Berger – familjen som blev osams

Del 2 av 11 i serien Fler före detta finansfamiljer

Grosshandlaren Malcus Holmquist grundade 1889 en firma i Halmstad för försäljning av lyftblock, löp- och blockvagnar. Firman tog i mitten av 1890-talet initiativ till ett samarbete med Halmstads Gjuteri AB och det företaget började tillverka lyftblock, telfers, handtraverser, kvarnar och spel för försäljning genom Malcus Holmquist.

1902 ombildades firman till Malcus Holmquist AB med ett aktiekapital på 100.000 kr och med Edwin Berger (1871-1962) till Halmstad som delägare. Berger kom snart att leda företaget som VD från 1902 och blev också största delägare. Han förblev VD intill 1953 och blev sen styrelsens ordförande 1953-1956. Direktör och delägare i Lagamills Aktiebolag (Timsfors Bruk) åren 1921-1931. Ledamot av styrelsen för Göteborgs Banks avdelningskontor i Halmstad 1917, ordförande 1941-1943. Edwin Berger var också lokalpolitiker i Halmstad.

Lagamills AB startades av göteborgsfamiljen Bratt (exportfirman L.G. Bratt & Co) och hade 200 anställda år 1920. Idag ingår företaget i koncernen Smurfit-Kappa.

Verksamheten breddades och 1905 började det nystartade företaget Malcus Filtfabrik tillverka filt för tekniska ändamål i den fastighet som tidigare innehållit C.W. Wallbergs sockerbruk fram till 1874 och mellan 1888 och 1907 en hattfabrik. Den epoken slutade redan 1874 och fastigheten användes av en hattfabrik 1888-1905. 1907 flyttades filtfabriken till en fastighet på Nissans södra sida och kring 1920 köptes företaget av AB Malcus Holmquist. 1959 såldes filtfabriken till Nordiska Filt AB.

1905 bytte lyftverktygsverkstaden (Halmstads Gjuteri) namn till Halmstads Nya Verkstads AB. 1908 fick Malcus AB aktiemajoritet i Halmstads Nya Verkstads AB. Man tillverkade vipparmskranar för svenska hamnar. Det dröjde till 1941 innan Malcus slutligen alla aktier i Halmstads Nya Verkstads AB. 1960 såldes tillverkningen av traverser och lyftkranar till ASEA.

Malcus borrfabrik grundades 1915 i den gamla hattfabriken. Där tillverkade man spiralborr, vissa verktyg samt från 1920 (då AB Gjuterimaskiner bildades inom koncernen) maskiner för gjuterier samt projektering av gjuterianläggningar. Borrfabriken låg kvar till 1948, då man flyttade till de nya lokaler på Kristian IV:s väg 3. I början av 1960-talet hade man ca 300 anställda.

Nissaströms Bruks och Kraft AB inköptes av Edwin Berger år 1917.

I en lokal intill den gamla hattfabriken började man tillverka motorplogar som kunde köras på olika sorters bränsle och de första började levereras 1917 och kostade 12000 kronor att köpa. 1918 ombildades företaget till AB Svenska Motorplogsfabriken. De lyckades dock inte ta tillräckliga marknadsandelar från Munktell så produktionen lades ned omkring 1920.

1932 började Malcus Centerlessfabrik att tillverka rundslipmaskiner, först för eget bruk men senare även för export. Övriga produkter var slipspindlar, borrspetsmaskiner, hydrauliska planslipmaskiner och fräsmaskiner. Malcuskoncernen hade år 1950 ca 900 anställda inklusive Nissaströms Pappersbruk och Kraftstation.

Edwin Berger och hans fru Anna Kindal (1879-1955) fick fyra barn, Kurt Berger, Gunvald Berger, Anita Berger och Carl Magnus Berger. Anita gifte sig med Sven Ljung. Kurt Berger var inte överens med fadern, flyttade till Malmö och blev aktiespekulant istället för att engagera sig i familjefirman. Gunvald Berger blev militär och Carl Magnus Berger blev den som år 1953 tog över ledningen i företaget från fadern. Bolaget var nu börsnoterat fast familjen Berger hade en stabil kontroll i företaget. Kontrollen utövades delvis via familjebolaget Nissaströms Bruks & Kraft AB. Under hans ledning utvecklades företaget till en internationellt känd verkstadskoncern. Antalet anställda i koncernen var vid slutet av 1950-talet omkring 800.

Strax innan han dog år 1962 hade Edwin Berger sett till att Kurt Bergers nära vän Göte Engfors, direktör i Enskilda Banken valts till styrelseordförande i AB Malcus Holmquist. Sven Ljung dog också 1962 och Kurt Berger av en hjärtattack på väg till dennes begravning. Två år senare dog Carl Magnus Berger i en flygolycka i Ängelholm. Ingen i släkten kunde ta över och Wallenbergmannen Göte Engfors tillsatte en VD som tidigare arbetat i ASEA. 1965/66 delades AB Malcus Holmquist upp i två delar, ett börsnoterat investmentbolag, AB Malcus Holmquist med familjen Berger/Ljung som huvudägare, delvis via Nissaström. Industriverksamheten lades i ett nytt dotterbolag, Malcus Industrier AB.

Malcus Industrier AB såldes 1969 till SKF och fick namnet SKF-Malcus, för att 1976 slutligen döpas till SKF-Tools. AB Malcus Holmquist fick betalt i SKF-aktier och det enda som nu fanns i bolaget var en stor aktieportfölj. Senare år 1969 köptes alla utestående aktier i AB Malcus Holmquist upp av Nissaströms Bruks & Kraft AB och året efter sålde den splittrade och bråkande familjen ut hela koncernen till fifflaren och spekulanten Kaj Kjellqvist och hans kompanjoner Olof Forsgren och Adam Backström. De som bråkade mest var Kurts söner Magnus Berger och Svante Berger. Och de bråkade främst med Göran Ljung. Förmedlare av affären var Wilhelm Penser, far till Erik Penser.

Idag ingår vertygstillverkarföretaget (som förändrats genom ett antal uppköp, fusioner och försäljningar) i Sandvik-koncernen och heter Dormer Tools. Kraftverket i Nissaström ägs idag av Eon och bruket var nedlagt sen länge redan när Kjellqvist tog över.

Svante Berger kom att använda den del av den förmögenhet han fått vid försäljningen av familjeföretaget för att spekulera i aktier. Han utvandrade till Schweiz 1999 och har inga barn.Han var en av Erik Penser viktigare kunder när denna tog jobb på Bankirfirman Langenskiöld (senare Carnegie) och började bygga upp sin förmögenhet via aktiespekulationer. Han tycks periodvis ha bott Sverige och förekommer stabilt på listor över Sveriges rikaste.

Läs mer: AV1, EX1, 2, Allabolag.se,

Andra källor:
Pockettidningen R, nummer 5-6, 1982

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Fler finansfamiljer under kapitalismens framväxttidThorburn – havrekungarna >>
Advertisements

One Reply to “Berger – familjen som blev osams”

  1. Pingback: Klasskriget i USA

Kommentarer inaktiverade.