Vänsterpartiets systerparti vill samarbeta med rasister

Vänsterpartiets systerparti i Danmark, Socialistisk Folkeparti (SF) har tagit initiativ till samarbete med ett annat Folkeparti, Dansk Folkeparti (DF). Eller ”praktiskt samarbete” som det uttryckts av Alex Bengtsson från Expo. På Politiken.dk kan man läsa följande som SF:s ledare Villy Søvndal har skrivit som en inbjudan till samarbete med Pia Kjærsgaard och DF:

1.       Hjælpe dem der i dag bliver ramt af den to-årige dagpengeperiode, som regeringen og du har indført? Vi kunne undgå at kaste familier ud i økonomisk krise, hvis viljen til at tage imod et job eller uddannelsestilbud er til stede. 38.500 danskere vil som bekendt indenfor et år risikere at skulle flytte fra hus og hjem. De er bange for deres økonomi og deres fremtid. De ved ikke hvad de skal gøre, for de er ikke sikre på kontanthjælp. Hvis vaskemaskinen går i stykker, har de ikke råd til en ny. Det mener vi ikke er rimeligt. Vil du være med, Pia, til at lave det om?

2.       Hjælpe syge tilbage på arbejdsmarkedet? Hvis hjemmehjælpen eller SOSU assistenten bliver ramt af en sygdom, skal hun have hjælp og støttes i at blive rask igen – det mener SF i alt fald. Men i dag forsvinder sygedagpengene efter et års sygdom. Det medfører store økonomiske problemer oveni en hård sygdomskamp. Derfor vil vi fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Vil du være med, Pia?

3.       Sikre at færre børn lever i fattigdom? I titusindvis af børn lever i fattigdom, fordi deres forældre kun har lave kontanthjælpsydelser. Forældrene er nogle af dem, der har allersværest ved at finde et arbejde, når ledigheden stiger. Og med de lave kontanthjælpsydelser som eneste alternativ er det især børnene, der rammes. De kan ikke deltage i de samme fritidsaktiviteter som vennerne gør. De kommer ikke med på lejrskoler eller udflugter. De får en dårligere start på livet, fordi regeringen sætter hjælpen til deres forældre urimeligt ned. Vi vil fjerne de lave kontanthjælpsydelser, så alle får fuld kontanthjælp, hvis de har behov for det. Men hvad siger du, Pia: Vil du hjælpe dem?

4.       Afvise brugerbetaling indenfor sundhedsvæsenet? Brugerbetaling rammer socialt skævt. Det øger uligheden og rammer pensionister, børnefamilier og lavindkomstgrupper ekstra hårdt. Vi ved at den ufaglærte går både mere til læge og har et højere forbrug af medicin end akademikeren. I andel af indkomster vil brugerbetaling derfor rammer helt, helt skævt. Vi vil ikke indføre brugerbetaling indenfor sundhedsvæsenet. Tværtimod. Men dine samarbejdspartnere på en række forlig: De Radikale, Konservative og Liberal Alliance, gør. Kan danskerne stole på dig i spørgsmålet om brugerbetaling på sundhed? Hvad bli’r det, Pia?

5.       Give alle en værdig alderdom? Her er vi jo virkelig ved én af dine påståede mærkesager, Pia: Forringelserne i efterlønnen rammer især dem, der har slidt og slæbt i mange år på arbejdsmarkedet. Dine gamle kolleger i ældreplejen. Dem der har slidt kroppen efter mange års hårdt fysisk arbejde i hjemmeplejen, på lager eller fabrik. De får flere år på et arbejdsmarked, som slider dem ned. Færre raske år i alderdommen. SF vil bevare efterlønnen, som vi kende den i dag. Især af hensyn til alle nedslidte danskere, og fordi det ikke kun er dem med de højeste pensioner, der skal kunne trække sig før kroppen svigter. Nu har du og dit parti ment noget forskelligt hele valgkampen. Men vil du efter et valg stemme for en bevarelse af efterlønnen? Hvor står du i det, Pia?

6.        Sikre flere ældre ordentlig hjemmehjælp? Også her et kernespørgsmål: Antallet af ældre i Danmark er stigende. Det betyder at flere generelt skal have hjælp. Det betyder, at antallet af dem, der har behov for særlig meget hjælp, også stiger. Med nulvækst i kommunerne, sådan som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt det, er det nærmest umuligt at sikre de samme gode vilkår for alle ældre. Undersøgelser viser, at der i næsten halvdelen af kommunerne er skåret så meget på for eksempel rengøringen, at det kun bliver gjort hver tredje uge. Det kan vi slet, slet ikke være bekendt.  Er du enig, Pia? SF vil sikre kommunerne flere penge f.eks. når antallet af ældre stiger. Kun sådan kan man garantere en ordentlig hjemmehjælp til alle ældre uanset indkomst, alder og bopæl. Er du med os, eller mod os Pia?

7.       Mere til pensionisterne? Vi har sagt nej til flere topskattelettelser til dem med de højeste indkomster. Skattelettelserne under den nuværende regering har især været til gavn for de velstillede og sikret flere penge til dem, der i forvejen har mest. Det er helt urimeligt. SF ønsker derfor en mere rimelig fordeling, hvor bl.a pensionister skal have lidt mere. Vi øger pensionist-tillægget med 5.000 kr. om året. Det finansieres bl.a. af dem, der tjener mere end en million, og af dem, der spekulerer i aktier. Det mener vi er rimeligt. Hvad mener du, Pia?

Så det är inget rykte utan helt bekräftat att SF och Villy Søvndal inbjuder Dansk Folkeparti till samarbete kring vissa frågor. Naturligtvis handlar det inte om invandringsfrågor, men det finns faktiskt ingen anledning att inbjuda DF till samarbete i några frågor, även om det råkar vara så att man är överens. Det är dags för svenska Vänsterpartiet att bryta med sina gamla danska vänner. Dags för Vänsterpartiet att samarbeta tydligare med Enhedslisten istället.

Søvndals utspel kommer med all sannolikhet att garantera en stor valframgång för Enhedslisten. redan tidigare har opinionsundersökningar visat en övergång av väljare från SF till Enhedslisten på grund av SF:s och Søvndals flört med rasism och invandrarfientlighet. Nu kan den övergången av väljare kanske accelerera.

En del hävdar att utspelet inte är på allvar, utan bara retorik. I så fall är det dålig retorik och ett dåligt utspel som inte gynnar någon annan än DF och deras rasism.

Intressant?
Borgarmedia: HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Det är möjligt att Sövndal försökt sig på ett retoriskt knep. I så fall är det misslyckat. Och med hans förflutna med otaliga invandringsfientliga uttalanden så är det inte trovärdigt som retoriskt grepp.

  • Skulle precis göra samma kommentar 🙂