Handelshuset Kjellstedt

Del 37 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Anders Kjellstedt (1736-1811) var en framgångrsik grosshandlare i Stockholm som sannolikt var medlem i Evangeliska Brödraskapet (Herrnhutarna). Detta då han verkar ha haft anställda från samma samfund, exempelvis Peter Dahl (1783-1877) och Johan Hjerpe (1765-1825), som anställda. Peter Dahl var son till Gudmund Dahl (1739-1826)  och Christina Kullman (1751-1814) och född i Göteborg. Herrnhutiska köpmän var vanligt i Göteborg, exempelvis Ekman, Kjellberg, Santesson och Kullman, och i sillnäringen i Bohuslän, men inte alls lika vanligt i Stockholm.

Kjellstedt var en av Stockholms största importörer i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. 1790 och år 1800 stod firman för 3% av Stockholms import. 1802 var firman näst störst och åren 1803 och 1804 var Kjellstedt Stockholms största importföretag. Man kan misstänka att firman också handlade med sill från västkusten.

Eventuellt hade Anders Kjellstedt en dotter vid namn Maria Christina Andersdotter Kjellstedt (-1814). Det kan också handla om en syster då Anders Kjellstedts fars namn var Anders Johansson Molin (1707-41).

Såväl Anders Kjellstedt som firman C.F. Kjellstedt & Co nämns i Kurt Samuelssons bok De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, men det är oklart om de har nåt samband eller inte. När bara namnet Kjellstedt används verkar det syfta på Anders Kjellstedt:

Av dessa 26 stora handelsfirmor visade sig således 4 troligen vara enskilda firmor utan varje bolagsform, nämligen Kierrman, Schröder, Kjellstedt och Bohnstedt, och 3 visserligen ha bolagets form men vara familjebolag under sin existens, nämligen Grill, Hebbe och Schmidt. 2 av de nämnda, Montgomery och Worster, var kortare perioder för­ enade i bolag med andra köpmän.

Jag har därför antagit att Kjellstedt i statistiken i slutet av boken hänvisar till honom även om Samuelsson själv anger CF Kjellstedt & Co. Men ovanstående citat stämmer näppeligen (knappast) vad det gäller den firman som det för övrigt inte går att hitta uppgifter om på internet. Det går däremot när det gäller Anders Kjellstedt. Möjligt är ju också att CF Kjellstedt & Co är en efterföljare eller föregångare till Anders Kjellstedt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Hagbohm, Tidmark, EdbergErdman och Hegardt >>
Advertisements