Dynastierna kring Skånska Banken – familjen Malmros

Del 11 av 13 i serien Finansdynastier

Jacob Malmros (1793-1857) grundade en handelsfirma i Trelleborg som vid hans död övertogs av Frans Malmros (1836-1904). Firman handlade med spannmål, trävaror och stenkol. Frans Malmros startade 1870 rederiverksamhet med bolaget Trelleborgs Ångfartygs AB och 1872 ombildades bolaget till Trelleborgs Ångfartygs Nya AB. 1901 startades ytterligare ett rederi av Frans Malmros och kompanjoner, Rederi AB Merkurius. 1902 sammanslogs rederierna i Trelleborg Ångfartygs Nya AB. Frans Malmros var också lokalpolitiker och deltog i bildandet av Trelleborgs Ångkvarn och ett tegelbruk.

När Frans Malmros dog 1904 tog sonen Frans D. Malmros (1865-1931). Frans Malmros Jr blev styrelseordförande och VD i Trelleborgs Ångkvarn, Trelleborgs Ångfartygs Nya AB samt i Färgfabriken Standard. Samma position i flera bolag alltså. Han blev också styrelseordförande i Kolkompaniet i Malmö AB liksom i AB Sam Malmros. Det sistnämnda bolaget startades av Sam Malmros (1872-1916), bror till Frans Malmros och farbror till Frans D. Malmros. En annan bror var William Malmros (1864-1933) med sonen Åke Malmros (1900-1971). Frans D. Malmros deltog också i bildandet av Färg och Fernissfabriken AB Standard som grundades 1906, Trelleborgs Stenkolsbolag 1894 och Trelleborgs Stuveri 1908. Han satt också styrelsen för Skandinaviska Kredit mellan 1905 och 1931.

Flera gånger försökte familjen rederi att skapa linjefart, bland annat mellan Sverige och Hamburg är 1924 och mellan Östersjö-området och Västafrika/Kanarieöarna år 1931. Sistnämnda år dog Frans D. Malmros och efterträddes av sonen Jarl Malmros (1897-1969), fjärde generationen som övertog ledningen för familjens företag. Jarl Malmros hade redan 1922 blivit VD i familjens rederi. 1928 såldes Hamburglinjen till Svenska Hamburglinjen AB i vars ledning familjen Malmros ingick, först Frans Malmros Jr och sen Jarl Malmros. Svenska Hamburglinjen dervs till 1946 då det övertogs av Svenska Flyktkapitalbyrån, troligen på grund av nazisamarbete. Flyktkapitalbyrån sålde företaget till familjen Malmros rederi, Trelleborgs Ångfartygs AB, som var namnet från 1944. Hamburglinjen drevs till 1960 då den lades ner. Linjen till Västafrika drevs i samarbete med göteborgsrederiet Forsgren & Son men lades ner redan 1936.

Jarl Malmros fick en rad uppdrag i det skånska näringslivet. Han satt en tid i styrelsen för Kockums och satt i Skånska Bankens styrelse. Styrelseposten i Skånska Banken innebar att det långvariga samarbetet mellan familjerna Roos (som ägde Skånska Banken) och Malmros startade. Något som hade sitt ursprung i att familjen Malmros rederier på 1930-talet hamnat i ekonomiska problem och räddats av Skånska Banken. Från denna tid bör de två familjernas intressen räknas som en finansgrupp tillsammans med familjen Edstrand. Räknat på det sättet hade de tre familjerna år 1963, enligt siffror i den statliga koncentrationsutredningen, kontroll över företag med omkring 3 000 anställda (Br. Edstrand, Trelleborgs Ångfartygs AB, Guldsmeds AB GAB, Skånska Banken m.fl. och kontroll över företag tillsammans med andra ägargrupper med totalt 7 000 anställda, däribland Munksjö, Addo och Nyby Bruk och Investment AB Öresund. Totalt 10 000 anställda. Öresundsbolaget kontrollerades delvis av familjen Malmros fram till 1975 ungefär och kom att komma tillbaka som delvis kontollerta av familjen Roos vid mitten av 1980-talet. Den andra finansgruppen som kan sägas ha kontrollerat Öresund tillsmmans med familjerna Malmros/Roos/Edstrand var Custos/Cardo (dessa bolags storägare vid mitten av 1980-talet var i sin tur Skanska och Volvo).

1966 fusionerade det av familjen Ericsson ägda Facit (Åtvidabergs Industrier) med malmöföretaget Addo i vilket familjerna Roos och Malmros hade intressen. Addo kontrollerades dock tillsammans med familjen Agrell. Resultatet verkar i slutändan ha blivit att familjerna Malmros och Roos tog kontrollen över Munksjö och fick intressen i Facit AB. Munksjö var innan dess dominerat av familjen Ericsson. De första andelarna i Munksjö hade dock familjen Malmros skaffat sig redan när bolaget, som länge var bankkontrollerat, såldes av bankerna på 1940-talet.

På rederisidan startade Malmros samarbete med Broström genom att 1946 skapa det gemensamt ägda kylfartygsrederiet Atlanttrafik. Samarbetet med det stora rederiet i Göteborg kom att fortsätta under rederiets kvarvarande tid. 1957 tog Frans Malmros III (1925-) över ledningen i rederiet som 1968 bytte namn till Malmros Rederi AB. Även brodern till Frans Malmros III, Jarl Malmros hade uppdrag i familjens företag.

Efter Frans Malmros III tog hans son med samma namn, Frans Malmros (IV), den sjätte generationen i familjens företag och femte inom rederiverksamheten, över ledningen av rederiet. På 1970-talet hamnade rederiet i problem på grund av sammanbrottet för tankrederiverksamheten i världen. Frans Malmros (IV) försökte lösa rederiets problem genom fartygsförsäljningar och det lyckades såtillvida att rederiet inte gick i konkurs. Rederiverksamheten upphörde 1980 och bolaget omvandlades till ett investmentbolag, senare fastighetsbolag som gick under i fastighetskraschen i början av 1990-talet. Då ägdes företaget av spekulanten Sten Mörtstedt. Kontrollen i Munksjö AB såldes till Anders Walls Investment AB Beijer år 1985. Idag kontrolleras Munksjö av familjen Wallenberg via EQT.

Frans Malmros (IV) själv
blev 1979 chef för Gulf Agency Company i Dubai. 18 år senare kom han tillbaka till Sverige och blev VD för Sveriges Ångfartygs Assurans Förening (The Swedish Club) i Göteborg. Ett ömsesidigt sjöförsäkringsbolag. Den posten lämnade han år 2009, men han har fortfarande en del styrelseuppdrag, exempelvis i det norska företaget Seabird Exploration och i rederiet Stoc Tankers AB. Däremot kan familjen inte räknas till de stora finansfamiljerna i Sverige. Inte ens tillsammans med familjerna Roos och Edstrand.

Läs mer: Trelleborgs kommun1, 2, Faktaomfartyg,

Andra källor:
Sverker Lindström / Sten Nordin, Vem äger storföretagen?, 1977
Vem äger Sverige, Koncentrationsutredningen, SOU 1968:7

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , rel=”tag”>Atlanttrafik, ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Dynastier – familjen WallenbergDynastierna kring Skånska Banken – familjen Roos >>
Advertisements