Hur man skapar betygsfusk

Svenskt Näringsliv är uppenbarligen intresserade av att skapa fusk med betygen istället för att behålla och utveckla en bra skola i Sverige. Där tycks man gå hand i hand med folkpartiet och utbildningsminister Jan Björklund som ju gör allt för att göra skolan omodern. Dessutom gör han allt för att öka klyftorna i samhället med hjälp av skolsystemet.

Det svenska storkapitalet och deras representanter i Svenskt Näringsliv går nu samma väg. Klyftor ska skapas tidigt och klyftor ska skapas och underhållas av skolsystemet. Gärna med fusk som en del av det hela. Fusk som förmodligen kommer att gynna de som redan har, de lever som går i privatskolor där det mest går studiemotiverade elever från mer mer välbärgade och välordnade hem. För det är just i dessa privatskolor som mer omfattande betygsfusk kunnat konstateras. Privatskolor som drivs i syfte att ge profit och som därför får ett rent materiellt intresse av att fuska med betygen om statliga bidrag sak utgå i förhållande till betygsnivån.

Vidare blir en annan effekt av bidrag i förhållande till betygsnivån att privata skolor kommer att utnyttja alla kryphål de har för att slippa elever som kanske inte kommer att klara skolan så bra. Segregationen i skolan ökar därför också som ett resultat av förslaget från det svenska storkapitalet.

De effekter jag skriver kommer att uppstå även om Svenskt Näringsliv i sitt förslag försöker ta hänsyn till dessa negativa konsekvenser (som de medger). Gör man system känsliga för fusk och fiffel så kommer man att få fusk och fiffel. Det är vad som kommer att hända om förslaget från Svenskt Näringsliv skulle genomföras. Detta oavsett om man inrättar en kostsam, dyr kontrollapparat eller inte.

Försalget om minskade bidrag vid sänkt kvalitet från Jan Björklund får också samma konsekvenser. Det blir ett incitament för att fuska mer för de privata skolorna. Annars hotas ju profiten.

Intressant?
Borgarmedia om skolan: EX1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Peter Pan

  Problemet att skolor som vill vara populära (läs: friskolor) ger överbetyg finns redan idag. Lösningen är uppenbar: Nationella prov bör införas i fler ämnen. I de ämnen där det finns nationella prov ska de stå för hela betyget. Och de nationella proven ska rättas externt. Endast så kan vi komma tillrätta med orättvis betygsättning mellan skolorna! När en sådant system har införts så finns inte längre något hinder för att genomföra Svenskt Näringslivs förslag, om det fortfarande behövs.

  • Anders_S

   Peter Pan: Det finns redan idag och det påpekade jag också. Med länkar till sådana fall. Men problemet upphör inte bara för att man har en dyr och ineffektiv kontrollapparat (de blir alltid ineffektiva) med risk för mutor, korrutpion och annat inbyggt. Det är helt enkelt ett slöseri med pengar som ger felaktiga betyg istället för bättre skolor och kunskaper, fusk istället för förbättringar. Segregation istället för samhörighet. Klassklyftor istället för jämlikhet.

 • Urban

  Men herregud Anders… Såklart att det finns en risk för mutor, korruption och annat inbyggt i vad helst som inrättas! Om de nationella proven rättas externt MINSKAR risken för överbetyg. Det borde ju även du kunna se. Som skolan ser ut nu så är den ett enda stort skämt. Elever behöver inte kunna ett jävla skit för att få betyg i ämnen. Beroende på vilket program du går i gymnasiet så är har samma kurs olika svårighetsgrad. Ska det vara så? Är det jämlikhet? Det enda som går emot den orättvisan är just de Nationellaproven och om dessa rättas externt så kommer även överbetyg att försvinna då de som rättar inte vet vilket på vilken nivå skolans lärare har lagt ribban. Förhoppningsvis kan du börja inse att det här är ett bra förslag, och ja det finns bra förslag likaså att det finns jävligt dåliga förslag. T.ex. kommer du ihåg, var det Schyman som ville ha en mansskatt? Herregud, när ska folk inse att den bästa politiken innehåller en balanserad mix av både vänster och höger.

 • Alternativt kan man ha intagningsprov istället för avslutningsprov. Då finns ju också möjligheten att anpassa kunskapskrav efter vad som behövs för att klara kurserna på respektive gymnasier och högskolor dit grundskoleeleverna kommer.

  Jag vänder mig också lite mot att skylla privatskolorna för fusket. Det finns även i kommunala skolor. Problemet är skolpengen, inte de privata skolorna. I det här fallet. Skolpeng, och elevers möjlighet att hota med att gå till en annan skola, gör lärare och rektorer möra och färdiga att dela ut toppbetyg för bottenprestationer bara för att få eleven att gå kvar. Oavsett om skolan är privat eller kommunal.

  • Anders_S

   Jan: De enda skolor där jag hittat belägg för att de fusket är privatskolor. Men självklart innebär systemet med skolpeng och viljan att locka till sig elever att det finns incitament för fusk även i gemensamt ägda skolor. Men profitintresset är ett mycket starkare incitament för ägare och chefer i privata skolor än skolpengen är för någon.

 • Belägg och belägg. Min fru är lärare och har jobbat på flera kommunala skolor i Stockholm. När hon har velat ge ett lågt betyg till en elev har rektorerna blivit skiträdda och argumenterat för att det får man inte göra, då går eleven nån annanstans. Så nog finns tendensen även där.

 • martin

  Resultatbaserade pengar, när resultat mäts med trubbiga och naivt förenklade instrument är rakt igenom destruktivt. Det har blivit lättare att ta sig igenom högre studier sedan liknande system infördes vid svenska universitet på 90-talet, universiteten straffas för att ställa krav på sina studenter.

  Erfarenhet från undervisning vid privata amerikanska universitet visade mig att fusket var inbyggt i systemet. Ledningen kunde komma och pressa en som labbhandledare att ge godkänt till studenter som inte fullgjort sin labbkurs, som inte varit närvarande. En underbetald handledare som kunde vara utan jobb och sjukförsäkring med ett pennstreck var inte beredd att sätta sig emot sådant. Detta för att om han inte blev godkänd innan hösten så skulle universitetet gå miste om 6000 dollar från studenten. (Detta var ingen skitskola, det var ett känt universitet i Boston, kända för högkvalitativ grundutbildning…)