Norden största företag och de 15 familjerna

Nordens största företag är i stor utsträckning svenska och är de inte svenska är de ibland ändå svenskägda. När det gäller antalet anställda så är danska företaget ISS störst med sammanlagt över en halv miljon anställda. Företaget ägs av den svenska familjen Wallenberg via riskkapitalbolaget EQT.

Näst största företag är Securitas med 237 000 anställda, hemmahörande i Sverige, som ägs av familjen Douglas. Trea är finska Nokia med spritt ägande och alltså i direktörernas kontroll. 129 000 anställda. Sen kommer återigen ett danskt företag, AP Møller Mærsk med 108 000 anställda. Detta företag ägs idag av en dansk familj, men arvingarna som man räknar med tar över är svenska och heter Uggla i efternamn. Därefter kommer de svenska industriella flaggskeppen (med ett och annat handels- och serviceföretag instucket) i en lång rad, exempelvis Volvo (ägt av franska Renault), HM (Persson), Ericsson (Wallenberg), Skanska (Handelsbanken), Electrolux (Wallenberg), Sandvik (Handelsbanken), SCA (Handelsbanken) osv.

Noterbart är dock att stora svenskontrollerade bolag som exempelvis ABB (Wallenberg), Tetra Laval (Rausing) och IKEA (Kamprad) finns med i sammanställningen. Dessa företag är ju formellt inte nordiska. Svenskkontrollerade Stora Enso (Wallenberg) är finskt. Av de 100 största nordiska företagen är 46 svenska och ytterliager minst två svenskkontrollerade. Av de svenska företagen är 7 kontrollerade av utländska bolag. Familjen Wallenberg kontrollerar 10 av de 100 största företagen om vi går efter antal anställda

Norge har flera statliga företag på listan. Däribland fler hälsoföretag. Förutom familjen Wallenberg så har också finansfamiljerna Douglas, Herlin, och Møller (Uggla) flera företag på listan. Även finansgruppen runt Handelsbanken förstås.

Om vi istället tittar på omsättning är 45 av de 100 största företagen svenska. Även här är IKEA, ABB, Tetra Laval och liknande utlandsregistrerade svenskägda företag utanför listan. Men listan ser lite annorlunda ut. Färre serviceföretag och fler handelsföretag och företag inom energisektorn. Wallenbergs dominans kvarstår med 9 av de 100 största. En familj till kommer dessutom in på listan över de som har fler än ett företag på listan, familjen Ax:son Johnson.

När det gäller danska företag så återfinns många kooperativa företag inom livsmedelsindustrin på de två listorna, för finska och norska företag gäller att många är statliga. För finska företag gäller också ofta att de inte har någon dominerande ägare och att de då de facto kontrolleras av direktörer och styrelseproffs som inte sällan kommer från den gamla svensktalande eliten i landet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements