Köttkonsumtion och miljö

Del 2 av 8 i serien Kött och miljö

Idag får vi i Sverige i oss mer protein än vad vi behöver. Mellan 20 och 30% av detta protein får vi från kött. Resten kommer från mjölk och mjölkprodukter, vete, grönsaker och baljväxter, fisk och ägg.

Det så kallade matavtrycket för en svensk innebär att 75% av den markyta som tas i anspråk för den mat vi äter utgörs av mark där man odlat foder till djur. Detta är inte hållbart som jag ser det. Djur borde inte få foder som odlas på mark där vi borde odla föda till människor. Hur stor andel av foderproduktionen som sker på sådan mark är osäkert, men jag utgår från att det är huvuddelen. 1/3 av en svensks matavtryck ligger i andra länder.

Kött- och mjölkproduktion på detta sätt är inte hållbar. Istället måste en övergång till mer extensiv boskapsskötsel förmodligen ske. Mjölkproduktionen bör kanske bli mer som vid mitten av 1900-talet och köttproduktion när det gäller nötkött baseras på boskap som betar lokalt i Sverige och på mager mark som inte kan användas till odling av förda för människor på ett bar och effektivt sätt.

Sverige importerar idag 50% av det nötkött som äts i landet. En import som inte är rimlig. Huvudanledningarna till detta är ökad nötköttkonsumtion (fördubbling på 20 år) och minskad djurhållning i Sverige. Vi behöver i Sverige inte äta så mycket nötkött som vi gör och en minskning till nivån på 1950-talet vore önskvärd. Importen orsakar problem med miljön och den biologiska mångfalden i många av de områden där nötboskapen föds upp och dessutom orsakar transporterna också en miljöbelastning. Ett stopp för köttimporten från områden där produktionen är ekologiskt ohållbar är rimlig sedd ur miljösynpunkt. En stopp för sådan import skulle öka nötköttspriserna och därmed skulle konsumtionen också minska. En övergång till mer ekologiskt hållbar produktion i Sverige blir då möjlig.

Även i övrigt så importerar Sverige en stor del av de livsmedel som konsumeras. Det verkar för mig rimligt att även dessa transporter borde minska och att Sverige blev mer självförsörjande när det gäller livsmedel. Som ett litet exempel kan äpplen tas. De importeras idag från andra sidan jordklotet större delen av året. Det skulle gå alldeles utmärkt att vara självförsörjande på denna och en del andra frukter och transporten från Chile, Nya Zeeland och andra länder tycks mig som ett miljöovänligt resursslöseri.

I Sverige kan vi av omständigheterna så småningom ändå tvingas till att importera mindre mat. Detta genom att transporter på grund av oljebrist blir mycket, mycket dyra och det därför blir vettigare och billigare att producera livsmedel på hemmaplan. I denna situation kan dessutom brist på fosfor tvinga fram en ökad djurhållning i Sverige för att få tillräckligt med gödsel för att erhålla en hygglig avkastning på odling av föda för människor. Denna situation betyder förmodligen att vi i Sverige och en del andra länder (ex. Mongoliet där nästan 50% av proteinintaget kommer från kött idag) kommer att vara tvungna att äta kött (därmed inte sagt att det måste vara nötkött, kyckling och annat kött är ju miljövänligare) och andra animaliska produkter (mjölk, ägg etc) i framtiden för att kunna överleva. Ökad djurhållning är i vår del av världen, i motsats till i exempelvis regnskogsområden i Brasilien, bra för den biologiska mångfalden då naturen här i stort sett är ett resultat av mänsklig aktivitet och betande boskap.

I andra delar av världen så blir kött kanske inte en lika viktig del av proteinförsörjningen, men helt klart är att folk i delar av Afrika troligen skulle behöva äta mer kött och mer animaliska produkter. Ett alternativ för att få en proteinrik föda i fattiga och torra delar av världen är sädeslaget teff som i motsats till kassava som dominerar födointaget i stora delar av Afrika innehåller en hel del protein. Annars är ju vete helt klart mer proteinrikt, men det lämpar sig kanske inte så bra att odla på magra och torra marker. Brist på fosfor kommer dessutom förmodligen att innebära minskad avkastning vad det gäller odling av vete.

Källor: FAO, WWF:Living Planet report 2008, Naturvårdsverket 2010, Den svenska konsumtionens miljöpåverkan, Johann Björklund, Pär Holmgren och Susanne Johansson, Mat & Klimat, GP 8/1 2010,

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< I framtiden krävs det att vi äter köttÄr det naturligt för människan att äta kött? >>
Advertisements
 • Vad man borde göra är att sluta äta kött. Ingenting av det man gör som privatperson påverkar utsläppet av växthusgaser tillnärmelsevis så mycket som köttkonsumtionen. Lägg därtill det djurplågeri och den ohälsa som det medför.

  • Det är tyvärr inte hälsomässigt och ekonomiskt möjligt. Utan köttätande i framtiden kommer vi inte att kunna överleva i framtiden. Speciellt inte i Sverige.Det är bara den typen av nötköttsproduktion som vi har idag som är miljöovanlig. Inte kycklingproduktion, inte mjökldjur osv.

   • Att påstå att det inte skulle vara hälsomässigt möjligt att helt sluta äta kött är helt taget ur luften, det motbevisar om inte annat alla de veganer som lever i högsta välmåga. Påståendet att vi inte skulle kunna överleva utan köttätande i framtiden är lika dumt det.

    Om den framtida djurhållningen består i att man har några kor, får eller hönor som betar utan att matas med foder och då på mark som annars inte är brukbar, då får man en hållbar utveckling. Det innebär dock inte att man måste slakta dessa djur. Däremot kan man under dessa förhållanden tänka sig att ta till vara på eventuellt överskott av mjölk och ägg.

    Att det inte skulle vara ekonomiskt möjligt får du gärna utveckla vidare.

    • I framtiden är det nog inte det. För att producera utan handelsgödsel (vi behöver då fler djur i Sverige än idag för att få tillräckligt med gödsel för att odla vegetabilisk föda) och med minskad världshandel (som en följd av politiska beslut elelr som en följd av oljebrist) är det förmodligen inte möjligt att klara sig som veganer i Sverige (för enstaka personer, säkert, men för befolkningen som helhet, inte en chans). Jag hänvisar dessutom till mitt tidigare inlägg i frågan och till Forskning & Framsteg. http://www.zaramis.nu/blog/201…/I Mongoliet, delar av Sibirien, delar av Kina osv ser jag det som ännu mer omöjligt att överleva som vegan. Att överleva som vegetarian är däremot lättare. Speciellt om man då är lakto-ovo-vegetarian. Då har man knappast några större problem. Men den möjligheten är ju få människor på jordklotet förunnat (de är få som har den genetiska anpassning till mjölkdiet, det är i princip bara vi nordbor).Det finns ingen anledning att inte slakta och äta de djur om inte längre kan producera mjölk, ägg osv. Det finns heller ingen anledning att inte föda upp får eller grisar för att äta. Men som sagt, det måste ske på andra villkor än idag.Jag kan inte heller se några som helst etiska eller biologiska invändningar mot att vi äter djur. Andra djur äter djur. Att hävda att vi har lyxen att välja vilket inte andra djur har är bara applicerbart på en mycket liten del av jordens befolkning och i framtiden kanske inte på några alls. Vi är dessutom biologiskt skapade för att äta blandkost så det är det naturligaste.

     • Jag har läst ordentligt men jag håller inte med, en väsentlig skillnad. Du drar långtgående slutsatser utifrån tillgången av fosfor men bortser uppenbarligen helt från att köttkonsumtion fungerar som en omvänd katalysator vid förbrukningen av resurser som mark, vatten, energi mm mm. Vilket innebär att man behöver väsentligt större tillgång till mark om man tar omvägen via kött istället för att använda marken för att odla grödor till människoföda direkt istället, alternativt en väsentligt högre avkastning på marken. Fler djur kräver följaktligen mer gödsel. Betydligt effektivare vore att odla baljväxter för att täcka proteinbehovet, något det finns goda förutsättningar för på flera håll även i Sverige.

      När det gäller anledningen att inte slakta så hänvisar jag till inlägget jag skrivit http://kajraving.blogspot.com/2011/01/kottkonsumtion-och-socialism.html

      ”Jag kan inte heller se några som helst etiska eller biologiska invändningar mot att vi äter djur. Andra djur äter djur. […] Vi är dessutom biologiskt skapade för att äta blandkost så det är det naturligaste.”
      Detta är vanliga men sorgliga ”argument” från vanligtvis rationella människor. Jag tror att du själv inser hur usel argumentation det faktiskt är. Bortsett från att många andra djur inte äter andra djur, så gör andra djur givetvis en väldans massa saker som vi inte gör. Likaså gör vi en mängd saker som vi inte är biologiskt skapade att göra. Jag har ju inte sett att du argumenterat för att vi ska återgå till en diet på råa insekter och frukt, vilket bör vara den naturligaste dieten. Att äta tillagat och kryddat kött är åtminstone definitivt inte ”det naturligaste”.

      ”Att hävda att vi har lyxen att välja vilket inte andra djur har är bara applicerbart på en mycket liten del av jordens befolkning och i framtiden kanske inte på några alls.”
      Här finns en sanning i att i ett kapitalistiskt samhälle så finns valmöjligheten endast hos vissa, fast det gäller givetvis inte endast köttkonsumtionen. Ser man däremot solidaritet över klotet som ett mål så finns knappast något val heller, eftersom man på många håll inte kommer att kunna välja att äta kött om man ska kunna föda hela sin befolkning.

     • Det naturliga är förstås att äta blandkost. Detta eftersom vi är genetiskt skapade för det. Vi är gjorda för att äta tillagat kött, vi kan inte tillgodogöra oss näring från rått kött. Att vi lärde oss tillaga kött är enligt forskningen anledningen till vår hjärnas utveckling (vetenskapsprogram i TV och Forskning & Framsteg) . Vi nordbor är ju dessutom genetiskt förändrade för att kunna leva på mjölkdiet. Vi är definitivt inte skapade för att leva på frukt och grönsaker allena. Det skulle definitivt vara onaturligt. Det är slarvigt av dig att komma med den typen av felaktiga, ovetenskapliga och slappa argument.

      Magra jordar utan gödsel (som det skulle bli om vi inte höll mer djur lokalt i Sverige när handeln minskar och fosforn tar slut) ger nog inte speciellt bra skörd av baljväxter. Dessutom måste vi äta enormt mycket mer baljväxter än kött för att få samma mängd protein. Jag är inte så säker på att det faktiskt skulle vara bättre. Du får nog fixa fram lite källor på det påståendet.

      Vad gäller solidaritet över klotet så behöver folk i vissa delar av världen förmodligen äta mer kött. Odling av teff och andra proteinrika grödor tycks inte räcka (fast FAO anser det, men inte all forskning). Andra människor kan aldrig klara sig utan animaliska produkter (exempelvis Tibet, Mongoliet, Grönland).

     • Jaha du Anders, för det första ska du nog läsa mitt svar igen. Jag skrev ingenstans att människan levt på frukt och grönsaker allena. Eller hur?

      Det är också intressant hur du relativiserar ”det naturliga” till att representeras av en period som kom efter att vi anpassat vår kosthållning. Du hävdar alltså att människans anpassning till en förändrad kosthållning i form av tillagat kött och nordbornas anpassning till att leva på mjölkdiet är naturliga. Samtidigt så hävdar du att det är onaturligt att anpassa kosten till vegetariskt, en kost som vi dessutom klarar oss utmärkt på, utan anpassning (bortsett från b12). Var hittar du logiken i den tankevurpan?

      ”Dessutom måste vi äta enormt mycket mer baljväxter än kött för att få samma mängd protein.”
      För det första, vad baserar du det på? Kokt ägg och kokta sojabönor innehåller ungefär samma mängd protein, medan jordnötter så vitt jag vet slår alla köttprodukter i proteinhalt. För det andra har du ju själv redan konstaterat att vi äter på tok för mycket protein idag. Varför försöker du med såna hittepå-argument?
      Enligt bönodlare på Öland så skulle det gå utmärkt att odla bönor på många fler håll än just på Öland och blasten som blir över ska tydligen vara utmärkt gödning.
      Det kommer också bli stora problem att klara matförsörjningen i Sverige om vi tänker oss att vi ska ha fler djur och samtidigt bli mer självförsörjande eftersom vi helt enkelt inte har mark nog så att det räcker i så fall. Sveriges Lantbruksuniversitet konstaterade redan -97 att en blandkost kräver mer än 100% större markareal än en vegansk kost.

      Avslutningsvis så är enstaka extrema platser på jorden knappast representativa eller relevanta för förhållandet i Sverige eller större delen av världen.

     • Att tillaga kött lärde sig människor för sådär 100 000 år sen. I Sydafrika. Den genetiska förändringen (som ju är en helt naturlig genetisk anpassning, genetiska anpassningar brukar vara det) skedd för sådär 6 000 år sen om jag inte missminner mig. Det var en mycket snabb förändring på grund av att mjölkdiet gav en extremt ökad överlevnadsförmåga i ett kargt och kallt landskap.Sverige var i princip självförsörjande med livsmedel fram till 1950-talet. Det är ju bara trams att det skulle vara svårare idag. Det fanns också fler hushållsdjur. Ja, det krävs mer mark, det som förmodligen blir lidande är skogsbruket. I Bohuslän är det väldigt många ställen där det betades när jag var liten och som inte betas eller brukas idag. Huvuddelen av Bohusläns jordbruks- och betesmarker har nog faktiskt växt igen. Och vi behöver ju inte odla sockerbetor på stora delar av Skåne, utan kan ersätta det med nyttiga och ätbara saker.

     • Calle Seleborg

      Du missar bara en väsentlig sak. Större delen av marken i Sverige lämpar sig inte för odling. Men nästan all icke odlingsbar mark kan användas av djur som omvandlar betade växter till högvärdigt protein. Så det är inte ett val. Det är både-och.

 • Anonym

  Insekter kan stå för mycket störe andel av proteinintaget i många varma länder. De är extremt effektiva proteinbärare – upp till 40% är protein.

  Här i Kambodja finns det utsökta crickets (och andra kryp) rostade med chilli som man köper per hekto. De utgör en rejäl inkomstkälla för de som fångar och säljer dem.

  Kanske är det tufft att äta djur med fler än fyra ben, men man borde ju kunna göra något motsvarande fiskpinnar för de kräsmagade?

 • Jag antar att jag för övrigt inte behöver påminna om hänvisning till ”det naturliga” varit ett argument för förtryck i alla tider, oavsett om det gällt slaveri eller rösträtt för kvinnor.

  • Kaj: Jag kräver at du skärper dig. Det där är liksom inget argument. Forskningen är klar på denna punkt, Människan är skapt för att vara allätare och kött är en del av det som gjorde oss till människor. Att förneka och hån kamrater och vetenskaplig forskning tycker jag är osedvanligt okamratligt och osocialistiskt. Det kan hända att forskningen om några år har en annan uppfattning och då kommer jag att ändra mig. Men för näravarande har jag en vetenskapligt korrekt och riktigt uppfattning, medan du bara kommer med hån. Dåligt!

 • Pingback: Är det naturligt för människan att äta kött? | Svensson()

 • Pingback: Svenskar borde äta mindre kött | Svensson()

 • Pingback: Lokalproducerad mat inte alltid bäst ur klimatsynpunkt | Svensson()