Wahrendorff – bruksägare och handelsmän

Del 11 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Joachim Daniel Wahrendorff från vad som anses (på mycket tveksamma grunder om jag förstått rätt) vara en riksadlig tysk ätt flyttade till Sverige vid mitten av 1700-talet. År 1795 köpte han Taxinge slott (Näsby) av Johan Didrik Duwall. Wahrendorff var redan då en av Sveriges rikaste män. Redan 1772 hade han förvärvat Åkers styckebruk, 1777 Aspa och 1788 Olshammars bruk. 1782 köpte hand Loheberg (Länna Bruk), 1785 Ånhammar. Andra gods och bruk han ägde var Skeppsta bruk och Berga säteri.

Joachim Daniel Wahrendorff var också svåger till Henrik Wilhelm Hahr och gift med Maria Juliana Rothstein, dotter till rådmannen Anders Rothstein, samt god vän med grosshandlaren Carl Gottfried Küsel (1727-95). Med Küsel bildade han 1757 i Stockholm spannmåls- och rederifirman Küsel & Wahrendorf. Firman upphörde i all sämja 1774, då kompanjonerna gick skilda vägar under firmanamnen Küsel & Co respektive Wahrendorff & Co. När Joachim Daniel Wahrendorff avled övertogs handelsfirmans verksamhet av firman Pauli & Co. J. Wahrendorff var också en stor delägare i Västindiska kompaniet.

Joachim Daniel Wahrendorffs söner Anders Wahrendorff (1759-), Henrik Gustaf Wahrendorff, Axel Wahrendorff och Carl Wahrendorff  (1762-1831) naturaliserades som svenska adelsmän under namnet von Wahrendorff år 1805. Dottern Maria Juliana Wahrendorff (1763-1820) var gift med Gustaf Fredrik von Rosen (1758-1815), hovmarskalk och mellan 1794 och 1811 landshövding i Malmöhus län.

Anders von Wahrendorff tog 1803 över Näsby, Länna bruk, Ånhammar, Berga, Skeppsta samt Åkers styckebruk och efter honom togs det hela  över av hans son Martin von Wahrendorff (1789-1861). Anders von Wahrendorff var gift med Maria Charlotta Holterman (1768-1841), dotter till Martin Holterman (1715-93), direktör i Ostindiska kompaniet, och Charlotta Arfwedson (1741-1801).

Martin von Wahrendorff, som också var diplomat och hovmarskalk, uppfann en bakladdningsmekanism till kanoner. Vid Martin von Wahrendorffs död ärvde hans son utom äktenskapet, Martin Ludvig Berg, Näsby och en del andra gods och gårdar. Han gifte sig 1862 med Ebba Augusta Hägerflycht, då nitton år gammal. Paret levde som sina föregångare sommartid på Näsby, vintertid i Stockholm. Martin Ludvig Berg avled 1881.

Martin von Wahrendorffs övriga egendomar övertogs av familjen von Stockenström. Länna bruk ägs fortfarande av dennna familj.

Carl von Wahrendorff övertog för sin del Aspa och Olshammar år 1783. Denne drev bruken till 1812. Under hans tid byggdes bruket i Aspa ut med ämneshammare, spikhammare och manufakturverk med tillverkning av spik, liar och hästskor. Carl von Wahrendorff var gift med Maria Elisabeth Hebbe, dotter till Johan Fredrik Hebbe (1728-88) och Elisabeth Tottie (1738-1814).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Björkman – inte som skeppsbroadeln men ändå samma skrot och kornBohnstedt – Riddarhyttan >>
Advertisements