Stefan Landgren – fifflare med statligt stöd

Del 26 av 28 i serien Fifflarna

Stefan Landgren blev ökänd i samband med bildandet av en bostadsrättsförening för fastigheten Ringen i Stockholm. En ombildning som bland annat skedde för att det ökända fastighetsbolaget Boultbee skulle kunna minska sin skatt:

RingRekt bildades som ett dotterbolag till Ringens förre ägare, det brittiska bolaget Boultbee. Boultbee placerade fastigheten i dotterbolaget och sedan köpte bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 aktierna i RingRekt och blev på så sätt ny ägare.

Allt detta gjordes för att Boultbee skulle undgå reavinstskatt.

När fastigheten lyftes över till föreningen utgjorde RingRekt ett tomt dotterbolag till bostadsrättsföreningen och meningen var att det sedan skulle avvecklas. Men i stället utsågs ett antal av föreningens styrelsemedlemmar till styrelse i RingRekt.

Genom ett styrelsebeslut i april 2008 överlät sedan bostadsrättsföreningen all sin makt till styrelsen i RingRekt: ”…beslut kring lokaluthyrning, drift, hyresrätter, underhåll och investeringar läggs ut till Bolaget (det vill säga RingRekt) att verkställas”.

I dag har en av styrelsemedlemmarna i RingRekt hoppat av, kvar finns  bostadsrättsföreningens kassör Stefan Landgren, dess sekreterare Tony Thorén och Anne Hommik.

Enligt Anders Flincks PM är den valda organisationsformen ”ägnad att undandra besluten från hela styrelsens insyn och kontroll”. Flera styrelsemedlemmar i föreningen som SvD talat med vittnar också om att det mesta i RingRekt är omgärdat av en sträng sekretess.

[…]

För ledning av verksamheten i RingRekt fakturerar Stefan Landgren 54 000 kronor plus moms varje månad. Hans sambo fakturerar samtidigt 25 000 plus moms varje månad som ”assistent”.

Vidare betalar föreningen 25 000 plus moms varje månad för ”lokalförvaltare”, 36 000 plus moms för ”information med mera” samt 36 000 plus moms för ”IT med mera”.

Informationstjänsterna faktureras av styrelsemedlemmen Anne Hommik från hennes företag Bodysign, medan IT-tjänsterna faktureras av Tony Thorén via bolaget Eldkvarn Musik AB. Thorén är basist i popgruppen Eldkvarn och driver bolaget tillsammans med övriga bandmedlemmar.

För ersättningarna från Ringen så använde Stefan Landgren fler olika bolag bland annat Ecoland och dess dotterbolag Bricks:

Bland annat gjordes en husrannsakan mot Stockholmsbolaget Bricks som enligt avtal skulle hjälpa Ringen med förvaltning. Bricks ägs av bolaget Ecoland, som bildades strax innan omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter var klar, där Landgren figurerat i rollen som bostadsrättsföreningens kassör.

Ecolands mål misstänks ha varit att tjäna pengar på Ringens omvandling från hyresrättsförening till bostadsrättsförening genom att sälja alla hyresrätter som ännu inte hade blivit omvandlade.

[…]

Landgren har enligt Aftonbladet varit storägare i Ecoland som beräknas ha tjänat 120
miljoner kronor på Ringenaffären. Själv har han förnekat att han ägt aktier i Ecoland men Aftonbladet uppger att tidningen har kommit över ett protokoll som han undertecknat och där det framgår att han är en stor ägare.

Aftonbladet har också berättat att nio olika bolag där Landgren varit styrelseledamot har slutat med konkurs sedan 1992. Han har också granskats av skatteverket som i en dom från mars i år anser att han tagit ut löner under 2001 och 2002 på sammanlagt 1,3 miljoner kronor som inte har redovisats. Landgren har överklagat skatteverkets beslut.

Utredningen om eventuella brott i Ringen-affären pågår så vitt jag kan förstå fortfarande.

Tony Thorén arbetar idag i ett annat av Stefan Landgrens bolag, Aktivhus. Ett bolag som tillsammans med andra Landgren-företag uppbär stora statliga stöd för exportsatsningar i Kina. Troligen finns kanske ingen sådan satsning alls, utan det hela handlar eventuelt om rent svindleri och lurendrejeri. En kompanjon i de kinesiska affärerna är Stellan Bergquist. Han är delägare i Aktivhus såväl som i bolaget Convertera, där Stefan Landgren också är huvudägare.

År 2009 gifte sig Stefan Landgren under spektakulära omständigheter i Jomala på Åland.

Stefan Landgren har tidigare också ägt Närvärme i Sverige AB. Detta bolag sålde han till Energisystem i Sverige AB. Därefter har han begärt Energisystem i konkurs på grund av uteblivna betalningar och på så sätt äventyrat fjärrvärmen och det lokala bredbandet i den lilla orten Söderköping.

Läs mer: ÅT1, 2, AV,

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Fifflarna – skalbolagskungen Berthel NathhorstTrustorhärvan – Posener, Jisander, Lord Moyne >>
Advertisements