De 100 mäktigaste och de 15 familjerna

Tidskriften Fokus har listat vad de anser vara de 100 mäktigaste makthavarna i Sverige. Min uppfattning är att de underskattar den ekonomiska makten och hur politikerna faktiskt tjänar de stora kapitalintressena. Den mäktigaste personen och den mäktigaste i regeringen är finansminister Anders Borg anser Fokus. Därmed pekar man i alla fall i rätt riktning. Makten i ett kapitalistiskt samhälle finns i pengarna. Och naturligtvis tillhör många i regeringen de mäktigaste personerna i Sverige. Men tidningen överskattar deras makt i samma utsträckning som man underskattar kapitalisternas makt. På samma sätt överskattar man också fackligt förtroendevaldas makt.

Den förste näringslivsföreträdaren kommer först på 12:e plats och är dessutom en springpojke åt den verkliga ekonomiska makten. Det är Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv. Den kanske allra mäktigaste i svenskt näringsliv och i Sverige, Jacob Wallenberg, kommer först på 23:e plats. Han är också den förste representanten på listan för en av de 15 familjerna, Wallenbergs. Utöver detta finns det ytterligare 1 representant för Wallenbergs på listan, kusinen Marcus Wallenberg. Andra familjer som är representerade är Ax:son Johnson, Antonia Ax:son Johnson finns på 25:e plats, Douglas, Bonnier, Kamprad, Lundberg och Stenbeck. alla utom Wallenbergs representeras bara av en person på listan.

Fokus uppvärderar alltså springpojkarna i organisationer och regering och nedvärderar de verkliga makthavarna, kapitalisterna. På det sättet förmörkar man och döljer vilka som verkligen har makten i samhället.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Borgarmedia: AB, DN1, SVD1, SVD2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements