Politisk ovilja är det viktigaste skälet till att Göteborg inte har tunnelbana

Att det skulle vara extremt dyrt att bygga tunnelbana i Göteborg är bara dumheter. Det har byggts en lång rad biltunnlar kors och tvärs utan problem och det är naturligtvis inga som helst problem att bygga tunnlar också för kollektivtrafiken. En större sådan för spårvägen finns sen länge, tunneln under Hammarkullen, och flera mindre finns på linjen mot Bergsjön och en efter Frölunda Torg. För ett antal år sen byggdes också tunneln under Johanneberg och Chalmers. På järnvägssidan finns Gårdatunneln som länge var Sveriges längsta järnvägstunnel. Den byggdes dock inte i huvudsak med tanke på järnvägstrafiken utan byggdes för att motorvägen tvärs igenom Göteborg skulle få plats. Nu planera också en längre tågtunnel i en sväng under stora delar av centrala Göteborg, Västlänken.

Det är som jag ser det inte kostnadsskäl som hindrat en utbyggnad av tunnelbana (med spårvagnar eller tyngre fordon spelar mindre roll) i Göteborg utan brist på politisk vilja. Det har varit viktigare att smörja det stora företaget ute på Hisingen än att ge stadens invånare en bra, snabb och välfungerande kollektivtrafik. Bilismen har genom aktiva beslut gynnats i Göteborg. På kollektivtrafikens bekostnad. En sådan inställning och inriktning hos stadens makthavare underlättades ju av att två generationers Volvochefer (Engellau och Gyllenhammar) var nära släkt med varandra och med den stora tidningens ägare familjen Hjörne. Något som Anders Harning berört i sin bok Tidningslorden.

Förslaget att gräva ner spårväg under Allén som diskuteras i dagens GP är ett bra förslag, men flera av fördelarna kan uppnås med billigare och enklare medel. Ytspårväg i Allén är en väg att uppnå vissa av dess, spårväg över Heden en annan, spårväg längs med hamnen mellan Lilla Bommen och Järntorget en tredje. Rent genrellt behöver Göteborg mer spårväg och en bättre kollektivtrafik. Kanske det allra bästa vore en kollektivtrafiktunnel (spårvägstunnel) under älven från Stigberget till Lindholmen på Hisingen med samtidig utbyggnad av spårväg till Backa och längs med norra Älvstranden mellan Eriksberg/Krokäng och Hjalmar Brantingsplatsen vid Backaplan.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements