Polisiär insats lugnar för stunden i Backa

En ökad polisinsats mot de kriminella gäng som krigat mot varandra i Backa har lett till såväl minskade oroligheter i stadsdelen som flera gripna och fällda för olika brott. Oroligheterna och de kriminella uppgörelserna minskar som en följd av ökad synlig polisnärvaro. Men det kan också innebära att de flyttas till annan plats som exempelvis Kortedala. På lång sikt påverkar dock inte denna typ av extra polisinsatser problemen som finns i Göteborgs förorter med ungdomsoroligheter och rekrytering till kriminella gäng.

Långsiktigt krävs social lösningar för att rycka undan grogrunden för socialt missnöje och det som gör att ungdomar lätt blir rekryterade av kriminella gäng. Det som behövs är social insatser som fattigdom, arbetslöshet, sysslolöshet, bristande utbildning etc. Dessa saker är det som är grunden till ungdomsoroligheter och en del av det som gör det möjligt för kriminella gäng att rekrytera ungdomar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements