Självklart borde meddelarfriheten gälla också privata företag

Att meddelarfriheten som finns inom offentlig sektor inte gäller för privat anställda är naturligtvis ett ingrepp i yttrandefriheten som vi bör göra oss av med. På den punkten är LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin helt rätt ute Men jag tycker inte det bara ska begränsas till skattefinansierad verksamhet så som hon vill:

Vi ser idag allt fler exempel på hur en tystnadens och rädslans kultur breder ut sig på svenska arbetsplatser. En orsak till detta är de många otrygga anställningarna och den höga arbetslösheten.

Många är rädda att förlora sitt jobb om de slår larm eller protesterar mot missförhållanden. Och det är tyvärr en befogad rädsla. En privatanställd som går till medierna för att berätta om missförhållanden kan komma att betraktas som illojal och riskerar då att förlora jobbet.

I rent offentlig verksamhet har de anställda ett meddelarskydd enligt grundlagen. Det innebär att de har en laglig rätt att tala med medier utan att arbetsgivaren får straffa dem eller ens efterforska källan. Den rätten gäller inte privatanställda och därmed inte heller anställda i privat verksamhet som finansieras med skattemedel.

[…]

I vårt remissvar till Yttrandefrihetskommittén betonar vi därför från LO:s sida att lagstiftningen måste ändras på denna punkt. Samma meddelarfrihet måste gälla inom all verksamhet som vi medborgare är med och betalar via skattsedeln. En sådan förstärkning av yttrandefriheten borde ligga i allas intresse.

Jag kan faktiskt inte se en enda anledning till att inte alla medborgare i ett samhälle ska ha samma yttrandefrihet. Så på den punkten anser jag att Lundby Wedin och LO har helt fel som vill fortsätta begränsa yttrandefriheten för anställda i privata verksamheter utan skattefinansiering.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements