Staten behöver ta mer ansvar för bostadssystemet

Marknaden kan inte själv lösa den bostadskris vi befinner oss i. Därför behöver staten ta ett större ansvar och arbeta för ett solidariskt, jämlikt och klimatanpassat bostadssystem. Det är förslag som presenteras i boken Kris i bostadsfrågan, skriven av sex forskare från forskarkollektivet Fundament. Läs mer…

Tillväxt oundvikligt för minskade utsläpp av växthusgaser

De som tror att det går att åstadkomma en omställning av samhället i klimatvänlig riktning utan stora investeringar är faktiskt helt fel ute. För att minska utsläppen av koldioxid i Sverige behöver vi minska bl.a. bilismen, minska flyget, öka kollektivtrafiken (tåg, spårvagnar, tunnelbana etc), minska cementtillverkningen, minska stålproduktionen i masugnar och sluta använda fossildrivna fordon med mera. Läs mer…

Skönhet och stil har ingen politisk färg

Jag valde att bli arkitekt utifrån ett motstånd. Till en början mot rivningarna som jag såg ödelägga min hemstad, Göteborg. Mot hur människors vardag slogs sönder och en hel befolkning tvingades att försöka skapa en ny hembygd i miljonprogrammets förorter. Läs mer…

Benjamin Ivansson tillför ingenting i arkitekturdebatten

En som tycker att dagens arkitektur, exempelvis utbyggnaden av Liljevalchs konsthall, är ful är Benjamin Ivansson som skrivit en ledare i Flamman. Men han hemfaller också åt en helt obefogad attack mot Arkitektupproret (han har dessutom fått namnet helt om bakfoten så han vet uppenbarligen inget om föreningen, inte ens vad den heter) som är den ledande opinionsbildaren när det gäller arkitektur och skönhet. Läs mer…

Mycket bra av Attenius om stadsbyggande

Jonas Attenius är en före detta snickare som numera är socialdemokraternas ledande man i kommunstyrelsen i Göteborg. Han tillhör minoriteten i kommunstyrelsen och kallas därför oppositionsråd. Han har skrivit en debattartikel i GP som på ytan handlar om Skeppsbron, men Läs mer…

Överklassens byggprotester

I Göteborg, närmare bestämt i en del av Örgryte, vill ett bostadsbolag, Wallenstam, bygga ett äldreboende i trädgården till en gammal stor patriciervilla. Det handlar om Överås, en gång i tiden bostad för James Jamesson Dickson, en av Göteborgs och Läs mer…

Byggandet i Södertälje och assyrierna/syrianerna

Den arameiska befolkningsgruppen som vi normalt kallar assyrier eller syrianer är så stor i Södertäljes att den påverkar det mesta. Även byggandet och stadsplaneringen. I Juli 2018 publicerades en intressant artikel i tidskriften Arkitektur om detta. Artikeln är skriven av Läs mer…

Misslyckade planer för Skeppsbron

Skeppsbron i centrala Göteborg skulle ha varit bebyggt för länge sen. Men inga bostäder har byggts då planerna varit oseriösa och inte möjliga att genomföra. Exploateringsgraden har helt enkelt varit för låg och är fortfarande för låg. Det finns ingen Läs mer…

Brist på bostadspolitik är orsaken till bostadsbristen

I början av 1900-talet bodde folk i de svenska städerna i usla bostäder och det var samtidigt bostadsbritts. För att råda bot på problemet byggdes därför på många håll en slags barackstäder för fattiga i en slags början på en Läs mer…

Förvandla Nya Varvet och Långedrag till riktig stad

Göteborgsregionens dyraste fastigheter ligger i Älvsborg. Detta är, vid sidan av antalet sökande per lägenhet, en av de säkraste indikatorerna på vad som är attraktivt. Man bör därför bygga mer i sådana områden eller fler sådana områden. I Älvsborg finns Läs mer…

Välmenande och i stort sett rätt om byggproblematik

Christine Bülow och Ulla Skoog har skrivit en artikel i GP om att bygga på ett miljövänligt, klimatvänligt och grönt sätt i Göteborg. Det är intressant, välmenande, i huvudsak bra men också innehållande en del underligheter. Till exempel är det helt fel att Läs mer…

Moderaternas lösning på bostadsbristen – folk får bo i husvagnar

Den moderatledda regeringen i Sverige har genom sin politik sett till att det finns en enorm bostadsbrist i Sverige. Borttagna räntesubventioner för byggande av hyresrätter satte stopp för byggandet av hyresrätter och därmed var det slutgiltigt kört för bostadsbyggandet. Det Läs mer…

Tomma tomter – inget byggande

Det finns en stor mängd tomma tomter i Sverige. Både i innerstadsområden som kring Mölndalsvägen och i norra Masthugget i Göteborg. Det byggs i stort sett inga hyresbostäder och väldigt få bostadsrätter. Vanligt folk, fattiga, arbetare, har därför svårt att Läs mer…

Hårdare krav ger inte fler jobb

Nu ska den idiotiska ”arbetslinjen” eller ”jobblinjen” styra även flyktingpolitiken. Nyanlända flyktingar ska tvingas till vissa orter för annars får de mindre ersättning. Det enda det kommer att resultera i är fler fattiga, fler människor som helt slås ut ur Läs mer…

Gnälliga göteborgare?

I glesbebyggda Göteborg överklagas byggen. Göteborg är en av Sveriges mer glesbebyggda städer. Jämfört med Malmö är Göteborg otroligt glest bebyggd. Även Stockholm är betydligt tätare bebyggd än Göteborg. Det är en av anledningarna till att Göteborg har en ganska usel Läs mer…

Kortedala – ett exempel på misslyckad stadsplanering

Kortedala byggdes som Göteborgs första förort och i praktiken en start på miljonprogrammet. Det var inte Göteborgs första funkisområde, för det finns ju äldre sådana som Övre Johanneberg, Torpa, Kärralund och Sanna för att nämna några. Kortedala delar dock de Läs mer…

Meningslöst förslag om boende från Odell

Förslaget från kristdemokraterna om skattelättnad när man hyr ut del av bostaden kommer inte att innbära någon som helst förbättring av bostadsläget i Sverige. Bristen på bostäder kommer att bestå. I Göteborg saknas i storlekordningen 20 000 – 30 000 Läs mer…

Ockerhyror på grund av bostadsbrist

Ockerhyror finns för att det finns bostadsbrist. Bostadsbrist finns för att planlagarna i Sverige är stelbenta, för att räntesubventioner till byggande tagits bort och för att det finns en viss makrnadsmekanism  i byggandet. Sammantaget leder detta till att det ekonomiskt Läs mer…

Självklart ska alla få bo var de vill

Så självklart ska även invandrare och flyktingar få bosätta sig var de vill. Men det behöver ju inte betyda att segregation är något bra i det stora hela. För segregation innebär ofta att det i den mindre gruppen skapas, uppstår Läs mer…