Berlusconi avgår och Italiens väg mot kraschen fortsätter

Silvio Berlusconi har lämnat in sin avskedsansökan och det som man nästan inte trott varit möjligt, att han skulle tvingas avgå, har skett. Detta innebär dock inte på något sätt att Italien, Italiens ekonomi, EU, EMU eller euron räddas. Utan krisen och problem för Italien kommer sannolikt att fortsätta. Troligen till och med förstärkas av det så kallade krispaketet precis på samma sätt som skett i Grekland och för länge sen i Latinamerika med de så kallade Bradyplanerna. Som doktor Undergång säger:

Nouriel Roubini, som blev känd genom sina förutsägelser om den globala bankkrisen 2008-09 och den efterföljande recessionen och därefter fick heta ”Doktor Undergång”, tror inte att de åtgärderna räcker för att ta Italien ur krisen.

-Jag skulle tro att det under de närmaste tolv månaderna finns en stor sannolikhet att Plan A för Italien inte kommer att fungera, säger Roubini.

Ut ur eurozonen

Italiens statsskuld uppgår till 1,9 biljoner euro. Landet har nu ersatt Grekland som regionens finansiella kriscentrum.

Europeiska centralbanken har undvikit att gå in som långivare men gjort stödköp av italienska statsobligationer för att tvinga ned räntenivån. Och pengarna i eurozonens stödfond EFSF räcker inte för att rädda Italien. Om inte heller Internationella valutafonden kan gå in med stöd är prognosen för Italien dyster enligt Roubini.

-Italien kan tvingas in i en skuldrekonstruktion och i slutänden tvingas lämna eurozonen, säger han.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Otroligt att det finns sådan naivitet som får en del att tro att att Italiens problem försvinner med Berlusconi. I västvärlden finns en oro förenad med den illusoriska bilden av att allt löser sig om man skiljer sig, aborterar foster, flyttar någon annanstans, byter jobb, avsätter politiska ledare – och för att inte tala om hur perfekt Sverige skulle vara utan ett föråldrat kungahus, osv…

    • Problemen försvinner inte med Berlusconi, men förhoppningsvis kan de lösas vilket hade varit omöjligt med honom kvar vid makten.