Handelsbanken / Industrivärden

Del 6 av 8 i serien Storfinansen 2

Historiskt har denna ägargrupp saknat familjeanknytning, i alla fall på ägarsidan. Det har också i alla genomgångar, sen 1960-talet, av ägandet i svenskt näringsliv varit den näst största finansgruppen när det gäller antal anställda i kontrollerade företag. Så är det fortfarande om inte familjen Philip-Sörensen räknas. Totalt finns det 267 000 anställda i företag som SHB/Industrivärden kontrollerar själva eller tillsammans med annan ägare och 102 000 anställda i bolag där man har ett begränsat minoritetsintresse,

Gruppens centrala bolag är tre stycken, Handelsbanken, investmentbolaget Industrivärden och skogsbolaget SCA. Dessa bolag äger delvis varandar i en trekant. men oliak stiftelser spelar också en viss roll. I Handelsbanken (SHB) med 10 000 anställda äger Industrivärden 11,1% och olika stiftelser knutna till banken 13,7%. I Industrivärden äger SHB-anknutna stiftesler 19,7%, SNB 2,0%, SCA inklusive anknutna stiftelser 15,3% och de av gruppen kontrollerade stiftelserna Jan Wallanders stiftelse, Tom Hedelius Stiftelse ooch Tore Browaldhs stiftelse 8,5% och slutligen äger SHB-anknutna stiftelser 13,1% i SCA. Industrivärden (IV) kontrollerar å sin sida 29,5% av SCA, ett skogsbolag med cirka 50 000 anställda.

Utöver dessa tre företag kontrollerar gruppen Indutrade med 2 100 anställda (IV 36,9%, SHB-stiftelser 9,8%), byggbolaget Skanska (IV 27,0% och SHB-stift. 6,5%) med 60 000 anställda, SSAB (IV 22,7%, SHB-stift 4.1%) 10 000 anställda och Sandvik (IV 11,5%, SHB-stift. 6,1%) med 47 000 anställda. Tillsammans med annan ägare (Wallenbergs) kontrolleras Ericsson med 75 000 anställda och därmed också Sony-Ericsson med 7 000 anställda samt Munters (tillsammans med Douglas) som har cirka 4 000 anställda. Begränsat minoritetsintresse har gruppen i Volvo med 100 000 anställda och i Höganäs med strax under 2 000 anställda. Utöver detta har man ägarintressen i några mindre företag också.

Industrivärden bildades som investmentbolag för att ta hand om delar av alla de företag som Handelsbanken skaffat sig intressen i på 1920-talet och 1930-talet. Däribland de intressen som övertagits i tidigare Kreugerföretag som SCA och Ericsson.

Finansgruppeen har aldrig haft någon familj som ägare. Däremot har man haft två generationer av familjen Browaldh som direktörer i banken, Ernfrid Browaldh och hans son Tore Browaldh. Ernfrid Browaldh var en av dem som utredde Kreugerkraschen. Ett par andra var Jacob Wallenberg och Hugo Stenbeck Sr. Tore Browaldh kom att fetrträdas av Jan Wallander och denne av Tom Hedelius.

Tom Hedelius är en av de personer som kan räknas bland gruppens makthavare idag och sitter i en mängd styrelser, Jan Wallanders stiftelse, Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse, Industrivärden, SCA, Volvo, B & B Tools, Addtech, Lagercrantz Group, Anders Sandrews Stiftelse och Lundbergföretagen. Andra makthavare är:

 • Anders Nyrén, SHB, Sandvik, Industrivärden, Ericsson, Skanska, SCA, SSAB, Ernströmgruppen,
 • Hans Larsson, SHB, Attendo, Nobia, Valedo Partners Fund, Dynea Oy, Holmen
 • Sverker Martin-Löf, SHB, SCA, Skanska, SSAB, Ericsson, Industrivärden
 • Bengt Kjell, Industrivärden, Skanska, Munters, Indutrade, Höganäs, Kungsleden, , Pandox, Isaberg Rapid, Helsingborgs Dagblad
 • Lars Pettersson, Sandvik, Skanska

Läs mer: Uppsats Göteborgs Handelshögskola, SDS, Realtid, Affärsvärlden1, Ekonomisk Debatt, GMI, Affärsvärlden2, Affärsvärlden3, SR, DI1, VA1, VA2, E24_1, E24_2, DN1, Affärsvärlden4, SVD, DI2, DN2, E24_3, E24_4, Byggvärlden, VA3, Pappers, VA4, E24_5, E24_6,

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Spekulationskapitalet – SegulahDunkerfonderna >>
Advertisements
 1. Pingback: Återigen måste vanligt folk rädda bankerna | Svensson

 2. Pingback: Renault - franska staten som makthavare i Sverige | Svensson

 3. Pingback: Skandinaviska Banken / Custos - göteborgskapitalets bank | Svensson

 4. Pingback: Euroc - Skånska Cementgjuteriet - korsägande par excellence | Svensson

 5. Pingback: Browaldh - Handelsbanken | Svensson

 6. Pingback: Laurin - PLM | Svensson

 7. Pingback: Jacobsson - Tanumsbröder i storfinansens tjänst | Svensson

 8. Pingback: Martin-Löf - skogsindustri och matematik | Svensson

 9. Pingback: Innehållslöst pladder av Sanna Rayman | Svensson

 10. Pingback: John Mattson - byggmästare som blev rik under miljonprogrammet | Svensson

 11. Pingback: "Falska" uppgifter om förmögna svenskar och fel att pengar ger makt | Svensson

 12. Pingback: 100 mäktigaste och de 15 familjerna | Svensson

 13. Pingback: Handelsbanken - banken som rundat kriserna | Svensson

 14. Pingback: Daléns och AGA | Svensson

 15. Pingback: Kol & Koks - Beijerinvest - Investment AB Beijer | Svensson

 16. Pingback: Tom Hedelius och Anders Börjesson | Svensson

 17. Pingback: Markkoncentration under 1900-talet | Svensson

 18. Pingback: Lundberg inte ens mäktigast om han tar över Industrivärden | Svensson

 19. Pingback: Försvunna finansgrupper | Svensson

 20. Pingback: Volvo inte längre franskägt | Svensson

 21. Pingback: Industrivärden stärkt som ägare i Volvo | Svensson

 22. Pingback: Skandia | Svensson

 23. Pingback: Lundbergföretagen - från byggbolag till finansbolag | Svensson

 24. Pingback: Kilsund | Svensson

 25. Pingback: Yxhults Stenhuggeri - Ytong | Svensson