Tomma tomter – inget byggande

Det finns en stor mängd tomma tomter i Sverige. Både i innerstadsområden som kring Mölndalsvägen och i norra Masthugget i Göteborg. Det byggs i stort sett inga hyresbostäder och väldigt få bostadsrätter. Vanligt folk, fattiga, arbetare, har därför svårt att hitta en vettig bostad. Anledningen till denna situation är borttagna subventioner till byggande och en övertro på marknadsmekanismer som problemlösare.

I själva verket så skapar marknadsmekanismer ökad bostadsbrist eftersom det är fördelaktigt för byggare och fastighetsägare då priserna i det läget kan skruvas upp. Det gäller såväl för köp av tomter, villor och bostadsrätter som för hyresnivåer. Resultatet av detta är att det i slutändan inte byggs några villor heller. Vanligt folk, arbetare, har inte råd att köpa en villatomt, än mindre bygga en villa. Överklassen behöver inte fler hus, de har tillräckligt många redan och kan betala de priser som finns om de skulle vilja bygga en ny lyxvilla till sig själva.

Resultatet blir inget byggande och tomma tomter. Bostadsbrist och ökade klyftor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements

6 Replies to “Tomma tomter – inget byggande”

 1.  
  Subventioner hjälper inte på en
  dysfunktionell marknad.

  Konsumentprisindex har har ökat från
  100 (1980) till 315 (2010). Dvs en vara har ökat i pris 3,15 gånger
  de senaste 30 åren. Byggkostnaden för ett småhus har ökat från
  2804 kr/ kvm till 19891 kr/ kvm. Dvs priserna har ökat 7,09 gånger. Hade
  byggkostnaderna följt KPI så hade kvm kostnaden 2010 varit 8832 kr
  / kvm istället 19891 kr/ kvm. Denna ökning har skett trots att
  byggena har översvämmats med diverse svart och grå arbetande
  arbetskraft. Lönekostnaden har definitivt inte ökat med mer än 7
  gånger sen 1980. Problemet ligger i den extremt
  monopoliserade/ opolariserade byggmarknaden. Där i stort sett varje
  led i byggprocessen är monopoliserad. Ökas statsbidragen så kommer
  varje led i byggprocessen att höja sina priser. Subventioner hjälper
  inte på en dysfunktionell marknad. Skattepengar rakt ner i Cementas
  och Skanskas fickor.

  En lösning skulle vara att bryta upp
  monopolen/ oligopolen. Klassisk liberal antimonopolpolitik. Bryt upp
  PEAB och Skanska i tre bolag vardera, fortsätt sen med Cementa och
  de andra intressesfärerna i byggbranschen. Innan det är gjort så är
  subventioner bortkastade skattepengar.

  1. Men om man gör det till icke-marknadsstyrt? Vilket var hela poängen. Marknadsstyrning på bostadsmarknaden fungerar inte och har aldrig fungerat. Uppdelning av företagen är därvidlag ointressant. Vi hade tillräckligt med bostäder på 1970-talet trots att samma bolag då som nu dominerade byggsektorn (PEAB hette då BPA), NCC var två olika bolag med samma ägare och Skanska var Skanska liksom JM var JM.

   Cementa är idag Heidelberg och har endast en fabrik i Sverige. De flesta leverantörer av byggmaterial är idag utländska vilket är ett problem, fast på annat sätt.

   1.  Visst hade vi tillräckligt med bostäder på 70 -talet. Att allmännyttan var den stora beställaren gjorde att bostadsbristen byggdes bort. Men en uppdelning av monopolen gör att det kan byggas billigare – och det är inte ointressant. Törs inte uttala mig om hur konkurrens var på 70-talet. Men var den lika dålig som i dag så fick nog allmännyttan betala rejäla överpriser.

    1. Kanske du har rätt. Helt klart vad det gäller de privata monopolen. Men överpriser för allmännyttan undrar jag över. Arbetarrörelsen ägde ju det nästa största byggbolaget (BPA).

 2. Nu gällde ju artikeln småhustomter och det finns inte många sådana som är obebyggda i Göteborg. De flesta av de som finns är faktiskt av kategorin där man från början köpt två tomter för att kunna ha en stor trädgård. Dessutom finns det vissa som har gäststuga men om byggnadsvärdet är under 50.000 så räknas tomten som obebyggd.

  Här i området finns det ett antal kommunala småhustomter som är obebyggda, men anledningen är att kommunen vill ha dem för ev framtida expansion. Men man har valt att ta bort en fotbollsplan och bebygga där istället. 

  1. Du har nog inte läst mer än inledning till inlägget. Jag har skrivit om småhustomter annars hade jag ju inte länkat. Men jag får ju ha vilket upplägg jag vill på ett inlägg, eller hur?

Kommentarer inaktiverade.