Torbjörn Törnqvist och Gunvor Group

År 1997 bildades oljehandelsbolaget Gunvor. Idag är det formellt hemmahörande i Schweiz. Grundare av bolaget var den svenske affärsmannen Torbjörn Törnqvist (född 1953) och den finske affärsmannen av ryskt ursprung, Gennadij Timtjenko. Bolaget är idag den största exportören av olja från Ryssland och en av de allra största oljehandlarna i världen. Andra bolag i samma klass är oljehandelsbolagen Glencore, Vitol och Trafigura

Torbjörn Törnqvist är dock ingen ny spelare i branschen då han tidigare arbetat för bland annat BP och på olika sätt varit oljehandlare en lång tid. 1983 började han arbeta i det svenska oljetradingbolaget Scandinavian Trading Company (STC), anställd av Mats Arnhög. STC var en del av Anders Walls finansimperium. År 1983 kraschade dock oljepriset. STC gick under och Volvo tog över ägandet. Torbjörn Törnqvist stannade kvar på STC till 1989 då han istället blev VD för det schweiziska oljehandelsbolaget Inter Maritime Group. År 1995 startade han egen verksamhet och började göra affärer med Tallinn som bas. Bland annat drev han ett oljetradingföretag tillsammans med ett par lokala affärsmän och satsade på att utnyttja de dåligt fungerande strukturerna i det sönderfallande Ryssland. Ett sönderfall som möjiggjorde stora profiter om man höll sig framme. Och det gjorde Törnqvist. Under denna tid lärde han också känna Gennadij Timtjenko.

Gennadij Timtjenko var en av de första ryssar som efter privatiseringarna i Ryssland kom att äga ett privat oljeexportbolag. Timtjenko föddes i Armenien år 1952 som son till en rysk militär och växte bland annat upp i Östtyskland och Ukraina. Han blev i slutet av 1980-talet direktör för det statliga bolaget Kirishineftekhimexport. På 1990-talet flyttade han till Finland och började arbeta för oljehandelsbolaget Urals  Finland. Han ska enligt många uppgifter också var den som i praktiken kontrollerar det stora oljebolaget Surgutneftegaz med 82 000 anställda. Detta ska han i så fall göra tillsammans med Piotr Kolbin.

Ägandet i Gunvor Group är komplicerat och konstruerat för att minska skatter och avgifter sam för att försvåra insyn. Konstruktionen möjliggör att man kan dölja det egentliga ägandet i koncernen, men enligt Törnqvist så äger han själv 45% och Timtjenko 45%. Riktigt vad som menas med det är svårt att säga för enligt en kartläggning som Uppdrag Granskning gjort  så ägs de olika Gunvor-bolagen i olika länder, som Estland, Schweiz och Singapore av ett moderbolag på Cypern, Gunvor Group Ltd. På Cypern är många bolag med ägarintressen i Ryssland hemmahörande då det inte går att spåra deras ägande i Ryssland då. Men troligen kontrollerar Gunvor både ett järnvägstransportbolag, Transoil och ett rederi Clearlake Shipping Ltd. Det senare tycks också vara hemmahörande på Cypern. Enligt Wikipedia är dock moderbolaget i Gunvor-koncernen ett företag i Nederländerna, Gunvor International BV. Kanske är det så att koncernen i praktiken är uppdelad på flera bolag med samma ägare, men på bolagets hemsida, som innehåller väldigt lite information, får man intrycket av att bolagen i Schweiz, Nederländerna och Singapore är dotterbolag till företaget på Cypern. Ägarförhållanden tycks också regelbundet ändras över tid.

Det cypriotiska bolaget ägs i sin tur av tre andra bolag, Fentex Properties Ltd på Brittiska Jungfruöarna, Meritaco Investments Ltd på Cypern och Frefika Foundation i Liechtenstein. Vem som kontrollerar dessa enheter är okänt, men sannolikt är det ju Törnqvist och Timtjenko. Andra som ständigt nämns som delägare i Gunvor Group är ovan nämnde Piotr Kolbin och Rysslands premiärminister och tidigare president Vladimir Putin. Den senare kanske inte behöver vara delägare, men många anser att han på något sätt får del av vinsterna i Gunvor Group och det är detta som förklarar att bolaget så snabbt kunnat bli Rysslands största oljeexportör. Man exporterar exempelvis omkring 40% av oljebolaget Rosnefts produktion och dominerar exporten via Leningradområdet (primorsk) och Estland. Putin uppges ofta också ha aktier i Surgutneftegaz och Gaszprom. Torbjörn Törnqvist och Gennadij Timtjenko förnekar att Putin skulle ha intressen i deras företag. Uppgifter om Putins inblandning i Gunvor Group finns bland annat i de US-amerikanska diplomatdokument som kommit ut via Wikileaks.

Gunvor Group anses på många sätt ha tagit över många de oljekontrakt som oljebolaget Yukos tidigare innehade innan dess sägare Mikhail Khodorkovsky fängslades 2003. Khodorkovsky ansåg ha politisk ambitioner och ska på så sätt ha blivit en fiende till Putin. Han fängslades formellt för att ha begått skattebrott, men de flesta bedömar tror att det mer handlar om politisk och makt i Ryssland än om skattebrott. Khodorkovksy hade fler vänner, medan Timtjenko, Törnqvist och Gunvor Group har rätt vänner. Det finns i alla fall en del samband mellan Timtjenko och Putin:

Det finns dokument som visar att Timchenko och en kommitté som leddes av Putin, gjorde en affär ihop i början av 90-talet. De bildade företaget Golden Gates för att bygga en oljeterminal i Sankt Petersburg, men projektet föll på grund av konflikter med den ryska maffian.

Timchenkos dåvarande oljehandelsbolag gynnades av politiska beslut från Putin år 1991.

Timchenko byggde nära relationer med ryska oljebolaget Surgutneftegaz, som anses stå Rysslands styrande politiker nära.

Han blev så god vän med Putin, att de båda startade en judoklubb tillsammans. Vissa hävdar enligt FT att klubben varit plattformen för Timchenkos kontakter med Putin, och att de ofta träffats inom ramen för den och gjort resor ofta med andra prominenta affärsmän.

Törnqvist invänder enligt FT att Timchenko och Putin aldrig träffades ofta på judoklubben, vilket andra hävdar.

Törnqvist säger även att varken han eller Timchenko har några stora ägarandelar i Surgutneftegaz, mer än vad de båda köpt på senare tid via aktiemarknaden.

Liksom Gunvor Groups ägarstruktur, är Surgutneftegaz ägarbild höjd i dunkel, till skillnad från de flesta andra ryska oljebolagen.

Även Uppdrag Granskning menar att Putin och Timtjenko ska ha kunnat samarbeta på 1990-talet:

Det som främst spökar är de påstådda banden mellan Torbjörn Törnqvists partner i Gunvor, Gennadij Timtjenko, och Vladimir Putin. Ett band som sträcker sig tillbaka till åren då Timtjenko arbetade med oljeexport i Sankt Petersburg och Putin jobbade på stadens borgmästarkontor – med ansvar för just exportfrågor.

Flera uppgifter pekar på att de båda männen byggde upp en relation under de här åren. En tidig delägare i Gunvor hävdar att Putin och Timtjenko umgicks flitigt privat. Under ett mål i brittisk domstol har samma person lämnat information om att Putin och Timtjenko besökte varandras sommarställen och åkte skidor tillsammans på vintern.

Allt det här förnekar Gennadij Timtjenko i ett mejl till Uppdrag granskning. De är bekanta, inte vänner och han har aldrig fått några extra fördelar av detta, hävdar han.

Törnqvist och Timtjenko menar dock att ryktena om Putins inblandning är felaktiga och sprids ut av ryska oligarker i London som är negativa till Vladimir Putin. Såna finns det det gott om.

2009 investerade Gunvor för första gången i egen oljeutvinning genom att köpa en andel i ett oljefält i Kaspiska Havet, Laganskyblocket. Lundin Petroleum äger 70% av blocket och Gunvor 30%:

Utbyggnaden väntas kosta en bra bit över 1 miljard dollar (7 miljarder kronor). Finner man mycket olja kan det bli ännu mer. Lundin Petroleum äger 70 procent. Gunvor Group äger 30 procent och behöver inte låna till sin del av investeringen.
Det var Lundin Petroleum som kontaktade Gunvor Group. Torbjörn Törnqvist hade dittills bara träffat familjen Lundin i sammanhang utanför oljeindustrin. Exempelvis sitter han och Ian Lundin i styrelsen för Svenska Handelskammaren i Schweiz (liksom Investors ordförande Jacob Wallenberg för den delen).
– Lundin Petroleum är ett företag vi kan samarbeta med. Storleksmässigt skiljer vi oss inte så mycket åt, vilket är en fördel. Vi blir jämbördiga styrkemässigt. Att jobba med en ”oil major” hade inte gått. Vi har dessutom samma syn på saker och ting, säger Torbjörn Törnqvist som inte utesluter fler affärer med Lundin i framtiden.

Gunvor Groups dominans när det gäller oljeexporten från Ryssland via Östersjön, Timtjenkos intressen i gasbolaget Novatek, deras kontakter med Lundin-koncernen och Lundins koppling till Carl Bildt innebär ju dessutom att man ställer sig lite undrande till hur det egentligen gått till när den svenska regeringen beviljat tillstånd för en gaspipeline på Östersjöns botten. Ytterligare ett frågetecken kring Carl Bildt som kanske borde redas ut.

Enligt Affärsvärlden köpte Torbjörn Törnqvist en majoritet av aktierna i Rörvik Timber AB under förra året. Inköpet gjordes via bolaget Meerwind, som ägs av Clearwater Advisors Ltd, ett bolag som ibland uppges vara moderbolag i Gunvorkoncernen, men förmodligen inte är det. Det är dock med all sannolikhet ett bolag kontrollerat av Törnqvist.

Torbjörn Törnqvist är förutom affärsman också en framgångsrik seglare och hans segelbåt och segelbåtsteam sponsras av det ryska gasbolaget Novatek i vilket Gennadij Timtjenko, som redan nämnts, har ägarintressen. Tillsammans med Jacob Wallenberg så finansierar Törnqvist ett svenskt deltagande i Louis Vitton Cup.

Läs mer: Reuters, Nefte Compass, Capital, Riverlake, OGJ, Lundin, Bloomberg, Risk.net, WSJ1, 2, Telegraph, FT1, 2, 3, Die Welt, Economist, TDG, Forbes1, 2, HS, Guardian, Novatek, Volga Resources, Robert Amsterdam, SVT1, 2, 3, SVD, SMP, ATL, DPS,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements