Polisens underliga affärer

Polismästaren i Stockholm, Carin Götblad, utreds för misstankar om brott i samband med en olaglig polisaktion på Gotland i anknytning till att hon var polismästare där. En åklagare i Malmö undersöker huruvida Carin Götblad har ljugit om den aktuella polisaktionen eller inte.

Det hela handlar om ett ärende från år 2000 där en civil person, Peter Rätz, som anlitats av polisen som infiltratör, ordnade en fälla med 1,5 kilo heroin som polisen kunde beslagta. Mannens som dömdes för knarkaffären har begärt resning hos Riksåklagaren (RÅ) sen omständigheterna kring fallet och polisens inblandning i vad som förmodligen är en olaglig brottsprovokation, blivit kända.

Samtidigt som den skumma och brottsliga affären kring heroinet på Gotland utreds i Stockholm, pågår underligheter också i landets näst största polisdistrikt, Västra Götaland. Först sparkades chefen för polisen i Polisområde StorGöteborg, Maria Oswaldson, och sen återinsattes hon, uppenbarligen till andra polischefers förtret. Riktigt om vad motsättningarna inom göteborgspolisen rör sig om har inte framgått av artiklar och utsagor som allmänheten kunnat ta del av. Helt klart är emellertid att Maria Oswaldson gjort nånting eller har en linje och uppfattning som inte delas av många av hennes kollegor i den göteborgska polishierarkin.

Att Oswaldson fick sparken sammanföll också med att länspolismästaren Krister Jacobsson avgick för att arbeta med de polisinsatserna i samband med ordförandeskapet i EU nästa års höst. Ett ordförandeskap som innebär en lång rad EU-toppmöten i Sverige, varav tre i Göteborg. Om dessa två händelser har med varandra att göra eller inte är dock oklart.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements