Tumlare – Sveriges egen lilla val

Del 4 av 6 i serien Större svenska havsdjur

TumlareTumlare är den enda val som året runt uppehåller sig vid Sveriges kuster. Den verkar faktiskt ha blivit vanligare under de allra senaste åren, men anses vara sårbar. När en tumlare för 2 år sen sågs inne i centrala Göteborg, vid Eriksberg, så var det första gången på cirka 50 år som tumlare sågs så långt in i älven. Nu har tumlare sett inne i Göteborg igen.

Den var vanligare på 1960-talet men har sen dess minskat stadigt i antal och anses idag starkt hotad och är huvudsakligen begränsad till kustnära vatten i norra Stilla havet, Nordatlanten och i Svarta havet. Längs Sveriges kuster finns den i Skagerak, Kattegatt och Östersjön. År 1994 räknade man att det fanns cirka 36 000 djur och därav 9 000 i den svenska zonen på västkusten och vid ungefär samma tidpunkt var antalet tumlare i Östersjön cirka 600. En senare studie från 2002 uppskattade antalet tumlare i Skagerak, Kattegatt och Öresund till 36 000.

De förekommer ensamma eller i små grupper och kan leva i 23 år eller längre, men studier i danska vatten tyder på att färre än 5 % av djuren blir mer än 12 år gamla. Miljögifter har en del i detta. Höga halter av DDT och PCB har påvisats i en studie på tumlare insamlade från svenska vatten på 1990-talet. Störning från båttrafik, sjukdomar, parasiter och brist på föda kan också bidra till minskningen av tumlare. Den ökade trafiken med fritidsbåtar anses var en av de faktorer som bidragit till den karftiga minskningen av antalet tumlare i Östersjön sen 1960-talet.

Oavsiktliga bifångster inom fisket är också ett allvarligt hot. Många tumlare fastnar i fiskegarn, i danska garnfisket i Nordsjön fångades ungefär 6.800 tumlare per år mellan 1994 och 1998. I den enda studie (från 1995-97 och gällande garnfiske efter torsk och bleka på Västkusten) som finns kring svenskt garnfiske fångades ungefär 160 djur per år. Sen dess har dock garnfisket efter torsk och bleka minskat mycket kraftigt i Västerhavet. I Östersjön är garnfiske fortfarande vanligt och anses ha stor del i att tumlarna nästan utrotats där. Tumlaren fridlystes 1973. Senast under världskrigen pågick jakt på tumlare i danska och svenska vatten. I Nordsjön finns omkring 350 000 tumlare och den kraftiga minskning som ägt rum i Östersjön har sannolikt inte ägt rum där.

Tumlaren är gråsvart på ryggen, med ljusgrå sidor och vit mage. Kroppen är spolformad och har en låg, triangelformad ryggfena. Huvudet är runt, med en trubbig nos. Som vuxen blir tumlaren som mest 180 cm lång och väga cirka 75 kg. Oftast är den kanske något mindre. Den äter främst sill, skarpsill och mindre torskfiskar men även smörbultsfiskar. Tillgången på föda har också mycket stor betydelse för hur mycket tumlare det finns och mellan 1974 och 1997 skedde en mycket kraftig minskning av mängden sill och skarpsill i Östersjön vilket sannolikt bidrog till den kraftiga minskningen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Brugd – Sveriges största hajHåkäring – Sveriges näst störst haj >>
Advertisements