Fifflarna – Castro Khatib, Net Capital och Tritel Media

Del 10 av 28 i serien Fifflarna

En person som var inblandad i både Net Capital och Michael Östlund & Co var Castro Khatib som också var inblandad i bolaget Tritel Media som var registrerat på NGM-börsen och som fick en underlig kursuppgång, som förmodligen berodde på uppblåsta förväntningar och underliga aktieköp ämnade att driva upp kursen. En typ affärsverksamhet som Björn Monteine var/är specialiserad på. Central i detta agerande var Castro Khatib som på olika sätt försökt kringgå att upptäckas som inblandad:

Huvudägaren till Tritel Media var Tritel Investment, baserat i skatteparadiset Jungfruöarna. Bakom det finns Gibraltarbaserade Sovereign Group, ett finansiellt rådgivningsbolag som förvaltar och administrerar pengar åt privatpersoner och företag. Vem eller vilka personer är det som finns bakom Sovereign Group och som egentligen styr Tritel Media?– Det är svårt att få veta vilka som står bakom banker och truster i utlandet. Vi vet inte. Vi såg i stället på styrelsen i Tritel Media och att det fanns folk där som ingav förtroende – som Anders Milton, säger Fredrik Ljung på NGM.

NGM-börsen var till en början tveksam till det nya bolaget eftersom filmproducenten och affärsmannen Castro Khatib grundat det. Khatib har flera konkurser och stämningar bakom sig och ingav inte börsen förtroende. NGM hade tidigare avnoterat hans svenska bolag Live Networks, som senare gick i konkurs.

För att få sin börsplats skapade Tritel Media därför en styrelse där Castro Khatib inte ingick. Börsen fick också försäkringar om att Castro Khatib inte längre kontrollerade bolaget. Den nya styrelsen kröntes i stället av regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton, tidigare ordförande i Röda korset och Läkarförbundet. Ett par månader efter noteringen meddelades så att Tritel Media skulle köpa danska Live Networks Holding A/S, ett bolag med ungefär samma personer i styrelsen som Tritel Media. Det danska börsbolaget innehöll framför allt rättigheter till ett stort antal porrfilmer.

Castro Khatib och flera ur Tritels styrelse är för närvarande misstänkta för ekobrott. Bland övriga misstänkta finns David Lowe och Simon Denton från London (som uppgavs vara ansvarig för Sovereign Group i samband med Michael Östlund & Co avregistrerades som fondkommissionär) samt Johann Sebastian Bach (?!!), Kenneth Dundas och Björn Schröder från Sverige.

Innan Live Networks gick i konkurs bytte bolaget namn till Europeinvestment, hamnade i problem, blev utkastat från danska börsen under skandalartade former på grund av misskötsel och lurendrejeri:

Flera av de mindre aktieägarna kräver att stämman ska besluta om en granskning av turerna i bolaget de senaste åren. Det handlar om en rad komplicerade transaktioner med koppling till Castro Khatibs affärsintressen, inte minst närståendebolaget Europe Vision Plc som numera handlas på en smålista i Frankfurt. Ägarna menar att Castro Khatib utnyttjat sitt grepp om bolaget för sina egna intressen.

Cirkus Khatib kan man nog säga. Precis som när det gäller turerna kring Michael Östlund & Co Fondkommission (MÖFK), ett bolag som också hade kopplingar till Seth Roland Arnér och Björn Monteine. Turer som också där innebar en konkurs till slut:

En stor del av MÖFK:s affärer verkar ha kretsat kring affärsmannen Castro Khatibs bolagsnätverk sedan 2005. Då agerade MÖFK rådgivare när Tritel Media noterades på NGM-börsen. MÖFK utförde också uppdrag åt Live Networks som tog köksvägen till Köpenhamnsbörsen samma år.

Khatib-sfären verkar samtidigt ha kopplat ett järngrepp på MÖFK. Våren 2006 pantsatte MÖFK:s moderbolag, det publika bolaget Michael Östlund & Company, merparten av de röststarka A-aktierna till förmån för Aladdin Investment Services som är ett av Khatib-sfärens holdingbolag. A-aktierna överfördes till ett annat bolag i samma sfär ett år senare och flera medlemmar i familjen Khatib, däribland Castro, tog samtidigt plats i styrelsen på Michael Östlund & Company.

Det hindrade inte MÖFK att ta nya uppdrag av de noterade bolagen kring Castro Khatib. Khatib verkar ha haft ett stort intresse av MÖFK:s tjänster i  samband med planerade bolagsaffärer i danska börsbolaget Live Networks Holding (senare Europeinvestment) våren 2007.

Enligt dokument som ingår i konkursutredningen skulle MÖFK agera corprådgivare mot fast arvode på transaktionssumman. Enligt ett dokument från mars 2007 uppskattades den möjliga arvodesintäkten till hela 170 miljoner kronor. I första hand skulle 25 miljoner kronor betalas i form av noterade aktier så fort MÖFK upprättat ett prospekt åt Live Networks som registrerats på sedvanligt sätt. De planerade corpuppdragen kunde dock inte slutföras på grund av tillståndsproblematiken.

En räddningsemission blev sista utvägen för att behålla tillståndet. Ett av bolagen i Khatib-sfären sköt till 5 miljoner kronor kontant samt ytterligare 10 miljoner kronor i Europe Vision-aktier. Men denna förändring av ägarmakten i MÖFK godkändes inte av Finansinspektionen på grund av oklarheter kring vem som var den slutliga ägaren (se tidigare artiklar).

När tillståndet drogs tillbaka krävde Castro Khatib att emissionen skulle backas och pengar och aktier återbetalas. Enligt MÖFK:s styrelse hade dock emissionen gått så långt att den inte gick att avbryta.

Enligt diskussionerna vid tidpunkten talar mycket för att pengarna bara parkerats hos MÖFK för att blidka FI.

Inte helt förvånande varnar Google (när man söker efter Khatibs sidor) för att en del av Khatibs företags hemsidor kan skada datorn. Exempelvis gäller det Abu Dhabi First National Bank. Det tycks som han kan vara lurenderjare på en mängd områden och att han är expert på att lura småaktieägare och att få bolag att gå i konkurs.

Läs mer: Business.dk, Börsen.dk, TV2.dk,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Fifflarna – Björn Monteine, Net Capital ….Fifflarna – Kaj Kjellqvist och Nissaströmsbolagen >>
Advertisements

One Reply to “Fifflarna – Castro Khatib, Net Capital och Tritel Media”

Kommentarer inaktiverade.