg”, att USA har en politik som fördärvar mer än den bygger upp. För tror man på antika vidskepelser så kan man kanske inte förvänta sig logiskt, humant och vettigt handlande.

Undersökningen understryker också att vi måste sluta ta religiösa hänsyn när det gäller sådant som exempelvis äktenskap. Det är dags att äktenskap blir nåt helt sekulärt och könsneutralt, totalt skiljt från kyrkan. Samma gäller förstås begravningar. Vidare är det faktum att så få svenskar tror på gud också en bekräftelse av att svenskarna är det europeiska folk som har flest förkristna traditioner kvar. Snart är det dags för den viktigaste av dem. Det som borde vara vår nationaldag, Midsommar.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , ,

————————————————————————

Lite anti-FRA-lags-läsning: Esbati, Trotten, Erik Svensson, Kulturbloggen, Peter Karlberg,

Advertisements

12 Replies to “Glädjande att svenskar tar avstånd från vidskepelse”

 1. ”Samtidigt illusterar det också varför det amerikansk samhället är så bakvänt, ålderdomligt och omdodernt”

  Hur menar du? pa manga satt ar val det amerikanska samhallet mycket mer modernt an tex Sverige? Grejen ar val att Usa ar sa stort att dar rymms alla extremer medan Sverige ar mindre och mer genomsnittligt.

  Jag haller helt med dig om konsneutrala aktenskap etc, men tycker anda att det du skriver om ”För tror man på antika vidskepelser så kan man kanske inte förvänta sig logiskt, humant och vettigt handlande” ar lite val starkt. Ratt manga, bade i Sverige och Usa, tycker nog att manga av dina och Socialistiska Partiets asikter inte ar sa varst logiska och humana. Med andra ord, vad som ar humant, logiskt, och vettigt, ar iaf till en viss del subjektivt.

 2. Lasr. Nog uttrycker jag mig lite provocerande. Men när det gälelr de högerkristna i USa tror jag nog det stämmer.

  Jag kan inte hitta något i det amerikanska samhället som är modernare än i Sverige (Jag är ändå New York varje år, då mon dotter bor där).

  Och jag vill tillägag att jag hyser full repsket för all de människor som tror och som som uppför sig humant och vettigt utifrån sin tro (exempel på en känd sådan person är skribenten Gert Gelotte i GP). Jag är toorts allt uppväxt delvis i frireligiös miljö och känner fortfarande många som är aktiva i Missionskyrkan.

 3. Se dokumentären Jesus Camp, den är skrämmande. Jag är starkt av den åsikten att stat och kyrka skall vara separerade men ifall dessa kristna grupperingar i USA får sin vilja igenom så ser framtiden mycket mörk ut.

 4. jo, tyvärr så driver dom o-religösa svenskarna på som robotar utan tankar på/om livet och sin existens. jag tycker det är synd, det finns mycket att lära av religonen.

  mvh ///g

 5. Kanske är dags att se över grundlagen, varför skall denna majoritet ateister ha en statschef som måste vara religiös och det i en speciell tro. Undrar om SVT i sin nya ‚Äùbevakning‚Äù eller snarare fan-klubb artade nya satsning svt.se/kungahuset kommer att kritiskt granska så kungen med tronarvingar uppfyller kraven som grundlagen ställer.

  Grundlagen säger i Successionsordningen:
  ¬ß 4. Såsom 2 ¬ß i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).

  Den augsburgska bekännelsen
  (Confessio Augustana)
  De förnämsta trosartiklarna
  I. Om Gud
  1] Våra kyrkor lära endräktigt, att Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant och att det oryggligt skall tros: ‚Ķ
  5] De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika. (‚Ķ)
  II. Om arvsynden
  1] Vidare lära de, att efter Adams fall alla människor, som fötts på naturligt sätt, födas med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse, (‚Ķ)

  Jo den Augsburgiska bekännelsen ställer sina krav. Tror kungen och tronarvingarna oryggligt att gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant?

  Fördöma de kätteri?

  Vet landets kätterska medborgare om att statschefen är av denna lära som fördömer dem kan man fråga sig, vilket kan vara mest kränkande för landets muslimska medborgare att en obetydlig konstnär/konstvetare ritar Muhammed eller att deras statschef är av en lära som fördömer dem.

  Man skulle nästan kunna få för sig att grundlagen ställer kravet att statschefen skall vara islamofob.

  För att inte tala om alla de nyfödda små medborgarna, vad tycker de och deras föräldrar om att landets statschef skall anse dem vara med ond begärelse och hemska tanke utan fruktan för den enda sanna Guden.

  Det minsta man kan begära är väl att statschefen lever upp till kraven som grundlagen ställer?

 6. Och vi som är kristna?

  Har vi alls någon rätt att existera i dagens ”moderna” Sverige enligt Socialistiska Partiet? Hittills hittar jag inget som pekar på det. Skrämmande värdegrund tycker jag.

 7. Religion är vidskepelse. Kaxigt utlevda underlivstroende kristna män som Åke Green borde det finnas ett juridiskt filter mot.. för att skydda omgivningen..

 8. ”Jag kan inte hitta något i det amerikanska samhället som är modernare än i Sverige (Jag är ändå New York varje år, då mon dotter bor där).”

  Vad sags tex om manlandningar, forskning, Silicon Valley, bussar med cykelhallare (i Seattle tex) etc?

  Och vad menar du ar mer omodernt i Usa an i Sverige? Forutom da det religiosa (som man inte behover beblanda sig med mer in Sverige om man sa onskar.) I Sverige har/hade vi ju en statskyrka, nagot (vad jag vet) de inte har i Usa.

 9. En sak som kan ifrågasätta djupet i amerikanens tro är att de ofta och som det verkar lätt byter inriktning på tron. När folk gifter sig byter man till maken/makans kyrka. Vilket bekräftar att det till stor del är en social funktion, för många är det nog viktigare att det finns olika sorters föreningsverksamheter för barnen än trosfundamenten.

 10. lasse.. Tro är självald privat vidskepelse. Varör ska dom kristna andeskådarna ha rätt att gräva i omgivningens sängkammare?

Kommentarer inaktiverade.