Muthärva inom Kriminalvården

En tidigare chef inom kriminalvården misstänks för att ha tagit emot mutor i miljonklassen i samband med byggen av ett antal fängelser till ett bestämt bolag. Exakt från vem och för vad chefen misstänks ha tagit mutor vill åklagaren i målet inte gå in på:

Nu säger Gunnar Stetler att mutorna gäller affärer vid byggande av anstalter i Haparanda, Östersund och Härnösand. Men exakt varför de ska ha betalats ut berättar han fortfarande inte.

En företagare som misstänks vara indragen i härvan har också släppts.

Enligt media kan det röra sig om riggade upphandlingar. Något som den aktuelle mannen tidigare varit misstänkt för i Linköping. Han arbetade då på rikspolisstyrelsen och rekryterades senare av Lars Nylén till Kriminalvården. Nylén kom ju själv från Rikspolisstyrelsen. Denna gång är mannen misstänkt för fler fall av grovt mutbrott och flera fall av grov trolöshet mot huvudman. Förutom huvudmannen själv finns det ytetrligare misstänkta i ärendet.

För mig verar det som om antalet mutbrott i smahället ökar i takt med privatisering. Ökande antal upphandlingar och nedmontering avs taten. Det är en icke-önskvärd utveckling mot ökad brottslighet som tyvärr skyndas på av den borgerliga regeringen och i praktiken accepteras av oppositionen.

Intressant?
Borgarmedia: NT1, 2, 3, 4, 5, 6, Corren1, 2, ST, ÖP, LTZ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Toker

  Korruption har ingen partitillhörighet. Om du vill har ett mindre korrumperat samhälle behöver du lägga din röst på ett parti som inte redan sitter i riksdagen.

  • Anders_S

   Toker. precis som om det hade med något riksdagsparti att göra. Det har med ett system och med bristande demokrati att göra. Systemet och den bristande demokratin finns kvar så länge vi inte bryter med nyliberalismen och kapitalismen.

 • frasse

  Mutor inom stat kommun och landsting. Mer regel än undantag!
  Att muta, – ofta är det bara några harmlösa och sup o. knullresor, för små projekt, till Finland, horor ingår ej. För större projekt, ”Studieresa till exempelvis Modern Art of Cincinatti”…eller besök på fängelser i Storbritannien för studier av störsändare för mobil telefoni men även annat. Horor kan ingå. Beror på kontaksbeloppet och hur kåta resenärerna är. Det kan gälla hela byggen av sommarstugor, horor ingår ej……
  Så är det. Är det inte den denna kategori av korruption så är det rättslig korruption bland rättssamhällets representanter. Att blankt ge fan i att åtala rattfulla poliser, polisdrägget som misshandlar, att inte ens göra förundersökningar gällande polisövervåld mm. De offentliga upphandlingarna är alltid styrda till vissa utvalda entreprenörer och konsulter. Allt enligt vänskapsprincipen och någon form av belöning till inköparen. Man upprättar förfrågningshandlingarna, att dessa enbart passar på någon utvald entreprenör som kan ge en bra kick back. Kommer ett mer förmånligt anbud in, kommer den stora frossan bland de korrupta inköparna. Då kan hela kalaset övergå till förhandlad upphandling
  istället, -där man gör allt för att handla upp den som sedan lång tid tillbaka är utsedd till entreprenaden, på dess vanliga grunder för uphandling…..
  Ytterligare förekommande, -att beställaren utser en konsult som upprättar en förfrågan som är så styrd att endast en eller möjligen någon annan kan svara på denna förfrågan. Konsultavtalet för förfrågan? Jo, detta ligger i ett ramavtal med beställaren. Extra plåster, -nån liten sok (sup o knullresa) eller större eller kanske. Någon kyl o frys, eller tilbyggnad av sommarhuset kanske.
  Det förekommer hur mycket märkliga saker som helst i de här sammanhangen. Ett av våra verk har ramavtal med ett konsultföretag som står för alla funktioner för att upprätta en entreprenad med följande konsultfunktioner: 1. Upprätta förfrågningshandlingarna. 2. Granska anbud. 3. Upphandla entreprenaden. 4. Kontroll under entreprenadtiden. 5. Besiktningar av entreprenaden. Jäv? Absolut inte. Man tar bara bort denna paragraf betr, jäv i slutbesiktningsprotkollet….Hej å hå.
  Åklagaren Gunnar Stetler: Lägger säkert ned förundersökningen.
  Det här gäller säkert inte bara dom här anstalterna. Det gäller förmodligen betydligt fler och inte bara anstalter. Det gäller säkert en stor del av de fastigheter som stat, kommun och landsting äger och förvaltar. Janne Josefsson kunde väl vara en bra person för det här..

  • Anders_S

   frasse: enligt undersökningar är korruptionen i Sverige mycket liten och inte speciellt utbredd. Det som avslöjats är undantag alltså. Inte regel. Det finns inga belägg för att det skulle vara vanligt som du hävdar.

 • Jens

  Sverige är i princip korruptionsbefriat i ett internationellt perspektiv. Vi behöver inte rita fan på väggen i det avseendet.

  Däremot ökar korruptionsrisken med minskande demokrati och insyn och passivitet från medborgarna. De tre trenderna finns i Sverige.

  Demokratin minskar därför att vårt samhälle i allt högre grad präglas av misstro – en misstro som effektivt exploaterats inte minst av en rad auktoritära individer inom nuvarande regering. Jan Björklund misstror skolans elever och lärare, Littorin misstror arbetslösa. Gunilla Carlsson misstror hela världen…

  Ett samhälle kan bara utvecklas i god riktning med en grundläggande tilltro till medborgarnas förmågor. Det är ju endast med en sådan syn på dem man kan motivera progressiva reformer, goda samhällsvisioner och rättvisa. I min sydostasiatiska omgivning ser jag denna grundläggade tilltro trots politisk berg-och-dalbana och ibland våld som i Thailand senast,
  Folk är på rörelse och nya idéer slår rot. Korruptionsmedvetandet ökar sakta och accepteras allt mindre. Det demokratiska medvetandet har vuxit under tjugo år trots dagspoliitkens svängningar – i Sverige har vi haft en politik som lyckats övertyga många om att det blir bättre om vi begränsar friheterna och minskar möjligheterna till ett gott liv för alla. Korruptionen kommer som på posten eftersom vi lär oss titta åt fel håll.

  • Anders_S

   Jens: Du har så rätt så. Vi är helt överens.

 • Jag håller också med Jens. Det största problemet i Sverige tror jag är vänskapskorruption som den här härvan också verkar vara ett exempel på; GD var ju gammal kompis med den misstänkte chefen sedan tiden på polisen.

 • Pingback: Kriminalvårdens chef inblandad i muthärva? | Svensson()