Markägande i Sverige

Den allra största markägaren i Sverige är vi alla tillsammans. Dvs staten. Via Sveaskog äger staten 4,3 miljoner hektar (ha) mark, varav 3,2 miljoner ha skogsmark. Det senare är 15% av all skog i Sverige. Statens Fastighetsverk äger för sin del 6,5 miljoner ha mark varav nästan 900 000 ha skog och Fortifikationsverket 380 000 ha varav 100 000 ha skog. Uppsala akademiförvaltning äger nästan 45 000 ha skog och 14 000 ha jordbruksmark. Olika kommuner är också stora markägare i Sverige liksom Trafikverket och Naturvårdsverket.

Folket i Sverige kontrollerar dock även mark på annat sätt. Kollektivt ägda skogar och allmänningar omfattar nämligen omkring 800 000 ha i Sverige. De största allmänningarna är de så kallade allmänningskogarna i Norrland och besparingsskogarna i Dalarna. Allra störst av dessa är Orsa besparingsskog som innefattar 75 000 ha, Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskogar på 67 000 ha, Gällivare allmänningsskog på 65 000, Jokkmokks allmänningsskog 61 000, Älvdalens besparingsskog 54 000, Lima besparingsskog 51 000, Tärna-Stensele allmänning 51 400, och Vilhelmina övre allmänning 50 000 ha. Skogssällskapet sköter 500 000 ha, men äger själva endast 30 000.

De största markägarna utöver staten är de stora skogbolagen, SCA äger 2,6 miljoner ha, Bergvik Skog äger 1,9 miljoner ha och Holmen 1,2 miljoner ha mark. SCA kontrolleras av Handelsbanken, Bergvik Skog ägs till 43% av Stora Enso som i sin tur kontrolleras av finska staten och familjen Wallenberg. Familjen Wallenberg äger dessutom 12,2% av Bergvik Skog via Foundation Asset Management (FAM), bolaget som hanterar Wallenbergstiftelsernas tillgångar. Familjen Stenbecks Korsnäs AB äger för sin del 5% av Bergvik Skog. Holmen kontrolleras av familjen Lundberg. Svenska Kyrkan äger omkring 0,5 miljoner ha.

Andra stora privata markägare är Boxholms Skogar AB (ägt av familjen Douglas som också äger gods) med 36 000 ha, Persson Invest Skog AB (ägt av ättlingar till Sven O Persson)med 96 000 ha. De stora privatägda godskomplexen i form av fideikommiss och aktiebolag är mindre än så. Men de äger i allmänhet större andel jordbruksmark än vad ovan nämnda skogsbolag gör.

De största privata markägarna är alltså egentligen desamma som de stora svenska finansfamiljerna. Visserligen indirekt via kontrollerade bolag, men likförbannat är det familjerna Wallenberg, Douglas, Stenbeck och Lundberg som är störst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements

11 Replies to “Markägande i Sverige”

    1. De är ju redovisade i inlägget och i de andra inläggen. Ett inlägg för varje familj. Störst är förstås de tre stora privata skogsbolagen, SCA, Bergvik (Stora Enso och Korsnäs) och Holmen. Treschow är ju stora markägare i bägge länderna. Dessutom kan vi konstatera att privata svenska markägare äger enormt mycket mer mark än norska

  1. De är ju redovisade i inlägget och i de andra inläggen. Ett inlägg för varje familj. Störst är förstås de tre stora privata skogsbolagen, SCA, Bergvik (Stora Enso och Korsnäs) och Holmen. Treschow är ju stora markägare i bägge länderna.

Kommentarer är stängda.