Kokain – uppskrivet men trots allt ett ganska begränsat problem

Hur tillgängliga olika droger är i Sverige presenteras regelbundet i en rapporter av organisationen Can. Man sammanställer prisutvecklingen (priser från man från ett antal uppgiftslämnare på gatan), antalet beslag och antalet narkotikarelaterade domar. Det finns olika problem med alla dessa faktorer, exempelvis är all narkotika som beslagtas i Sverige inte avsedd för den svenska marknaden. Göteborgs stora containerhamn fungerar nämligen som införselhamn för stora narkotikapartier för vidare distribution i resten av Norden.

Det finns två typer av narkotika som är mycket vanligare än alla andra sorter. Nämligen cannabis (hasch och marijuana) och amfetamin. Cannabis är absolut vanligast och hasch är vanligare än marijuana. Amfetamin är cirka 10 gånger så vanligt som kokain och den klart dominerande centralstimulerande drogen i Sverige. Ska vi prata om ett nakrotikaproblem så är det inte det dyra kokainet som det borde pratas om, utan det vanliga och mycket billigare amfetaminet. Heroin är lika vanligt som kokain medan andra narkotikaklassade droger som ecstacy (MDMA), LSD, Kat och GHB är ovanliga. LSD är till och med mycket ovanligt.

Men det är klart att för media är kokainet intressantare att skriva om då det är en dyr drog som används av välbeställda och hippt innefolk. Frågan är om inte skriverierna i själva verket fungerar mer som reklam för kokain än nåt annat. Det är också klart att förgiftat kokain är ett problem för de som använder kokain, dvs medelklassen och överklassen i Stockholm, Göteborg och andra större orter, inklusive de journalister som skriver om droger.

Tillgången av i stort sett samtliga narkotikasorter har enligt Can ökat sen slutet på 1980-talet. Undantaget är heroin och ecstacy (MDMA). För heroin är det ingen ökning utan det kan var så att det finns en minskning av tillgången, kanske handlar det här dock snarast om en minskning av efterfrågan. För ecstacy är det en reell tillgångsminskning och orsaken är brist på de råvaror som behövs för tillverkningen och ett tillslag mot en kinesisk liga i Nederländerna år 2003-2004 som stod för en stor del av importen till Europa av en av dessa råvaror. Hårdare exportkontroller i Kina har därefter bidragit till minskningen.

LSD förekommer främst i Stockholmsområdet, GHB i Västsverige, Västernorrland och Uppsala.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Nu kanske jag har fel, men är det inte mer våldsbrottslighet inblandad i kokainhandeln än gällande cannabis? Det borde göra det till ett större problem, om än kanske inte i specifikt i Sverige.

    • Du har förmodligen rätt, jag ska skriva om cannabissmugglingen till Sverige också. Får se om jag kan titta på det då. I Sverige domineras cannabisförsäljningen inta av den organiserade brottsligheten som i exempelvis Danmark. Gangsterkriget i Köpenhamn handlade faktiskt om haschhandeln som ju är värd oändligt mycket mer i Danmark än i Sverige. När det gäller kokain så är antagligen Sverige mellanland för försäljningen i Danmark och Norde. Något som gör att det blir större ekonomiska intressen i detta än i cannabishandeln. Den organiserade brottsligheten blir då inblandad. Kokain och amfetamin säljs också ofta av samma gäng. Det gäller också heroin och kokain. Men sällan amfetamin och kokain.

  • Pingback: Tetramisol sprids i kokain | Medicin Bloggen()

  • Pingback: Ungdomars droganvändning ökar inte | Svensson()