Terrorismens orsaker

Orsakerna till terroristdådet som resulterade i en mängd döda i Oslo och framförallt på Utöya finns att söka på flera ställen och på många olika nivåer. Det kan bl.a. handla om personliga, samhälleliga och ideologiska orsaker. Om de ideologiska och politiska orsakerna, som jag anser var de viktigaste och väsentligaste, bakom terroristdådet i Norge har jag skrivit en mängd inlägg. Nu ska jag bredda det hela något.

Låt oss börja med det personliga. Här döljer sig sånt som psykisk sjukdom, personlighetsstörningar och utvecklingsstörningar. Det kan vara allt från ADHD, Asperger, depression till psykopati. Sådant kan vara bidragande orsaker till att en vissa individer blir terrorister (ex. Anders Breivik), massmördare eller seriemördare (ex. Peter Mangs) med politiska motiv. En del personliga problem av psykisk art kan orsakas av familjeproblem etc. Dvs sociala problem. Sociala problem kan i sin tur orsakas av personliga problem och störningar.

Sociala problem är exempelvis att man inte fått lära sig hur man uppför sig, hur man umgås med andra och hur man analyserar och förstår ett samhälle och vad som händer. Det är delvis ett uppfostringsproblem som om familjen/föräldrarna inte klarar av att hantera det ska kunna hanteras av samhället, dvs vi alla tillsammans. Min uppfattning är att samhällets institutioner idag har för dåliga resurser i framförallt personal för att klara detta. Sociala problem är också sådant som missbruksproblem. Att vara drogpåverkad inklusive berusad av alkohol kan direkt bidra till att omdömet sviktar. Missbruksproblem kan orsakas av personliga problem. Även på detta område behöver samhället ha mer resurser för att avhjälpa problemen. Både missbruk och felaktiga uppfattningar om hur världen ser ut kan göra att en enskild person deltar i den typen av terroristdåd som vi sett på Utöya och  i Oslo. Eventuellt använde Anders Behring Breivik droger för att döva sig själv och kunna utföra det brutala massmördandet på den lilla lägerön.

Sociala och personliga problem kan göra att personer dras till extrema miljöer av olika slag. I flera av dessa miljöer finns det en våldsförhärligande kultur. Det gäller exempelvis inom delar av den vänsterextrema miljön, inom den högerextrema miljön, inom huligankulturen, djurrättsrörelsen och förmodligen inom vissa extrema kristna och muslimska sekter också. Inom vänstern hämmas den individuella våldsamheten av att man där prioriterar kollektiva aktioner så där kräva att en grupp har samma inriktning att använda sig av våld och terrorism (exemplen på detta är många, framförallt på 1970-talet, RAF, Röda brigaderna, PFLP osv). Vänstern anser oftast också att våld inte ska riktas mot andra än staten (polisen ses då som statens representanter och statens våldsapparat som är till för att förtrycka folket) och politiska fiender. Konsekvensen blir att vänstern sällan misshandlar människor och istället främst ägnar sig åt skadegörelse när man ägnar sig åt våldsamheter. Och åt våld mot politiska motståndare (nazister) när man vill stoppa dessas aktioner. Den här typen av verksamhet är inte att anse som terrorism. Men ibland spårar vänstern ur på samma sätt som andra typer av rörelser och ägnar sig både åt individuell terrorism och kollektiva terroristdåd. Det är något vi andra inom vänstern ständigt måste bekämpa.

Inom den högerextrema kulturen förhåller det sig annorlunda. Där kan våldet i sig ofta utgöra det viktiga och man hyllar ofta den ”starke” individen. Våldet kan sig själv ibland vara nog. I högerextrema kretsar kombineras denna våldsfetischism med hat mot avvikande och inte sällan med en viss vapenfixering. Något som resulterat i mängder med misshandlar och mord utförda av högerextremister mot homosexuella, invandrare, vänsteraktivister och poliser. När personer med sociala och/eller personliga problem söker sig till extrema miljöer förstärker detta de destruktiva och negativa tendenser som dessa personer ofta bär på. Vilket leder till att den här typen av uppfattningar, främst högerextremistiska kan bidra till att en person blir den typ av terrorist som vi sett i Norge. En högerextrem politiskt motiverad terrorist med inriktning på att mörda så många meningsmotståndare och felaktiga människor som möjligt. Steget från det och till den obehagliga industriella förföljelsen och det vidriga massmördandet som drabbade socialister, kommunister, homosexuella, romer och judar under andra världskriget är inte långt.

Högerextrema åsikter frodas i ett samhällsklimat där människor är rädda. De frodas i ett samhällsklimat där vi fostras till att ensam är stark. Högerextremism frodas i ett hårt samhällsklimat. Ett sådant samhällsklimat har skapats av den nyliberala privatiseringspolitik som både socialdemokrater och borgerliga partier bedrivit de senaste 20 åren. När man skapar ett samhälle där svaga bestraffas och rika belönas, där starka belönas och får det bättre och de som redan har det svårt bestraffas och fråntas ekonomiska medel, då skapar men ett samhälle där högerextremismen frodas. Något som kan leda till den typ av terrorism vi sett i Norge.

Sämre resurser för förskola, skola och socialtjänst leder till ökade sociala och personliga problem. Sämre ekonomi bidrar till samma sak. När föräldrar inte längre klarar sin uppgift att uppfostra barn och ungdomar till ansvarstagande och medkännande vuxna så klarar inte heller samhället detta idag. För att det saknas ekonomiska och personella resurser. Ett resultat av nyliberala privatiseringar och nedskärningar.

Så ytterst ligger ansvaret för det inträffade på samhället i stort, hos den media som underblåst islamofobi under en längre tid, hos de politiska partierna på högerkanten, hos extremhöger- och fascistpartierna med sin islamofobi och rasism samt slutligen också hos terroristen själv.

Ska vi kunna åtgärda det hela, minska risken för högerextrema terroristdåd, finns det bara ett ställe att börja. I politiken. Att vi slutar privatisera och skära ner i skolan, vården och omsorgen. Att den nyliberala politiken stoppas. Mer resurser till förskola, skola, vård och omsorg gör att samhället lättare upptäcker individer som kan dras in i extrema nätverk och förvandlas till terrorister. Ökad jämlikhet genom omfördelning från rik till fattig är något som krävs för att motverka att en annan Anders Breivik skapas. Inte ökade klyftor, vilket den nuvarande regeringspolitiken innebär, för det ökar risken för att terroristdådet och terroristen i Norge ska få efterföljare. Ökad jämlikhet måste också innebära mer lika utbildning och mindre segregation (betyder stopp för privatskolor och privat vård).

Ska vi slippa upprepningar av det som hände i Norge måste vi börja uppifrån. Med en förändrad politik. Med förändrade signaler. Signaler om att det är gemenskap och solidaritet som hädanefter ska gälla i samhället. Inte individualism, egofixering och den starkes rätt. Inte segregation, utfrysning och hat. Utan solidaritet, jämlikhet och kärlek. Ett öppet samhälle, inte mer övervakning och kontroll. Inte mer hat.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Röda Berget, Magnihasa, Röda Malmö, Scaber Nestor,
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, SVD1, 2, 3, 4, 5, DN1, 2, 3, 4, SVT1, 2, 3, 4, 5EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Jag skriver i detta inlägg huvudsakligen om högerextrem terrorism. Orsaker, politisk motiv och resonemang bakom terrorism av vänsterextrem eller religiös natur ser annorlunda ut och har delvis andra lösningar. Detta tar jag inte upp i inlägget. Jag kommer inte att acceptera kommentarer om vänsterextrem terrorism eller religiöst motiverad terrorism. Undantag kan jag tänka mig att göra för välskrivna inlägg med faktabakgrund och utan rasistiska undertoner. DS.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

13 Svar på “Terrorismens orsaker”

 1. Hej, väldigt bra text, men en sak jag är lite osäker på. Tog verkligen Breivik droger för att döva sig? Jag vet att det stod i manifestet att han utforskade principen, men jag har inte sett något om att han verkligen fick tag på eller använde några.

 2. ”Ökad jämlikhet genom omfördelning från rik till fattig är något som krävs för att motverka att en annan Anders Breivik skapas.”

  Tyvärr haltar din retorik lite där, i en annars välskriven text, då Breivik inte är varken fattig eller illiterat och troligen inte heller haft en svår barndom på grund av felfördelade samhällsresurser. Utan att lägga ens ett uns av en flyktig tanke till hans, eller personer med liknande tankar, försvar så tror jag att man måste hitta svaret någon annanstans. I mina ögon låter dina ord som att han egentligen logiskt sett borde varit vänsterextrem (bortsett från att han nu agerade ensam, som du nämner är olikt vänsterextremister), eftersom han anföll politiska motståndare (och blivande sådana), även om dessa i detta fall var socialdemokrater, och våldet i sig verkade inte vara huvudpoängen utan att faktiskt avrätta så många som möjligt.

  Usch, än en gång poängterar jag att ingenting i ABBs handlingar är försvarbara.

  Jag vill bara inte att någon form av extremism ska framhållas som sämre eller ”bättre” än någon annan. Jag föreslår att du å det snaraste skriver den eller de artiklar som behandlar de andra former av extremism som du utelämnat för att balansera denna artikel.

  Som avslutning anser jag att din koppling i denna åsikt ”Ökad jämlikhet måste också innebära mer lika utbildning och mindre segregation (betyder stopp för privatskolor och privat vård).” inte bara är osann utan dessutom helt irrelevant. Det som samhället inte kan tillhandahålla måste alltid kunna tillhandahållas av en privat entrepenör. Snälla, tolka inte där att jag skulle anse att olaglig verksamhet därmed faller inom samma ramar. Därmed inte sagt att jag skulle tycka det vore ok att av-legalisera fristående skolor. Det är så de heter, inte ”privatskolor”! Gammal patetisk vänsterkommunistisk retorik.

  1. Man kan inte föra ner den typen av generellt resonemang på individnivå som du gör. Texten säger alltså inte att Breivik blev terrorist för att han var fattig. Utan att motsättningar, klyftor i samhället skapar grogrund för fascism, som skapar grogrund för terrorism. Det är din läsning som haltar.

 3. det blir lite återvändsgränd när man ska göra individualpsykiatri av massmördare. Skillnaden här mot t e x en skolskjutare eller en seriemördare är det politiska valet av måltavlor och det politiska manifestet.

  Självklart är Brevik i det allmänna rättsmedvetandet sjuk, en galning, en psykopat men man kommer liksom ingen vart med det konstaterandet. Det finns ju hundratals med värre barndomar som inte blivit massmördare, exakt vad som fick honom att ta steget vet ingen.

  Huruvida han är sjuk i rättspsykiatrisk mening återstår att se( kom ihåg att rättspsykiatri är en politisk-juridisk snarare än medicinsk verksamhet).Sannolikt bedöms han i lagens mening frisk och får fängelse.

  Framför allt blir det farligt för vanligt folk att tänka ”galningar finns alltid, vi måste skyddas av staten” eftersom det dels avhänder medborgaren sitt enskilda och kollektiva ansvar, dels så är inte alltid staten den bästa garantin för vare sig demokrati eller säkerhet.

  Jag skäms över de läkare som på väldigt vaga grunder ägnat sig åt massa spekulationer. Om det är något som läkare borde kunna säga så är det ”människan har en inneboende förmåga till vidrigheter och ondska. Det kan i viss mån hanteras individuellt inom medicinens ramar, men måste i första hand ses som ett socialt och politiskt problem. Hur man bygger ett samhälle som minimerar risken för ondska är en politisk fråga.”

 4. Hej

  Då jag minst sagt har en mycket omfattande och bred bakgrund
  i det du skriver känner jag mig nödgad att poängera en rad sakfel du har i
  denna text.

  Vad gäller din text andra stycke skriver du: ”Här döljer sig sånt som psykisk sjukdom,
  personlighetsstörningar och utvecklingsstörningar. Det kan vara allt från ADHD,
  Asperger, depression till psykopati. Sådant kan vara bidragande orsaker till
  att en vissa individer blir terrorister (ex. Anders Breivik), massmördare eller
  seriemördare (ex. Peter Mangs) med politiska motiv. En del personliga problem
  av psykisk art kan orsakas av familjeproblem etc. Dvs sociala problem. Sociala
  problem kan i sin tur orsakas av personliga problem och störningar”. Vad
  gäller diagnos på en terrorist så måste alla som försöker tackla detta ämne
  eller försöker sig på en förklaring förstå att definitionen av en terrorist inte
  står att finna i en diagnos. Problematiken är klart mer komplex och långt
  bortom diagnos (Jones 2009 och Juergensmeyer 2008). Du har direkt sakfel där du
  påstår att en terrorist kan lida av Aspergers eller ADHD då dessa diagnoser
  omöjliggör komplexa och avancerade dåd som enligt lagen definieras som
  terrorism. Och det är just detta som är problemet som tenderar att valla in en
  läsare i en definition som inte är objektiv eller saklig. En terrorist är en
  radikaliserad person som med fundamentala eller extrema uttrycksmedel försöker
  skapa ändring av ett befintligt system, ideologi eller liknande. Aspergers och
  ADHD kan inte radikaliseras på detta sätt då många psykologiska funktioner inom
  ramen för diagnoserna faller. Med det sagt menar jag inte att man inte kan
  klassas som terrorist om man har dessa definitioner. Men din text ger intrycket
  att du menar att Breivik lider av någon form av psykologisk störning, och din
  spekulation verkar vara ADHD eller Aspergers. Ingen av dessa diagnoser är
  tillämpliga om man ser till terrorismens cykliska dynamik och de psykologiska
  stadier någon som radikaliserats inom extremism eller fundamentalism måste gå
  igenom.

  De sociala problem bakom terrorism du beskriver är vidare
  också helt felaktiga om du, vilket är en ovedersäglig nödvändighet, ser till
  radikaliseringsprocessen som krävs för att använda sig av extrema
  våldshandlingar som kan definieras som terrorism. Forskning kring terrorism i
  mellanöstern (Scehuer CIA 2004, Jones 2009, Juergensmeyer 2008 och Lindström
  2010) visar på att all terrorism, individuell eller kollektiv, har
  radikalisering genom känslor som centrala mekanism vilket också stöds av
  enskilda terrorister (McVeigh bland annat) och av avhoppade medlemmar i Hamas,
  Hizbollah, AL Qaeda m.fl. Du har alltså enligt mig helt fel när du påstår att
  sociala och personlig problem gör att personer dras till våldsförhärligande
  kulturer. Det är känslor som kräkning, förnedring och ilska som i vredens
  uttryck ger underlag för det våld som är signifikant med terrorism. Jag menar
  alltså inte att du har fel när vi pratar om gängkriminalitet på lägre nivå utan
  påpekar dina brister i ditt resonemang på terrornivå.

  Vad gäller dina åsikter när du skriver: ”Inom den högerextrema kulturen förhåller det
  sig annorlunda. Där kan våldet i sig ofta utgöra det viktiga och man hyllar
  ofta den ”starke” individen. Våldet kan sig själv ibland vara nog. I
  högerextrema kretsar kombineras denna våldsfetischism med hat mot avvikande och
  inte sällan med en viss vapenfixering. Något som resulterat i mängder med
  misshandlar och mord utförda av högerextremister mot homosexuella, invandrare,
  vänsteraktivister och poliser. När personer med sociala och/eller personliga
  problem söker sig till extrema miljöer förstärker detta de destruktiva och
  negativa tendenser som dessa personer ofta bär på. Vilket leder till att den
  här typen av uppfattningar, främst högerextremistiska kan bidra till att en
  person blir den typ av terrorist som vi sett i Norge.” så måste jag även
  här påpeka bristerna i ditt resonemang då samma gäller inom radikaliserade
  kretsar, fundamentala kretsar som de extrema du pratar om. Fenomenet kallas dualistisks
  demoniserande vilket går ut på en vi och dem, ont och gott ideologi vilken är i
  hög grad väsentlig för terrorism. Det är genom det som våldet sanktioneras.

  Detta ger att din teori om att avsaknaden av korrekta
  resurser till skola och angränsande områden inte löser problematik kring
  terrorism (se skolprojekt i Mellanöstern och Centralasien från 2001 och framåt)
  där vi klart kan se att terrorism inte minskar i takt med att skriv och
  läskunnighet ökar, där demokrati breder ut sig eller i områden där man satsar
  på det du menar. Tvärt om. Som parallell till detta kan jag påvisa (FEMA
  rapporten av 9/11 och FNs utredning om Wahabismen och dess madrasser i områdena
  i Afghanistan och Pakistan) att samtliga, ja samtliga, kända terrorister
  (terrordåd som skrivits om media) inom AL Qaeda, Hamas eller Hizbolla har tillbringat
  3-10 år i väst, på skolor i väst och levt fungerande liv i väst med allt vad
  våra sociala samhällssystem har att bringa innan de återvände och slutförde sin
  fas i radikaliseringen varpå de sen planerade och utförde sina dåd. Terrorism
  med sitt ursprung i radikala extrema eller fundamentala kretsar kan inte
  hindras genom skolan enbart. Man måste angripa roten till kränkningen och
  förnedringen som individen eller rörelserna känner mot sin identifierade
  fiende. DÄR har du grunden till Breiviks inställning till regeringen, AP och
  AUF. Där finner du även roten till hatet mot USA och dessa allierade och där
  finner du slutligen roten till terrorismens psykologiska och socialspykologiska
  mekanism.

  Slutligen är inte Breivik terrorist. Breivik är en extrem
  ideolog med en moralisk frikoppling vad gäller hans våldsyttring som klart
  avviker från det normala på det sättet att han legitimerar sitt våld som vilken
  terrorist som helst, ett onödigt ont. Jag har läst, samarbetat med PST (Norska
  säpo) och verkat i saken varpå jag anser mig ha en åsikt som är högst valid i
  saken. Breivik är inget annat än en radikaliserad extremism med en ideologi som
  inte har moraliska spärrar när det gäller att nå målet. Precis som vilken
  terrororganisation som helst alltså. Problemet är att det hände här, i väst där
  terror inte är vardagsmat. Jag menar inte att vi skall behöva vänja oss vid
  detta, inte heller försöker jag bagatellisera det. Jag säger bara att handlingen
  av ABB injagade fruktan i många – därav terrorism, men ABB är inte terrorist
  utan något helt annat. Analogt är inte en som använder sig av helig terror
  eller heligt sanktionerat våld någon som jämt gör det. Om en terrorist slår sin
  fru är det också terrorism? Glöm inte att den enes terrorist är den andres
  martyr eller frihetskämpe. Jag vill inte förbjuda dig eller hindra dig i att
  benämna ABB som terrorist utan mer försöka få dig att se på det från en annan
  vinkel. Att jag utöver detta anser ABBs handlingar som avskyvärda, förfärliga
  och hans ideologi som vansklig och snedvriden är något som jag vill
  understryka. Men samma gäller Al Qaeda, Islamiska Jihad, Muslimska Brödraskapet,
  Hamas och Hizbollah. Men jag tror inte de är terrorister hela tiden för det,
  inte heller har dom Asperger eller ADHD.

  Högersextremism är precis som fundamentalism ett resultat av
  radikalisering och delar centrala begrepp, har samma ursprung och samma
  psykologiska funktioner och mekanismer (Jones, Juergensmeyer, Lindström och
  Willborg). Alla har de grund i en känslostorm av förnedring, kränkning och
  ilska som genom vreden tar sig uttryck i våldshandlingar med teatraliskt våld i
  syfte at injaga fruktan i åskådaren och grundar sig på en dualistisk
  demonisering av sin identifierade fiende där det inte finns skyldiga utan bara
  vi och dem, ont och gott.

  Robert

Kommentarer är stängda.