Vad vänsterpartiets medlemmar vill

SVT har gjort en enkät bland medlemmar i vänsterpartiet. Av enkäten att döma så vill de flesta vänsterpartister att partiet ska fokusera på socioekonomiska frågor, jämlikhetsfrågor. Det handlar om de privata skolorna, sjukförsäkring, a-kassa och liknande:

Det handlar dels om att riva upp regeringens förändringar av sjukförsäkringen, dels att förbjuda uttag av vinster i företag verksamma inom offentligt finansierad vård och omsorg. Andra frågor som prioriteras av vänsterpartisterna är höjd A-kassa, att riva upp pensionsreformen och att förbjuda friskolor.

Däremot lyser saker som ofta lyfts upp av ledande vänsterpartister med sin frånvaro bland de frågor som medlemmarna vill att partiet ska fokusera på. Det gäller exempelvis feminism, jämställdhet och rasism. Partimedlemmarna vvill alltså inte fokusera på identitetsfrågor som många ledande vänsterpartister vill utan på jämlikhetsfrågor, klassfrågor. Detta är något som jag tycker en ny vänsterpartiledare ska ta fasta på. Det är också troligt att fokus blir på dessa frågor om den kandidat som är populärast enligt enkäten, Jonas Sjöstedt, vinner partiledarvalet.

Läs också:

Intressant?
Bloggat: K & Å, Röda Malmö, Sjöstedt1, 2,
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5SVD1, 2, 3, 4, 5, DN1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements