Yrkesförsvar är aldrig bra

Jo, förresten det är bra för makthavarna ur två aspekter. Dena är att det blir lättare för makthavarna att använda militären mot sociala oroligheter eller andra saker de anser hotar ”landet”, ”demokratin”, ”svensk kultur” eller ”svenska värden”. Men ur vanliga människors perspektiv och för vanligt folk är detta naturligtvis inte bra. Det innebär att utvecklingen mot en mer repressiv stat bara fortsätter. Under borgaralliansregeringens ledning.

Det andra som är bra för makten är att man med kort varsel kan sätta in trupp i diverse imperialistiska erövrings- och ockupationskrig i världen. Exempelvis Afghanistan och Irak. Någto som naturligtvis inte heller är bra för världens arbetare eller världens fattiga. Det blir helt enkelt en del i en utveckling mot mer repression i hela världen. Inte bra alls.

Faktiskt kan jag inte hitta något som är bra för vanligt folk om ett yrkesförsvar införs.

Så hellre inget försvar alls än en yrkesarmé. Eller varför inte civil värnplikt.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Martin

  Väl talat, dina tidigare inlägg i frågan var verkligen ”spot on”.

  Jag har vid några tillfällen lurat lite på hur man skulle kunna organisera polisen på ett annat sätt så att polisväsendet kan fungera ihop med ett demokratiskt samhälle.

  Jag hade en tanke om att polisen skulle avskiljas från all våldsanvändning och enbart skulle ägna sig åt utredningsarbete. De ordningshållande och tvångsmetoderna skulle skiljas från dem. Ordningen och tvångsmedlen skulle bedrivas av en folkmilis, en sorts värnplikt där alla medborgare måste göra en vända. En organisation som var demokratiskt organiserad och hade total transparens och insyn. Där de pliktiga genomgått omfattande lämplighetstester och typ 6 månaders utbildning i konflikthantering och de olika tvångsmedlen och därefter sätts in för att upprätthålla ordningen och bistå polisen med tvångsmedel när så behövs. Tror många poliser faktiskt skulle tycka det vore skönt att slippa vålds och tvångsanvändning i sitt yrke, skall man jobba ett helt yrkesverksamt liv så vill man nog i möjligaste mån undvika sådana farliga saker.

  Jag har inte räknat på det ännu så jag vet inte hur långa plikttiderna skulle behöva vara för att få en stark ordningsupprätthållande organisation, men jag tror att det skulle kunna öka säkerheten i samhället och få ut mer ordningsupprätthållande personal på gator och torg. Jag tror att det faktum att det är vanligt folk som gör arbetet, det faktum att det hela inte blir förknippat med en identiten som ett yrke, gör att tendenser till övervåld och andra avarter kan stävjas. Avarter hämmas också starkt av total transparens i organisationen.

 • Martin

  En liten fotnot bara:
  Avarterna hanteras dessutom mycket enkelt i denna formen eftersom det inte blir som det är idag att en organisation skall utreda sina egna. Det blir polisen som får utreda oegentligheter i folkmilisen och mellan dem lär det inte vara någon kåranda.

 • Mattias

  Suck. Jag är också motståndare till regeringens försvarsproposition och avskaffningen av värnplikten, men av andra skäl än du. Enligt propositionen ska Sverige i framtiden kunna sätta in 50 000 man total, av dom tillhör 28 000 hemvärnet och endast en fjärdedel av de övriga 22 000 vara kontraktsanställda heltidssoldater, resten ska kunna kallas in från sina civila yrken med kort varsel. Inte mycket till ”yrkesförsvar” där. Du överdriver definitivt risken med ett yrkesförsvar och hotet mot demokratin det innebär. Länder som Australien, Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada, Holland, Belgien (tror jag, inte helt säker i det fallet), Danmark, Frankrike etc etc har ett sådant system och jag tycker inte att demokratin i de länderna verkar vara speciellt hotad av den anledningen. Tycker du? Anledningen till att jag är motståndare till propositionen är att det helt enkelt är väldigt dyrt att kontraktsanställa soldater, vi är ett litet folk som befolkar ett väldigt stort land och följaktligen är ett värnpliktsförsvar den mest praktiska lösningen.

  Jag fattar inte varför du och en massa andra inom vänstern börjar domdera först nu över yrkesförsvar, vart tror du att det har varit på väg de senaste 10 åren? Den allmänna värnplikten har urholkats vid varje försvarsbeslut genom ständiga förbandsnedläggningar (ofta genomdrivna av sossarna med entusiastiskt stöd av V och MP) vilket har inneburit att färre och färre ur varje åldersklass har fått göra lumpen. Redan när jag gjorde det var det ynkligt få, runt 16 000 om året, och nu är numret rent ut sagt patetiskt med mindre än hälften av det. Just därför innebär inte de kontraktsanställda soldaterna någon skillnad ur den synvinkeln, då som nu så blir det enbart de som är riktigt motiverade (ofta s.k. stridspittar) som kommer att få dra på sig grönkläderna istället för som tidigare nästan allihopa (vilket också skapade en bra och dynamisk blandning). Man måste vara både döv och blind för att inte ha förstått för länge sedan att urholkningen av den allmänna värnplikten och våran försvarsförmåga har varit ett led i att stärka argumenten för ett natomedlemskap (om inte vi kan försvara oss själva måste någon annan göra det). Det har inte folk inom vänstern förstått, utan istället har man fram till nu ivrigt applåderat näst intill varje regementsnedläggning i den naiva tron att det är ett steg på vägen till en total nedläggning av försvaret och mot en värld med rosa små fluffiga moln där alla är snälla mot varandra. Naivt är bara förnamnet!

 • Jodå, slopat försvar, eller legoknektar, är säkert skönt i början, för dem som slipper värnplikten. Det blir som att kissa på sig, ljummet och varmt ett tag, men kallt och mycket otäckt efter ett tag.

 • Jag håller med både Anders Svensson och vår borgerliga vän Mattias. Det är uselt med yrkesförsvar OCH det är uselt att man sparat så mycket på vårt försvar att värnplikten i praktiken varit borttagen i flera år.

  Jag har aldrig förstått varför den gamla folkförsvarlinjen (s+c framförallt) så brutalt sveks och övergavs av alla partier. Ett gevär i varje (frisk) man och kvinnas hem! Mer demokratiskt blir det inte!

  /Första generationens utbildningsreserv.

 • Gustav H

  Anders, finns det något empiriskt underlag att hänvisa till för att det är större risk för militärkupper med yrkesförsvar? Eller för att det gör att försvarsmakten sätts in mot civila oftare? Om man skall ta till anekdoter så förhindrade ju inte värnpliktsförsvaret skottlossningen i Ådalen och USA har inte haft någon militärkupp trots yrkesarmé under lång tid… (Nej, jag vet att värnpliktiga inte var de som sattes in i just Ådalen, men vi hade ett värnpliktsförsvarssystem).

 • Martin

  Gustav H,
  du kan läsa lite om sydamerika och för lite mer sentida händelser Thailand. En förutsättning för militärdiktatur är väl en yrkesarmé, är inte det självklart?

  Du kan ju medan du ändå läser om ovanstående exempel kolla hur ofta de satt in militär emot civila.

 • Mattias

  Martin, allvarligt talat. Oavsett om huruvida vissa militärdiktaturer i tredje världen har blivit stödda av en värnplitsarmé eller yrkesarmé så är exempel från sådana länder helt irrelevanta när det gäller frågan om det svenska försvarets framtid, vi har som land mycket litet gemensamt med de exempel du drar upp. Kan du nämna något rikt, västligt land med väl utvecklad demokrati och yrkesförsvar där detta försvar har varit ett direkt hot mot demokratin? Som jag sa i mitt tidigare inlägg så har Australien, Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada, Holland, Belgien, Danmark, Frankrike etc en yrkesarmé. Menar du på fullaste allvar att detta är ett hot mot dessa länders demokrati? Och i så fall på vilket sätt?

 • Martin

  Mattias,
  det är i fattiga länder där sådana oroligheter uppstår. Det handlar om klassmotsättningar och strid om knappa resurser, detta kan mycket väl uppstå i vilket land som helst. Bara för att vi är rika och folk mest gnäller om skitsaker betyder inte att det alltid kommer vara på det viset. Yrkesarmé är inget hot idag, det är det imorgon. Man skall inte kalla folk för naiv när man själv lever i föreställningen att saker inte kan bli sämre, för det blir de, det vet varje 70-talist.

 • Mattias

  Martin. Som jag redan sagt är jag också motståndare till ett yrkesförsvar, men av något andra anledningar. Det bästa vore som sagt naturligtvis att behålla ett värnpliktsförsvar. Men jag skulle vilja återgå till en poäng som jag gjorde i mitt förra inlägg, vad är skillnaden mellan ett yrkesförsvar och den patetiska ursäkt för allmän värnplikt vi har idag? Nu är det ju bara runt 8000 året som gör lumpen, om ens det. Kan det kallas allmän värnplikt? Som jag sade tidigare så innebär dagens system att nästan enbart stridspittar tas ut till lumpen ändå, fel sorts människor men dom som är mest motiverade att få ut och panga lite. Nej återinför istället någon typ av allmän värnplikt värd namnet, med åtminstone 30-40 000 om året som gör militär eller civil värnplikt!

 • Gustav H

  Martin, det är inte alls en förutsättning för militärdiktatur att man har en yrkesarmé. Historiskt har ett flertal diktaturer tillämpat värnplikt och det har fungerat utmärkt för deras syften.

  Sen är det klart att länder med yrkesarmé har blivit militärdiktaturer, det vet vi. Det jag efterlyste – för jag är ärligt nyfiken på det – var lite fakta som kan backa upp påståendet att instiftandet av yrkesarméer hotar att leda till sådant som påstås i inlägget, en tydlig observerad trend eller liknande. Och kom ihåg att det rent principmässigt är den som förutsätter och påstår som har bevisbördan, inte den som ifrågasätter. Jag skall ta och kolla närmare på sydamerika också, som du rekommenderade.

 • Kristoffer

  Med en ”yrkesarmé” (det finns fler delar av försvaret än så) får man flera fördelar. Man får äldre soldater och matroser som således kommer vara mognare. Man kan ge mer utbildning även gällande etik, moral och liknande. Man får helt enkelt bättre soldater och matroser än med värnplikt.

  Pratar vi kostnader så ska vi komma ihåg att en värnpliktig inte anses vara färdigutbildad förrän väldigt sent i sin plikttjänstgöring. Med andra ord så har man en färdigutbildad soldat i ca tre månader om han/hon gör lumpen i tolv. Därefter måste man börja utbilda nya med allt vad det kostar. Skillnaden i kostnad blir inte mycket, om en någon.

  Och Anders, kom igen nu! Har du missat att Sverige redan har en yrkesarmé att sätta in i utlandsmissioner? Det är ganska mycket eldkraft vi har i ständig beredskap. Och om vi snabbt kan sätta in våra trupper för att hjälpa till i imperialistkrigen så kan vi väl snabbt sätta in dem för att hjälpa till med skydd för angripna stater/befolkningar? För övrigt kan jag väl tillägga att de svenska utlandsstyrkorna har väsentligt mycket mindre av den machoattityd som är ett problem bland värnpliktiga.

  Martin, i din tanke om polisen så gör du en felberäkning. Av de två och ett halvt år av utbildning det krävs för att bli polis så lär man sig faktiskt saker. Utredningsdelen av det är inte så stor utan majoriteten av det man lär sig är det som behövs för att kunna göra ingripanden ute säkert och rättssäkert. Det räcker inte med att veta vad man får och inte får göra. Den kunskapen ska sitta i ryggmärgen tillsammans med kunskaper om akutsjukvård, psykologi, beteendevetenskap, brottsofferbemötande, primärutredningsarbete, självskydd och mer. Någon sorts ”värnpliktspolis”/medborgargarde med lagstöd vill i alla fall inte jag stöta på. Det är illa nog med diskussionerna om beredskapspolis under demonstrationerna i sommar.

 • Anders_S

  Kristoffer: USA har ett yrkesförsvar. Det finns inget som tyder på att det som du skriver i din inledning stämmer på något sätt. När man tror saker om något bör man titta på hur det ser ut i verkligheten. Inte på hur det ser ut i fantasin.

 • Apan

  Martin: Åh skitsjysst och tvångsrekvirera folk till att göra det ”farliga” polisarbetet coh klämma åt MC gäng och annan kriminell verksamhet. Tack men nej tack. Jag kan mycket lätt tänka mig att bli inkallad för att försvara Sverige mot en yttre fiende men inte ordningsuppehållande polisarbete.

 • Då har vi fler ”svenska insatser” att se framemot i utlandet. Kul!

 • Kristoffer

  Att inte byta ut 19-åringarna till nya 19-åringar varje år leder ju onekligen till äldre tjänstgörande. Normalt sett så betyder längre livserfarenhet större mognad hos en människa. Och självklart kan man ge mer utbildning till en person under fem år än vad man kan under ett år. Är det verkligen så att ingenting i inledningen stämmer? Oavsett hur andra länder valt att styra sina försvar.

  Jag har träffat, umgåtts och diskuterat med massvis med militärer från både Sverige och USA. De amerikanska soldaterna och matroserna har generellt sett varit just äldre, mognare och bättre utbildade än de svenska. Att det förekommit och förekommer hemska övergrepp från amerikanska soldater är jag fullt medveten om. Men de är också i krig med allt vad det innebär (demonisering och avhumanisering av fienden). Med tanke på alla idioter som bevisligen fått göra lumpen i Sverige så kan du ju fråga dig själv om du verkligen tror att en 19-årig svensk hade agerat annorlunda.