Övergrepp på skola i Göteborg

En idrottslärare på en skola i Göteborg har stängts av för vad som verkar vara allvarliga brott. Läraren ska enligt en elev ha begått såväl verbala som fysiska övergrepp mot en 11-årig pojke. Läraren förnekar att det hela ägt rum och ord står mot ord enligt lärarens fackliga ombud. Han hävdar också via sitt ombud att han trakasserats av eleverna under hela veckan innan avstängningen.

I samband med att detta fall uppmärksammats har tidigare elever på skolan trätt fram. Dessa elever hävdar att den aktuelle idrottsläraren utsatt dem och deras klasskamrater för övergrepp under flera år. Både fysiska och psykiska övergrepp.

Skolans rektor medger att läraren haft problem, men att alla kända fall varit av lindrig art och kunnat lösas genom samtal.

När det gäller det nu uppmärksammade fallet så pågår en intern utredning på skolan parallellt med en polisutredning. Skolinspektionen kommer också att granska skolan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements