Alnoor & Issendorff

Del 5 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Denna firma grundades 1731 av Johan Alnoor (1694-1750) och Arnold Issendorff. Den sistnämnde erhöll budskap det året. Alnoor hade då arbetat i 12 år hos von Schoten och hade fått burskap år 1728 som vinhandlare. Issendorff fick burskap 1731 och hade 6 år i tjänst hos Grill bakom sig. Alnoor & Issendorff var bland Stockholms tio största exportörer de flesta år under 1740- 1750- och 1760-talen.

Johan Alnoor var gift med med Elisabet Diedrichs (de Derichs), dotter av pastorn vid holländska församlingen i Stockholm Johan Diedrichs och Elisabet Kruger. Elisabeth Kruger var syster till Johanna Kruger som i sin tur var mor till grosshandlaren Jacob Graver  (1708-79). Efter Johan Alnoors död drev hans änka firman vidare ett år men sedan drev Arnold Issendorff firman vidare själv.

Såväl Alnoor som Issendorff kom ursprungligen från Amsterdam men man undrar ju om inte hans far Johan Alnoor (1660-1710) eller farfar egentligen kom från någon helt annan stans. Namnet har ju en betydande arabisk klang över sig får man nog säga (namnet betyder ljus eller ljuset på arabiska). Arnold Issendorff tycks inte ha något med den adliga svenska ätten von Issendorff  att göra. Men kanske har de gemensamt ursprung i Tyskland.

En son till grosshandlare Johan Alnoor var Abraham Alnoor (1733-1805) som var superkargör i Ostindiska kompaniet. Han var gift med Margaretha Christina Burman (1733-1809). Deras dotter Margaretha Elisabeth Alnoor (1759-89) var gift med Johan Gustaf von Bahr (1751-1804). Morfadern, Johan Christian Bahr (1682-1745) till den senare var gift med Elisabeth Radhe (1704-60), adlad Gripenstedt, dotter till Jacob Radhe och Catharina Tham. Johan Christian von Bahrs dotter Maria Elisbeth von Bahr var i sin tur gift med Matthias von Hermansson (1716-89).

En annan son till grosshandlare Johan Alnoor var Johan Alnoor (1738-1817) som 1772 adlades af Alnord. Deras syster Maria Henrietta Alnoor var gift med grosshandlaren och brukspatronen Johan Philip Möller d.ä., ägare till Hornsberg och ett sockerbruk på Kungsholmen i Stockholm. Sockerbruket vid Hornsberg var från början en textilfabrik anlagd på 1750-talet. Möller tillhörde också Stockholm större handelsmän och kan faktiskt ha tagit över en svärfaderns handelsverksamhet och kontakter. Yttterligare en syster var Johanna Elisabeth Alnoor (-1772) som var gift med grosshandlaren Niclas Hasselgren (-1773)

Paret Möllers ena dotter, Sofia Magdalena Möller (1770-96) var gift med Gustaf Didrik Taube (1761-1822) i dennes första äktenskap. En annan dotter, Johanna Möller (1768-1806) var gift med Gustaf von Paijkull (1757-1826) i dennes andra äktenskap.

En tredje som till Johan Alnoor var Isac Alnoor som bedrev egen handelsverksamhet och gick i konkurs.

Andra källor:
Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951
Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, 1969

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Bedoire – handelshus och bankirfirmaLefebure >>
Advertisements

5 Replies to “Alnoor & Issendorff”

Kommentarer inaktiverade.