Avtal om upphovsrätt som står i strid med svensk lag

Storbolagens USA vill ha avtal om upphovsrätt som står i strid med svensk lag och inte bara det, även med Eu-lagstiftning. Det så kallade Acta-avtalet som det förhandlas med USA om, i största hemlighet, innehåller skrivningar som enligt IT-jurister står i strid med EU-direktivet om näthandel:

Ett PM upprättat av EU-kommissionen ger dock inblickar i vad USA vill att avtalet ska resultera i. Där talas om hårdare krav på de företag som säljer internetuppkoppling för att de ska anses fria från ansvar för den kommunikation som sker i deras nät. Operatörerna måste ställa upp på ett system där användare kan stängas av eller få sin uppkoppling begränsad efter varningar om att de gjort intrång i upphovsrätten.

– Om det ska ställas generella sådana krav på internetleverantörerna, då måste de regler vi har nu ändras, exempelvis i e-handelsdirektivet, säger Daniel Westman, doktorand i IT-juridik.

Principen om att operatören i normalfallet är fri från ansvar för innehållet är en grundsten i EU-direktivet om e-handel. Den kallas ”mere conduit”, vilket avser att operatörerna endast tillhandahåller ledningar.

Den svenska regeringen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att allt som Actaavtalet resulterar i ska rymmas inom rådande lagstiftning.

– Om man står för det, då ska man inte gå med på det här förslaget, säger Daniel Westman.

Hans kollega professor Marianne Levin delar uppfattningen att det amerikanska förslaget går stick i stäv mot tidigare utfästelser från den svenska regeringen.

Förändras inte Acta-avtalet betdyer detta att vi via krav från USA för in möjlighetr till att straffa folk med avstängning från internet på mycket svaga bevis. Dessutom så kan det inte var förenligt med demokratin (allt fler myndigheter, banker och liknande kräver att man har internet för att kunna utföra sina ärenden) och dessutom undrar jag faktiskt hur det rent praktiskt ska gå till.

Faktiskt är ju hela sätte som frågan hanteras på mycket odemokratisk. Storbolag har insyn i förhandlingarna, men inte medborgarna. Odemokratisk kapitalism som vanligt alltså.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Niklas

    Gapar man efter mycket mister man hela stycket. Jag tror USA kommer att förlora här. Frågan är bara hur långt de kan tänka sig gå för att förmå EU att gå med på detta? Krig är väl otänkbart? Bojkott? Vi kan väl svara med att svälta ut bolagen genom att inte köpa deras produktioner? Hur som helst kommer många att bli drabbade av detta avtal oavsett utgång. Det bästa är att lägga ner förhandlingarna helt. Jag skrev på ett annat ställe att förlagen inte har någon framtid med Internet eftersom skaparna själva kan sälja direkt till kund. Räkna med att om 10-15 år så får vi en kris bland skiv- och filmbolag då de inte får några nya kunder.

  • Niklas

    Övervakningsivrarna talar ofta om att ha ”rent mjöl i påsen”. I det här fallet kan vi vända på deras argument och gå ut med frågan ”Vad har ni att dölja? Att ni censurerar dessa dokument till 99% måste tyda på att det är ni som inte har rent mjöl i påsen…”

    /En som undrar var öppenhetsprincipen tog vägen.