Riskerna ska inte överdrivas

Som jag ser det finns det små risker för att det ska utbryta några stora oroligheter i samband med demonstrationerna mot tennismatchen Sverige-Israel i Malmö. Risker finns förstås alltid när så mycket människor samlas för att demonstrera mot något som berör många människor starkt på det känslomässiga planet.

Det finns några olika scenarier som kan utlösa bråk i samband med demonstrationerna. Det ena är att en mindre aktion spårar ur på olika sätt exempelvis genom att polisen agerar oövertänkt och felaktigt eller genom att ungdomar i sin nit att stoppa matchen går över gränsen.

I den stora demonstrationen på lördagen är det sistnämnda ett litet problem, det messta sådant kan säkerligen hanteras av demonstrationsarrangörerna. Det som dessa inte kan hantera är om polisen gör något provocerande eller mindre övertänkt. Polisen måste agera precis som under ESF, återhållsamt och i ständig dialog med arrangörerna. Då skapas en lugnare stämning som bidrar till att riskerna för bråk och våld minskas.

Utöver detta finns naturligtvis också risken att enskilda idioter gör nåt dumt på egen hand som kan utlösa bråk och våld vid andra tillfällen. Det kan både vara enskilda poliser och enskilda vanliga människor. I dessa fall får inte de olika sidorna låta sig provoceras till mer våld helt enkelt utan måste hålla fast vid dialog som metod att lösa problem.

Polisen måste förstås förbereda sig för att det kan bli problem. Det måste också demonstrationsledningen göra. Men det innebär inte att det kommer att bli problem. Man måste alltid förbereda sig på det värsta men samtidigt jobba för det bästa. Min bedömning att riskerna för bråk i samband med tennismatchen är ganska små, men de finns där. Tyvärr gör tidningarna som vanligt situationen värre genom att på olika sätt försöka överdriva riskerna för stökigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements