Liten del av befolkningen utsätts för större delen av brotten

Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren. Den totala brottsligheten går alltså ner, men nedgången är ojämnt fördelad. Det som minskar är främst trakasserier och stöld ur fordon. Utsattheten för våldsbrott är däremot oförändrad. Samtidigt så är det en mycket liten del av befolkningen i Sverige som utsätts för flertalet av brotten. 1 procent av befolkningen utsätts för hälften av brotten mot enskild person. Det visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterat idag.

Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är mycket ojämnt fördelat. Majoriteten av dem som utsätts uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, medan en liten del av befolkningen rapporterar en hög upprepad utsatthet.

– När det gäller brott mot enskild person under 2010, har en procent av befolkningen utsatts för 50 procent av händelserna, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

– Stöld ur eller från fordon har minskat från 5 procent 2006 till 2,8 procent 2010, säger Åsa Irlander, utredare på Brå. Utsatthet för misshandel har däremot legat stabilt på 2,4 procent de senaste tre åren. Totalt sett har andelen personer som uppger att de utsatts för brott minskat från 26 procent 2005 till 23 procent 2010.

Sammantaget visar delrapporten att de flesta i befolkningen inte utsatts för brott under 2010, och den mindre andel som uppger att de utsatts för brott har minskat något sedan 2005. Men bland unga vuxna (20 – 24 år) är utsattheten högre. I den gruppen uppger 22 procent att de under 2010 utsatts för det som kallas brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, trakasserier eller bedrägeri). Bland övriga befolkningen är motsvarande siffra 11 procent. Utsatthet för misshandel är vanligast bland unga män (8 %) medan utsatthet för hot är vanligast bland unga kvinnor (7 %).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements