Det behövs en rejäl förändring av den svenska polisen

Med tanke på de avslöjanden som nu kommer i samband med Thomas Quick och utredningen mot honom är det uppenbart att den svenska polisen har mycket stora problem med att utreda saker och ting. Man har helt klart undanhållit väsentliga delar av utredningen. Delar som om de hade funnits tillgängliga hade kunnat fria Thomas Quick.

Det finns i dagsläget inget som tyder på att Quick-rättegången är den enda rättegång där polisen undanhållit bevismaterial. Vi vet att det skedde i samband med rättegångarna efter Göteborg 2001 och vi vet att bevismaterial försvunnit från polisen i samband med rättegångar mot nazister.

Det inträffade i fallet Thomas Quick visar på att det finns mycket grundläggande problem i det svenska polisväsendet. Det visar att man inte kan lita på polisens utredningar och att man inte kan lita på det svenska rättssystemet överhuvudtaget. Det behövs rejäla förändringar inom den svenska poliskåren.

Förslagsvis kan man vidta följande åtgärder:

 1. En myndighet upprättas som är till för att utreda brott och felgrepp begångna av poliser. Denna myndighet görs helt fristående från nuvarande polisorganisation. Pås mam sätt som det idag fungerar i Storbritannien och Norge alltså.
 2. Den nuvarande polisorganisationen delas i två som är helt oberoende av varandra. En nationell polis och en regionalt organiserad polis. Dessa två ska inte ha något organisatoriskt samband. På samma sätt som polisen i exempelvis Grekland, Italien, Frankrike och USA fungerar.
 3. Säkerhetspolisen bryts ur den nationella polisen och blir en egen organisation utan organsiatoriskt samband med de andra två polisstyrkorna.
 4. En organisation skapas vars uppgift är att kontrollera säkerhetspolisens, FRA etc med hänsyn tagen till grundlag osv. Denna organisation ska vara organisatoriskt skiljd från de andra.

Det finns en massa problem och frågetecken med ovanstående skiss så det bästa är nog att tillsätta en utredning som går igenom en totalt ny organisation av den polisiära verksamheten i Sverige. Den behöver göras om totalt, inte bara med tanke på fallet Thomas Quick, utan också med tanke på hur svårt det är att få vettiga utredningar mot polisen gjorda och hur vanligt det är med andra typer av felgrepp (som olagliga hot, överdrivet våld, rasism etc). Det duger inte med lite plåster här och där, det behövs ett rejält kirurgiskt ingrepp för att få ordning på det svenska polisväsendet och den svenska rättsapparaten.

Intressant?
Bloggat: Törnebohm,
I media: SDS1, 2, 3, SVD1, 2, DN, VG1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • David

  Tycker jag låter som en bra början! Min känsla är att Polisen fått jobba ostört allt för länge. Fel granskas av de egna och kårandan gör att man inte skyltar med fel. Polisen måste, liksom alla andra i samhället, veta och känna att om de gör fel så får de ta konsekvensen av det! Allt annat undergräver allmänhetens tilltro till Polisens arbete!

 • David

  En sak till! Jag har länge tyckt att poliser ska tvingas bära en PVR (personal voice recorder) som spelar in allt som hörs inom ett par meter runt dem. Sparar det krypterat och som sen synkas in i en låst databas efter varje pass. Materialet kan bara kommas åt av utredare i mål mot polisen eller som bevisning vad som verkligen sades i en situation där andra är inblandade. Tillsätt även någon som ska verka för att tillvarata polisens rätt att ha privata samtal på arbetstid.

  För även om det kan ses som ett ingrepp i deras integritet att även deras personliga, privata samtal, med kollegor under arbetstid spelas in så tycker jag ändå att nyttan av att kunna bevisa vad som verkligen sas i en situation är överordnad.
  På detta sätt skulle det bli svårt, eller omöjligt, att i efterhand dölja eller efterkonsturera vad som skett i olika situationer där ord står mot ord. Jag tycker det skulle kunna höja tilltron till polisen eftersom det både skulle underlätta bevisningen mot brottslingar som ändrar sin historia i efterhand samtidigt som det gör det svårt för polisen själva att anklagas för att ha undanhållit eller ändrat information för att skydda sina egna.

 • Anders

  Helt absurd tanke att allt som poliser ska spelas in.
  Ska alla samtal på ALLA arbetsplatser spelas in?

  Nej släpp sargen och kom in i matchen…..

 • Pingback: Verdens Gang följer Thomas Quick på Twitter | Kulturbloggen()

 • Datarock

  @David
  Eventuellt kan dt ju bara vara ett krav at PVR är på när samtalen är jobbrelaterade, annars blir det ingen lön den timmen… PVR behöver ju inte vara på i polisbil etc. då radiosamtalen spelas inn ändå.

 • Anders

  För en gångs skulle håller jag med dig Anders_S. Den svenska polisen behöver omorganiseras. Gärna på ett sätt som liknar det du skissar fram här.