Sverige har en mycket bra brottsstatistik

Statistiken över brottsligheten i Sverige är mycket bra och mycket tillförlitlig. Vi har flera typer av statistik. Dels statistik som kommer från polisen, anmälningsstatistiken. Siffror som alltså redovisar antalet anmälda brott och inta antalet verkliga brott. I de flesta fall är antalet anmälda brott bara en liten del av alla brott. Detta gäller främst olika typer av våldsbrott, men också mindre egendomsbrott där det stulna är värt mindre än man kan få ut på försäkringen. När det gäller våldsam död (mord, dråp etc) så finns det dock en överanmälning. Det anmäls alltså fler fall av våldsam död än vad som verkligen har skett. Detta redogör Brå för i varje årlig rapport.

Antalet anmälda brott har ökat under lång tid. Men detta motsvaras inte av någon ökning av den verkliga brottsligheten. Det görs nämligen också stora frågeundersökningar med jämna mellanrum. En är nationella trygghetsundersökningen som visar att antalet människor som utsätts för brott minskar. Det finns också regelbundna frågeundersökningar riktade till alla niondeklassare i Sverige. Dessa isar inte heller någon ökande kriminalitet. Det finns ingen stans någonting om tyder på att statistiken i Sverige skulle var dålig på detta område. Den är istället mycket bättre än i stort sett alla andra länder.

När regeringen ifrågasätter brottsstatistiken sker detta uppenbarligen utifrån den fördomsfulla inställningen att brottsligheten i Sverige ökar och att statistiken måste vara fel. När inte verkligheten stämmer med den politiska kartan försöker alltså Beatrice Ask, moderaterna och regeringen förändra verkligheten efter kartan genom att ifrågasätta den myndighet som är ansvarig för brottsstatistiken. Det är symptomatiskt för den regering vi har nu. Den utgår från sina fördomar och förutfattade meningar istället för från forskning och vetenskap. I övrigt är debattinlägget från Beatrice Ask fullt med en massa lullull utan speciell betydelse och som all kan hålla med om.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements