Ökat demokratiskt inflytande på bostadsmarknaden är bra

Att öka regleringen på bostadsmarknaden innebär att man ökar det demokratiska inflytandet på hur bostadsmarknaden fungerar. Att låta marknadsmekanismer styra bostadsmarknaden är däremot inte demokratiskt. För marknadsmekanismer innebär att de med mer pengar, de rika, har mer inflytande och mer makt. Så länge vi har ojämn fördelning av kapital behöver vi ordna mer demokrati genom att öka det demokratisk inflytandet på saker och ting, däribland bostadsmarknaden, genom att införa verktyg som möjliggör politisk och demokratisk kontroll. Därför är regleringar och lagar bra sker på bostadsmarknader. De ökar demokratin och det demokratiska inflytandet över vårt boende.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements