Lagändringar huvudorsak till fler våldtäktsanmälningar

Huvudorsaken till att antalet våldtäktsanmälningar ökar tycks vara lagändringar. Brott som tidigare var sexuellt utnyttjande är numera våldtäkter och att de lindrigare sexbrotten har minskat i nästan samma utsträckning som våldtäkterna ökat, men inte riktigt.

Sålunda har antalet anmälda fall av sexuellt utnyttjande minskat från 1 964 år 1999 till 407 år 2009. Antalet anmälda våldtäkter har under samma period ökat från 2 104 till 5 937 (enligt Brå). Dessutom så har  anmälningsbenägenheten ökat rejält med åren. Det anser i alla fall Brå och de forskare som sysslar med ämnet att den gjort. Samtidigt som antalet anmälda våldtäkter ökat så har antalet anmälda våldtäktsförsök har minskat rejält jämfört med förra årets sommar:

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 1 091 våldtäkter under juni och juli i år. Det är 218 fler eller en ökning på 25 procent jämfört med motsvarande tid i fjol.

Av statistiken framgår samtidigt att antalet anmälda våldtäktsförsök minskat med 42 procent.

Sven Granath, kriminolog och utredare på Brå, tror inte att våldtäkterna i sig ökat så mycket som 25 procent.

– En förklaring till ökningen kan delvis bero på det fina vädret i sommar. En annan orsak är sannolikt att övergrepp som tidigare betraktades som försök numera bedöms som fullbordade brott. Detta förklarar alltså ökningen av de fullbordade våldtäkterna och minskningen av försöksbrotten, säger Sven Granath till TT.

Över tid finns dock ingen minskning av antalet anmälda våldtäktsförsök. Att anmälningar av våldtäkter är vanligare på sommarn har med människors mer aktiva sociala liv att göra. Brott som har kopplingar till detta ökar alltid under sommaren, medan andra brott minskar. Brå anser att antalet våldtäkter, trots att lagändringar förklarar det mesta, ändå ökat de senaste åren. Detta kan stämma med det man vet om våldsbrott. Att de ökar när klyftorna i samhället ökar. Något som skett under de senaste åren. I allt snabbare takt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements