Vad moderater menar med allmän och lika rösträtt

Många moderater på internet och andra ställen argumenterar för att Arvid Lindman och hans högerregering införde allmän och lika rösträtt år 1909. Denna rösträtt innebar följande:

Första kammaren valdes indirekt och var alltså inte föremål för allmän och lika rösträtt. Villkoren för att kunna bli vald till första kammaren var dessa:

 • minst 35 år gammal
 • vara man
 • minimiinkomst 3000 kr
 • äga fastighet taxerad till minst 50000 kr
 • (arvode utgår)

I första kammaren kunde därför i stort sett ingen arbetare sitta. Detta är tydligen vad moderater menar med demokrati.

För att få rösta till andra kammaren så gällde följande villkor:

 • minst 24 år gammal
 • vara man
 • ha betalat sina skulder till stat och kommun under 3 år
 • inte vara försatt i konkurs
 • inte vara omhändertagen av fattigvården
 • ha fullgjort värnplikt

På många industriorter och bruksorter innebar dessa regler att upp till 25% av männen inte hade rösträttt. Inga kvinnor hade rösträtt. Detta är tydligen vad moderater menar med allmän och lika rösträtt.

För kommunalval gällde följande villkor:

 • En 40-gradig skala infördes för både lands-och stadskommuner.
  • Man fick röster i proportion till inkomsten
  • För höga inkomster ökade röststyrkan långsammare
  • Ett tak på 40 röster var satt
 • För landskommuner gällde att ingen fick ha mer än 1/10 av kommunens röstetal

Att vissa människor har 40 röster och andra bara en röst är tydligen allmän och lika rösträtt för moderater.

Debatten om rösträtten är avslöjande. Den avslöjar nämligen moderaters syn på demokrati. De menar uppenbarligen att det är demokrati när vissa människor har större rätt att bestämma än andra.

För oss andra är demokrati att alla människor har samma värde, samma rätt att påverka, lika rösträtt osv.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Alliansfritt,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements