Olika sätt att möta varsel

Precis som Kildén & Åsman publicerar jag här lite information och synpunkter direkt från Volvoarbetarna själva. Det är tidningen Kvasten, nr 22, som görs av Volvoarbetare på Volvo Personvagnar i Göteborg, som intervjuat klubbstyrelsen på Volvo Umeverken.

Som fackklubb kan man agera olika när varsel kommer. Kvasten har talat med en fackförening som också drabbats av varsel men som har agerat på ett annat sätt än styrelsen för vår verkstadsklubb. I Umeå har Volvo Lastvagnar en fabrik som tillverkar hytter till lastbilar. Kvasten ringde upp vice-ordförande för IF Metalls klubb i Umeå, Jan-Olov Carlsson för att höra hur dom agerade.

HANDLINGSPLAN EFTER TVÅ TIMMAR

– Det första vi gjorde när vi fick varslet var att samla alla förtroendevalda till möte. Efter diskussioner med dem kunde vi bara två timmar efter varslet gå ut med ett flygblad till alla medlemmar med vårt gemensamma svar på företagets varsel. Där kritiserade vi varslet och lade fram en plan med vad vi tyckte borde göras istället.

Inriktningen i flygbladet var klar:

“Överhuvudtaget kommer IF Metallklubbens ambition att vara att gå in i förhandlingarna med förslag på en rad åtgärder som kan lösa nedgången utan direkta uppsägningar… … Det finns goda förutsättningar att lösa en produktionsnedgång utan att anställda far illa. IF Metall-klubbens ambition är att neddragningen ska kunna lösas utan uppsägningar. Vi kräver samma ansvarsfulla inställning från företagets sida. I det åtgärdspunkter vi föreslår finns tillräckligt med goda idéer för att detta ska vara möjligt.”

SEXTIMMARSDAG

– De åtgärder vi krävde var bland annat att korta arbetstiden till sex timmer per dag och ett kunskapslyft i Volvos regi, berättar Jan-Olov Karlsson.

Klubben i Umeå förstår naturligtvis att Volvo Lastvagnar inte frivilligt kommer behålla fler montörer än produktionen kräver men man har ändå valt att som utgångspunkt för förhandlingarna ha att alla skall vara kvar.

GICK UT TILL MEDLEMMARNA

Även om de vet att det kommer bli svårt och vissa kommer kanske gå valde alltså Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken att gå ut hårt och berätta för alla medlemmar vilka krav de hade. Vissa kan tycka att detta är naivt, att ha ambitionerna att rädda alla.

OFFENSIVA KRAV

Men vilka idrottsmän går till tävling med tron på att de kommer förlora, vilka fiskare åker till sjöss utan ambitionen att komma hem med fisk? För en fackförening borde det vara lika självklart att gå in i förhandlingarna med krav som leder till att alla som vill skall få behålla jobbet.

Tyvärr har vi inte sett något sådant offensivt agerande från styrelsen för Volvo Verkstadsklubb i Göteborg.

Per Andersson

Möte:
*Rädda jobben – Rädda världen!*

Talare:
Andreas Malm Journalist, författare och styrelsemedlem i Klimataktion.
Gunnar Falkemark, professor vid Göteborgs Universitet som bland annat forskat om politiken bakom billsamhället
Björn Olsson, statens institut för kommunikationsanalys. Bland annat arbetat med en nyligen publicerad rapport om spårbilar.
Mötesledare: Lars Henriksson, volvoarbetare

Efter korta inledande föredrag blir det diskussion om vad som går att göra åt situationen, nu och på längre sikt.

Dag: Onsdag 5 november
Tid: 18.30
Plats: Lundby Centrum, Samlingslokal A, Wieselgrensplatsen 10

Alla intresserade är välkomna!

Arrangörer: Klimataktion med stöd av ABF Göteborg

Intressant?
Bloggat: Trotten, Mullvaden, Röda Malmö,
Borgarmedia: DN1, SVD1, AB1, SVD2, SVD3, DN2, DN3, DN4, SDS,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Svar på “Olika sätt att möta varsel”

Kommentarer är stängda.