Fascismen mitt ibland oss

Del 12 av 12 i serien Fascismen idag

Vi har de senaste dagarna sett hur ledande Sverigedemokrater inte drar sig för att använda våld mot folk de inte gillar. De drar sig inte heller för att uttrycka grov rasism och sexism. Sverigedemokraterna har länge försökt visa upp sig som ett parti som är som alla andra. Den bilden har nu visat sig vara falsk.

De filmer vi kunnat ta del av där ledande Sverigedemokrater som Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling visar upp sig som patetiska våldsverkare och kvinnohatare, tillika lögnare har visat att den bild SD vill ge av sig själva är helt igenom falsk. Partiet är ett rasistiskt, sexistiskt, arbetarfientligt, kvinnofientligt våldsdyrkande parti. Ett parti som med rätta bör kallas fascistiskt. Henrik Arnstad uttrycker sig mycket bra i DN om detta:

I stället formulerades den nya fascismen:
• Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle.
• Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett ”organiskt samhälle”.
• Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur.
• Insikt måste nås om att de europeiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa.
• Den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger.

Strategiskt skulle själva ordet ”fascism” bekämpas – det fick inte användas på grund av dess karaktär av skällsord. När Frankrike som det nya fascistiska föregångslandet praktiskt omsatte Nouvelle Droites tankar i politik via partiet Front National skapades normer som gäller än i dag inom neofascismen. Alla referenser till mellankrigstidens fascism är kliniskt bortopererade liksom den öppna våldsam­heten. Ridstövlarna ersattes av lågskor, kopplet av slips.

Just ett sådant parti är Sverigedemokraterna. Kanske lite mer våldskåta än andra, kanske med lite mer av det nazistiska arvet kvar än många andra nyfascistiska partier. För att bekämpa den här typen av partier menar Arnstad att vi faktiskt bör kalla dem och definiera dem som fascister, att vi inte ska debattera på deras villkor och att vi inte ska samarbeta med dem:

1. Aldrig samarbeta. De svenska politikerna har gjort helt rätt, som aldrig samarbetat med SD. Den sekund som framför allt den traditionella högern frestas till allianser för att möta vänstern vinner fascismen de riktigt stora framgångarna. Det var så både Hitler och Mussolini nådde makten.

2. Aldrig politiskt läckage. Då och då hörs röster om att ”våga ta debatten”, vilket innebär att köpa SD:s problemformulering. Detta är en livsfarlig väg. Att Tyskland accepterade Hitlers tanke om ”judefrågan” innebar inget bakslag för hans parti, tvärtom. Att ”judarna” diskuterades som samhällsproblem i stället för vad de egentligen var – en samhällsresurs – satte kursen mot katastrofen.

3. Våga använda korrekt terminologi. Enigheten är total inom den internationella expertkåren inom fascismforskningen; de nya europeiska partierna är fascistiska. Dagens begreppsförvirring måste upphöra, det är dags att börja benämna SD korrekt i det offentliga samtalet.

Den sista punkten är svårast. Det förefaller smärtsamt, ångestfyllt och traumatiskt för väster­landet att acceptera fascismens återkomst.

Arnstad har helt rätt. Isolera, bojkotta, bekämpa. Det är kontentan av Arnstads punkter. Gemensamt bekämpa. Den vänster som sekteristiskt vänder sig mot borgerligt deltagande i antifascistiska manifestationer har fel liksom de borgare som inte vill gå i samma demonstration som folk som är kritiska mot kapitalismen. Tänk om, fascismen måsta bekämpas tillsammans. Då duger det inte att släppa in dem med debattartiklar som DN gjort idag. Då duger det inte att överta deras problemformuleringar som flera TV-program och tidningsartiklar gjort den senaste tiden.

När media normaliserar fascister och rasister så har man frångått Arnstads punkt  1 och 2. Man har i själva verket därmed slutat bekämpa SD och man har istället börjat gynna dem, bygga upp dem och de dem stöd.

Intressant?
Läs mer: FemPers, Röda Berget, Moberg, Seglora smedja, Pepprat Rödgrönt, IRM,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8GP1, 2, 3, SR1, 2, 3, 4, AB, HD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Den moderna fascismens väsen
Advertisements