Flyktingvänliga Sverige och de flyktingvänliga svenskarna

Andelen svenskar som är skeptiska till att ta emot flyktingar minskar stadigt. Det har varit en trend under flera år att svenskarna blir alltmer flyktingvänliga i gemen:

En undersökning, som presenteras av SOM-institutet vid Göteborgs universitet om några veckor, visar att andelen som anser att det är en bra idé att ta emot färre flyktingar har minskat från 49 procent i fjol till 45 procent i år.

Detta samtidigt som Sverigedemokraterna ökar i opinionen. Men Sverigedemokraternas (SD) ökning i opinionen har inte främst med deras rasism och flyktingfientlighet att göra utan beror i mångt och mycket på andra partiers misslyckanden. Framförallt partierna på vänsterkanten som hela tiden misslyckas med, eller inte ens försöker, att sätta sociala rättvisfrågor på dagordningen. Socialdemokraterna tar till och med avstånd från kalssretorik och klassfrågor genom att bl.a. Mona Sahlin tycks mena att sådan tär ute och omodernt. I praktiken gör vänsterpartiet samma sak då de allierat sig med socialdemokraterna.

Det är denna abdikation från talet om ekonomisk, social och klassmässig rättvisa som framförallt är orsaken till SD:s små, men ändå framgångar i opinionen. Genom att man gör så öppnar man möjligheter för SD att spela på och använda sig av de fördomar som finns i arbetarkalssen och bland människor med låg utbildning som i dessa kristider är oroliga för att förlora sin försörjning. En fullt legttim oro som naturligtvis inte den välutbildade över- och medelklassen känner:

Till exempel anser 57 procent av dem med endast grundskola att det är en bra idé att ta emot färre flyktingar. Bland dem med universitets- eller högskoleexamen anser 28 procent att det är ett bra förslag.

Intressant?
I media: HD, Dagen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Flyktingvänliga Sverige och de flyktingvänliga svenskarna”

  1. Jag vet inte om man tvärsäkert kan säga att det är ”denna abdikation från talet om ekonomisk, social och klassmässig rättvisa som framförallt är orsaken till SD:s små, men ändå framgångar i opinionen”, ty denna ”abdikation” är ju av gammalt datum, från tiden innan SD fick sådana framgångar. Personligen tror jag att en större förklaring är SD:s mediexponering och dess skickligare partiledning (vilket har gjort det möjligt att fånga väljare från en grupp som alltid har funnits där, men som tidigare inte sett SD som ett alternativ).

  2. 1. Det finns idag inget seriöst socialdemokratiskt parti, så alla som försöker framställa sig som traditionella folkhems-socialdemokrater kommer att få en smekmånad tills de har testats.

    2. Det är inte fördomar att lågutbildade ser sig hotade av arbetskraftsinvandring och b-arbetsmarknader. Det är realism. I USA finns det t.o.m. enligt Krugman statistiska beräkningar av hur mycket låginkomsttagarna har förlorat på invandring (tyvärr är det flera år sen och jag hittar det inte på hans blogg). Egentligen är det ett enkelt fall av utbud och efterfrågan.

Kommentarer inaktiverade.