Hammarberg – Sunds AB

Del 8 av 14 i serien Träbaroner

1855/56 övertalade Erik Jan Hammarberg (1824-1881) de mer etablerade affärsmännen Lars Johan Hierta, Bernhard Almqvist och Anders Petter Hedberg (1820-1882) att satsa pengar i Sunds bolag. 1857 stod sågen färdig, 1878 öppnades ett järnbruk, vid mitten av 1870-talet köptes Lögdö bruk och tillverkningen där lades ner 1878. 1876 ombildades företaget till aktiebolag.

När Erik Jan Hammarberg hastigt avled år 1881 blev systersonen Olof Björklund (1849-1923) chef i Sunds AB. I mitten av 1880-talet lät man uppföra en mekanisk verkstad i anslutning till sågverket. 1890 inköptes också Alafors sågverk och Vestanå Bruk. 1896 efterträddes Björklund av Hans Erik Hammarberg (1861-1929), släkting till företagets grundare, som VD. 1903 införlivades också Galtströms bruk och 1907 Gamla Söråkers sågverk (byggt av CJ Kempe 1858) där en sulfitfabrik uppfördes 1909. Galtströms bruk lade ner produktionen 1916 efter en strejk och Alafors sågverk las ner 1924. 1921 hade Sunds AB 450 anställda.

Svenska Cellulosa AB blev majoritetsägare till Sunds AB 1929, och 1937 köpte SCA upp resten av bolaget för att 10 år senare, 1947, avveckla all verksamhet vid Sundsbruk utom den mekaniska verkstaden som fortsatte som ett dotterbolag till SCA. Söråkers sulfitfabrik las ner 1958. 1972 hade Sunds AB 1000 anställda och 1990 sålde SCA dotterbolaget som då hette Sunds Defibrator AB. Företaget övertogs av Rauma-Repola Oy som 1999 fusionerade med Valmet Oy och bildade Metso. Sunds AB heter idag Metso Paper Sundsvall AB och tillverkar utrustning för massa- och pappersindustrin. Man har efter uppsägningar förra året omkring 400 anställda.

Läs mer: Sundsvalls kommun, Sundsvalls museum, ST, Söråkers herrgård, Kraftproduktion, Massafabriker,

Andra källor:
Svensk Industrikalender 1921
Svensk Industrikalender 1974
Veckan Affärer, Sveriges 1000 största företag 1973
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Sahlberg och Qvist – Strömnäs och NensjöHedberg, Axling och Jacobsen – Klampenborg, Stockvik och Tunadal >>
Advertisements